Wszelkie informacje o produktach – takie jak np. nazwa, opis, kategoria, stan magazynowy czy cena – przechowywane są w sekcji Produkty → Lista produktów po wybraniu odpowiedniego Katalogu.

 

Aby z poziomu listy produktów przejść do edycji produktu, kliknij nazwę danego produktu lub wybierz z menu kontekstowego opcję Edytuj produkt.

 

 

Na karcie produktu dostępnych jest 7 zakładek – produkt, sprzedaż i magazyn, opisy, parametry, zdjęcia, warianty oraz publikacje.

 

Produkt

W zakładce Produkt znajdują się podstawowe dane dotyczące produktu:

 

 • Gwiazdka – produkt można oznaczyć gwiazdką będzie ona również widoczna na liście produktów. Różnokolorowe gwiazdki widoczne są tylko na poziomie Katalogu i ułatwiają zarządzanie wewnętrzną bazą produktów;
 • Zdarzenia własne pozwalają one wywołać magazynową akcję automatyczną dla danego produktu;
 • Nazwa produktu – w tym miejscu wyświetlona zostanie nazwa produktu w takim języku, jaki przypisany jest do Katalogu jako język główny (Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Domyślny język);
 • Katalog pole to jest widoczne wtedy, gdy utworzono więcej niż jeden Katalog. Zwróć uwagę na to, iż dany produkt przypisany jest tylko do jednego Katalogu. Natomiast Katalogi są niezależnie nie jest możliwe przenoszenie produktów między Katalogami;
 • Kategoria oraz producent  produkt można umieścić w wybranej kategorii i przypisać do określonego producenta – lista dostępnych kategorii i producentów widoczna jest w zakładce Ustawienia;
 • SKU, EAN, Waga, Szerokość, Długość, Wysokość te 6 pól widocznych jest również na formularzu wystawiania, w szczegółach produktu. 

 

W związku z tym można z nich korzystać przy mapowaniu parametrów wybierając regułę Skopiuj z pola z magazynu, Skopiuj z parametru z magazynu.

 

 • Pola dodatkowe krótkie  w tym miejscu możesz wprowadzić różne wartości do pól krótkich, które wcześniej dodane zostały w sekcji Produkty → Ustawienia → Pola dodatkowe.

 

 

Sprzedaż i magazyn

W zakładce Sprzedaż i magazyn znajdują się następujące dane:

 • cena oraz waluta z danej grupy cenowej,
 • stawka VAT,
 • stan oraz lokalizacja z danego magazynu,
 • dostawca oraz dodatkowe informacje dotyczące ceny zakupu.

Jeżeli w sekcji Produkty → Ustawienia stworzymy więcej grup cenowych lub więcej magazynów (w których przechowywana jest informacja o lokalizacjach i o stanach magazynowych), to na karcie produktu, w zakładce Sprzedaż i magazyn pojawią się kolejne wiersze (pola do uzupełnienia).

 

Oznacza to, iż do jednego produkty możesz przypisać kilka cen oraz kilka stanów magazynowych i lokalizacji.

 

 

Podana w tym miejscu lokalizacja magazynowa będzie widoczna również:

 

Opisy

W zakładce Opisy znajdują się następujące dane:

 • Nazwa produktu jeżeli do Katalogu dodano kilka języków, to w tym miejscu można podać różne tłumaczenia nazwy produktu;
 • Opis i opisy dodatkowe jeżeli do Katalogu dodano kilka języków, to w tym miejscu można podać opisy w różnych językach;
 • Pola dodatkowe długie   w których zawarte mogą być kolejne rodzaje opisów np. opis techniczny. Długie pola dodatkowe mogą mieć różne wartości w różnych językach (podobnie jak opisy). Nie powinny być wykorzystywane do tworzenia opisów dla różnych marketplace do tego służy zakładka Publikacje opisana dalej.

 

Parametry

Zakładka Parametry zawiera zapisane przy produkcie parametry. Jeżeli do Katalogu dodano kilka języków, to parametry można zdefiniować dla każdego języka osobno.

 

Parametry widoczne są na formularzu wystawiania. BaseLinker pozwala na tworzenie reguł automatycznego uzupełniania parametrów wystawiania na podstawie parametrów zapisanych przy produktach.

 

Zdjęcia

W zakładce Zdjęcia możesz przechowywać do 16 zdjęć danego produktu. Zdjęcia można dodawać na różne sposoby:

 • przeciągając plik z komputera na konkretne pole,
 • wybierając dostępny nad listą zdjęć przycisk Załaduj wiele zdjęć,
 • wybierając opcję Dodaj → Dodaj z komputera,
 • wybierając opcję Dodaj → linkuj do URL.

Zwróć uwagę na to, iż pełny backup Katalogu można wykonać w przypadku, gdy zdjęcia umieszczone są na zewnętrznych serwerach, a przy produkcie zapisane są linki.

 

Zdjęcia zapisane z komputera umieszczone są na wewnętrznych serwerach BaseLinker. Wraz z usunięciem produktu z Katalogu zdjęcie takie jest bezpowrotnie tracone.

 

W ciekawy sposób możesz zmienić kolejność zdjęć.

 

 

Kolejność zdjęć jest istotna przy wystawianiu produktów.

 

Zmieniona kolejność zdjęć:

 • będzie od razu widoczna przy produkcie, w sekcji Wystawianie, w zakładce danego marketplace (np. Allegro, eBay, Amazon itp.);
 • kolejność na wystawionych ofertach można będzie zmienić za pomocą operacji Zmień opis i zdjęcie → Zaktualizuj zgodnie z magazynem (dostępne dla wybranych platform marketplace).

Warianty

Każdy wariant jest osobnym produktem. Dziedziczy on wszystkie informacje zapisane przy produkcie głównym, chyba że zostaną one nadpisane bezpośrednio na karcie wariantu.

 

Publikacje

Zakładka Publikacje pozwala modyfikacje oryginalnych danych zapisanych przy produkcie i dostosowanie ich do wymogów danego serwisu marketplace lub sklepu internetowego.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy