Powrót do Pomocy

Reguły mapowania parametrów

Jeżeli nazwa i wartość parametru produktu pobrana z magazynu jest identyczna z nazwą i wartością parametru marketplace, to BaseLinker automatycznie uzupełni parametry na formularzu wystawiania wartościami parametrów z magazynu (zwróć uwagę na to, iż istotna jest również wielkość liter).

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca uzupełniania parametrów na formularzu wystawiania znajduje się na stronie Uzupełnianie parametrów.

 

W innym wypadku (np. jeśli nazwa parametru w magazynie Krój odpowiada nazwie parametru marketplace Fason) należy stworzyć reguły mapowania parametrów.

 

Możesz to zrobić w dziale Marketplace → Kategorie i parametry → Parametry.

 

reguly-mapowania-parametrow-w-baselinkerze

 

 

Reguły tworzy się osobno dla każdego magazynu. Możesz jednak skopiować reguły ustawione dla jednego magazynu na drugi (w sekcji Kopiowanie reguł).

 

 Reguły pomocne są w sytuacji, gdy:

 • chcesz ustawić stałą wartość danego parametru (np. Nowy) dla wszystkich produktów;
 • chcesz ustawić stałą wartość danego parametru dla określonej grupy produktów (dla produktów z wybranej kategorii, od określonych producentów, zawierające określone frazy w nazwie, nazwie wariantu lub w opisie);
 • nazwa parametru w magazynie (np. Fason) jest inna niż nazwa parametru marketplace (np. Krój),
 • wartość parametru (np. Rozmiar) w magazynie (np. 36S) jest inna niż akceptowana wartość parametru marketplace (np. 36);
 • chcesz uzupełnić dany parametr, wstawiając nazwę produktu/nazwę wariantu/producenta/EAN/SKU/wagę.

 

Rodzaje reguł

Dostępne są następujące opcje:

W zależności od potrzeb możesz wykorzystać różne reguły przy mapowaniu różnych parametrów.

 

Ustaw wartość 

 • Stałe wartości dla wszystkich parametrów

Na przykład BaseLinker może parametr  Stan  zawsze uzupełniać wartością Nowy.

reguly-mapowania-parametrow-stala-wartosc-zawsze

 

 • Stałe wartości dla wybranej grupy parametrów (dla wybranej kategorii produktów w magazynie albo gdy nazwa produktu, producenta, czy opis zawiera wybraną frazę)

reguly-mapowania-parametrow-stala-wartosc-w-wybranej-sytuacji

 

Przykładowo system może ustawić wartość parametru Kolor jako odcienie czerwieni zawsze, gdy nazwa produktu zawiera frazę czerw* (fraza zadziała dla wyrazów: czerwony, czerwień, czerwone, czerwona itd).

Skopiuj z parametru z magazynu

 • Mapowanie parametrów

BaseLinker może uzupełnić parametr marketplace parametrem z magazynu. Na przykład możesz uzupełnić parametr Fason  parametrem Krój z magazynu.

reguly-mapowania-parametrow-skopiuj-z-parametru-z-magazynu

 • Mapowanie parametrów wielokrotnego wyboru

Jeżeli tworzysz taką regułę dla parametru wielokrotnego wyboru, to w magazynie BaseLinker zapisane powinny być wszystkie wartości danego parametru i oddzielone znakiem '|'.

 

Na przykład jeśli chcesz, aby dla parametru wielokrotnego wyboru Cechy dodatkowe system automatycznie uzupełnił kilka wartości bez cukru, bez jodu, bez kazeiny, to w magazynie wartości te powinny być zapisane:

bez cukru|bez jodu|bez kazeiny

 

Zwróć uwagę na to, że reguła Skopiuj z parametru z magazynu kopiuje wartości z jednego parametru (nie można uzupełnić jednego parametru marketplace wartościami kilku parametrów z magazynu).

 

 • Mapowanie wartości parametrów

BaseLinker umożliwi również automatyczne uzupełnianie parametrów na formularzu wystawiania nawet wtedy, gdy wartości parametrów w magazynie różnią się od wartości parametrów marketplace.

 

Na przykład jeżeli parametr Rozmiar na platformie marketplace przyjmuje wartości 36, 38, 40, a parametr w Twoim magazynie ma wartość 36S to możesz stworzyć mapowanie w taki sposób, aby na formularzu wystawiania BaseLinker wartość 36S uzupełnił jako 36.

 

mapowanie-wartosci-parametrow-miedzy-baselinkerem-a-marketplace

 

Skopiuj z pola z magazynu

BaseLinker może uzupełnić parametr marketplace wartością określonych pól w magazynie.

 

reguly-mapowania-parametrow-w-baselinkerze-skopiuj-z-pola-z-magazynu

 

 

Wstaw wartość

 • Przypisywanie wybranych wartości

Wartość parametru możesz uzupełnić na podstawie danych produktu innych niż jego parametry, takich jak nazwa produktu, nazwa wariantu, producenta, EAN, SKU, waga.

 

Kolejność stosowania reguł

Przy uzupełnianiu parametrów BaseLinker bierze pod uwagę wszystkie reguły, które da się zastosować, ale w określonej kolejności. Dzięki temu możliwe są następujące opcje:

 • Zdefiniowanie wartości domyślnej 

W takim wypadku ustaw reguły w następujący sposób:

 1. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu.
 2. Parametr X – Ustaw wartość 'abc'.

Efekt: Jeśli nie uda się dopasować żadnej wartości z parametru Y z magazynu, zostanie zastosowana reguła druga, wstawiająca wartość domyślną abc.

 

Opcja ta przydaje się np. jeżeli chcesz, aby parametr Kolor na formularzu wystawiania BaseLinker zawsze uzupełniał jako wielokolorowy, chyba że przy produkcie w magazynie jest podany określony kolor.

 

 • Obsługa parametrów o takiej samej nazwie w różnych kategoriach

Reguły należy ustawić zgodnie z poniższym schematem:

 1. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu.
         z uwzględnieniem mapowania y1 -> x1 (gdzie wartość x1 to wartość z kategorii  Z1)
 2. Parametr X – Kopiuj z parametru Y z magazynu.
         z uwzględnieniem mapowania y1 -> x2 (gdzie wartość x2 to wartość z kategorii  Z2)

 

Efekt: Przy wystawianiu produktu z parametrem Y o wartości y1 zadziała odpowiednie mapowanie w zależności od kategorii marketplace.

 • Przy wystawianiu w kategorii Z1 wstawiona zostanie wartość x1.
 • Przy wystawianiu w kategorii Z2 wstawiona zostanie wartość x2 (ponieważ kategoria Z2 nie posiada wartości x1).

 

Filtr parametrów

W dziale Marketplace → Kategorie i parametry → Parametry marketplace po prawej stronie widoczny jest filtr Wyszukiwanie zaawansowane. Filtr ten pomocny jest przy zarządzaniu większą liczbą reguł.

 

Opcja ta pozwoli Ci m.in.:

 • wyświetlić parametry (i reguły), które dodałeś dla wybranej kategorii marketplace;
 • wyświetlić wszystkie parametry marketplace o tej samej nazwie (np. parametr Allegro Rozmiar, który pojawia się w wielu kategoriach i ma różne wartości);
 • jeżeli w filtrze parametrów wybierzesz kategorię, to podczas dodawania nowego parametru, w podpowiedziach BaseLinker wyświetli wyłącznie parametry przypisane dla tej kategorii.

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy