Aukcje i oferty

Reguły mapowania parametrów

Jeżeli nazwa i wartość parametru produktu pobrana z magazynu jest identyczna z nazwą i wartością parametru marketplace, to BaseLinker automatycznie uzupełni parametry na formularzu wystawiania wartościami parametrów z magazynu (zwróć uwagę na to, iż istotna jest również wielkość liter).

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca uzupełniania parametrów na formularzu wystawiania znajduje się na stronie Uzupełnianie parametrów.

 

W innym wypadku (np. jeśli nazwa parametru w magazynie 'Krój' odpowiada nazwie parametru marketplace 'Fason') należy stworzyć reguły mapowania parametrów.

 

Możesz to zrobić w dziale Allegro / pozostałe moduły marketplace  → Kategorie i parametry → Parametry.

 

 

 

Reguły tworzy się osobno dla każdego magazynu, natomiast dostępna jest opcja kopiowania reguły ustawionych dla jednego magazynu na drugi 🙂

 

 Reguły pomocne są w sytuacji, gdy:

 

 1. chcesz ustawić stałą wartość danego parametru (np. 'Nowy') dla wszystkich produktów,
 2. chcesz ustawić stałą wartość danego parametru dla określonej grupy produktów (dla produktów z wybranej kategorii, od określonych producentów, zawierające określone frazy w nazwie, nazwie wariantu lub w opisie)
 3. nazwa parametru w magazynie (np. 'Fason') jest inna niż nazwa parametru marketplace (np. 'Krój'),
 4. wartość parametru (np. 'Rozmiar') w magazynie (np. '36S') jest inna niż akceptowana wartość parametru marketplace (np. 36),
 5. chcesz uzupełnić dany parametr wstawiając nazwę produktu / nazwę wariantu/ producenta / EAN / SKU / wagę

 

Rodzaje reguł

Dostępne są następujące opcje:

 

W zależności od potrzeb możesz wykorzystać różne reguły przy mapowaniu różnych parametrów 🙂

 

Ustaw wartość 
 • Stałe wartości dla wszystkich parametrów

Na przykład BaseLinker może parametr  "Stan"  zawsze uzupełniać wartością "Nowy".

 

 

 

 • Stałe wartości dla wybranej grupy parametrów (dla wybranej kategorii produktów w magazynie albo gdy nazwa produktu, producenta, czy opis zawiera wybraną frazę).

 

 

 

Przykładowo system może ustawić wartość parametru "Kolor" jako "odcienie czerwieni" zawsze, gdy nazwa produktu zawiera frazę "czerw*" (fraza zadziała dla wyrazów: czerwony, czerwień, czerwone, czerwona itd).

 

 

Skopiuj z parametru z magazynu
 • mapowanie parametrów

BaseLinker może uzupełnić parametr marketplace parametrem z magazynu. Na przykład możesz uzupełnić parametr "Fason"  parametrem "Krój" z magazynu.

 

 

 

 • mapowanie parametrów wielokrotnego wyboru

Jeżeli tworzysz taką regułę dla parametru wielokrotnego wyboru, to w magazynie BaseLinker zapisane powinny być wszystkie wartości danego parametru i oddzielone znakiem '|'.

 

Na przykład jeśli chcesz, aby dla parametru wielokrotnego wyboru 'Cechy dodatkowe' system automatycznie uzupełnił kilka wartości 'bez cukru, bez jodu, bez kazeiny', to w magazynie wartości te powinny być zapisane przy produkcie w poniższy sposób:

 

 

 

 

Zwróć uwagę na to, że reguła 'Skopiuj z parametru z magazynu' kopiuje wartości z jednego parametru (nie można uzupełnić jednego parametru marketplace wartościami kilku parametrów z magazynu).

 

 

 • mapowanie wartości parametrów

BaseLinker umożliwi automatyczne uzupełnianie parametrów na formularzu wystawiania nawet wtedy, gdy wartości parametrów w magazynie różnią się od wartości parametrów marketplace.

 

Na przykład jeżeli parametr 'Rozmiar' na platformie marketplace przyjmuje wartości '36', '38', '40'– a parametr w Twoim magazynie ma wartość "36S' to możesz stworzyć mapowanie w taki sposób, aby na formularzu wystawiania BaseLinker wartość '36S' uzupełnił jako '36'.

 

 

 

 

Skopiuj z pola z magazynu

BaseLinker może uzupełnić parametr marketplace wartością określonych pól w magazynie.

 

 

 

Wstaw wartość
 • przypisywanie wybranych wartości

Wartość parametru możesz uzupełnić na podstawie danych produktu innych niż jego parametry, takich jak – nazwa produktu / nazwę wariantu/ producenta / EAN / SKU / wagę.

 

 

Kolejność stosowania reguł

Przy uzupełnianiu parametrów BaseLinker bierze pod uwagę wszystkie reguły, które da się zastosować, ale w określonej kolejności. Dzięki temu możliwe są następujące opcje:

 

 • Zdefiniowanie wartości domyślnej 

W takim wypadku ustaw reguły w następujący sposób:

 1. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu
 2. Parametr X – Ustaw wartość 'abc'

Efekt: Jeśli nie uda się dopasować żadnej wartości z parametru Y z magazynu, zostanie zastosowana reguła druga, wstawiająca wartość domyślną 'abc'.

 

Opcja ta przydaje się np. jeżeli chcesz, aby parametr 'Kolor' na formularzu wystawiania BaseLinker zawsze uzupełniał jako 'wielokolorowy', chyba że przy produkcie w magazynie jest podany określony kolor.

 

 • Obsługa parametrów o takiej samej nazwie w różnych kategoriach

Reguły należy ustawić zgodnie z poniższym schematem:

 1. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu
         z uwzględnieniem mapowania 'y1' -> 'x1' (gdzie wartość x1 to wartość z kategorii  Z1)
 2. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu
         z uwzględnieniem mapowania 'y1' -> 'x2' (gdzie wartość x2 to wartość z kategorii  Z2)

 

Efekt: Przy wystawianiu produktu z parametrem Y o wartości y1 zadziała odpowiednie mapowanie w zależności od kategorii marketplace.

 • Przy wystawianiu w kategorii Z1 wstawiona zostanie wartość x1.
 • Przy wystawianiu w kategorii Z2 wstawiona zostanie wartość 'x2' (ponieważ kategoria Z2 nie posiada wartości 'x1').

 

Filtr parametrów

W dziale Allegro/ pozostałe moduły marketplace → Kategorie i parametry po prawej stronie widoczny jest filtr 'Wyszukiwanie zaawansowane'. Filtr ten pomocny jest przy zarządzaniu większą liczbą reguł 🙂

 

Opcja ta pozwoli Ci m.in:

 • Wyświetlić parametry (i reguły), które dodałeś dla wybranej kategorii marketplace,
 • Wyświetlić wszystkie parametry marketplace o tej samej nazwie (np. parametr Allegro "Rozmiar", który pojawia się w wielu kategoriach i ma różne wartości).
 • Jeżeli w filtrze parametrów wybierzesz kategorię, to podczas dodawania nowego parametru, w podpowiedziach BaseLinker wyświetli wyłącznie parametry przypisane dla tej kategorii.