Powrót do Pomocy

Powiązania kategorii i produktów

W dziale Allegro/pozostałe moduły markeplace → Powiązania możesz przypisać poszczególnym kategoriom lub produktom w swoim magazynie odpowiednie:

  • kategorie marketplace,
  • szablony aukcji i ofert,
  • cenniki wysyłek (w przypadku wybranych integracji)

Możesz przypisać kategorię marketplace, szablon i cennik wysyłek do całego konta marketplace w dziale Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Ustawienia wystawiania zgodnie z instrukcją Ustawienia aukcji.

 

Jeśli jednak sprzedajesz w wielu kategoriach, z różnymi szablonami i cennikami – stwórz powiązania. Dzięki temu nie będziesz musiał wybierać tych wartości ręcznie przy każdym wystawianiu produktów 🙂

 

Przypisz kategoriom

Przejdź do działu Allegro/pozostałe moduły markeplace → Powiązania → Przypisz kategoriom. W tym miejscu możesz powiązać daną kategorię z magazynu (widoczną po lewej stronie) z kategorią marketplace (widoczną po prawej stronie), a także z szablonem aukcji oraz cennikiem wysyłek.

 

Powiązania tworzysz dla każdego magazynu osobno.

 

 

 

Zwróć uwagę na to, że w sklepie jeden produkt może znajdować się w kilku kategoriach, ale powiązanie w systemie BaseLinker działa tylko dla jednej z nich (głównej/pierwszej).

 

Przypisz produktom

Przejdź do działu Allegro/pozostałe moduły markeplace → Powiązania → Przypisz produktom i wybierz odpowiedni magazyn oraz kategorię.

 

W tym miejscu możesz powiązać konkretny produkt z kategorią marketplace, a także z szablonem aukcji oraz cennikiem wysyłek.

 

 

Hierarchia wyboru

Podczas wystawiania aukcji hierarchia wyboru kategorii, szablonu i cennika odbywa się w następującej kolejności:

  1. Najpierw brane są pod uwagę wartości przypisane bezpośrednio do produktu w zakładce "przypisz produktom".
  2. Jeśli produkt nie ma przypisanych wartości, pobierane są przypisania dla kategorii.
  3. Jeśli kategoria nie ma przypisanych żadnych wartości, przyjmowane są wartości domyślne z ustawień konta w dziale Integracje → Konto marketplace → Ustawienia. 

 

Ustawienia z działu "Powiązania" brane są pod uwagę wyłącznie podczas pierwotnego wystawiania aukcji.

 

Wystawiona już aukcja ma zapamiętany taki szablon, cennik i kategorię, z jaką została pierwotnie wystawiona. Oznacza to, że późniejsze zmiany w dziale "Powiązania" oraz wykonanie operacji aktualizacji szablonu aukcji, czy cennika nie zaktualizują aukcji do danych z działu "Powiązania". Przy wznawianiu aukcji dział "Powiązania" także nie gra roli.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy