Aby prawidłowo wystawiać oferty na marketplace, konieczne jest pobranie do systemu cenników wysyłek.

Dotyczy to większości, jednak nie wszystkich platform – między innymi Allegro, eBay, Amazon, Erli, Kaufland, Joom, Wszystko.pl.

 

Konfiguracja cennika wysyłek

  • Stwórz cennik na koncie markeplace.
  • W sekcji Marketplace Cenniki wysyłek kliknij przycisk 'Odśwież cenniki'.
  • W znajdującej się poniżej tabeli pojawi się wówczas lista wszystkich cenników. Ponieważ istnieje możliwość podłączenia więcej niż jednego konta marketplace, przy każdym cenniku znajduje się informacja, do którego konta jest on przypisany.

W przypadku marketplace Amazon proces wygląda nieco inaczej. Dostępny jest przycisk 'Nowy cennik' – po jego kliknięciu należy wprowadzić nazwę cennika zdefiniowaną po stronie marketplace. Aby cennik został prawidłowo powiązany, wprowadzona nazwa musi być dokładnie taka sama.

 

Domyślny cennik wysyłek

Cennik możesz wybrać bezpośrednio na formularzu wystawiania (po wybraniu ikonki 'Dane').

 

Możesz również skonfigurować system BaseLinker tak, aby cennik ustawiany był automatycznie.

 

Domyślny cennik wysyłki możesz ustawić w trzech miejscach:

  • dla wybranego konta marketplace – w sekcji Integracje Konto marketplace → Ustawienia aukcji/wystawiania;
  • dla wybranych kategorii w magazynie – w sekcji Marketplace → Powiązania → Przypisz kategoriom;
  • dla konkretnych produktów – w sekcji Marketplace → Powiązania → Przypisz produktom.

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanego cennika w sekcji Powiązania, podczas wystawiania zostanie użyty cennik przypisany do całego konta marketplace. Cennik możesz także wybrać ręcznie z listy podczas wystawiania oferty.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy