Aukcje i oferty

Uzupełnianie parametrów

Przy wystawianiu aukcji i ofert sprzedawca musi uzupełnić obowiązkowe parametry dla każdego produktu (np. kolor, przeznaczenie itp.) charakterystyczne dla danej kategorii.

 

Parametry można uzupełnić:

 

 

Parametry pobierane z magazynu

Aby sprawdzić, jakie parametry BaseLinker pobiera dla danego produktu, przejdź do Allegro / pozostałe moduły marketplace → Wystawianie → (zaznacz produkty) → wystaw zaznaczone (formularz) i na formularzu wystawiania wybierz przycisk Dane →  Szczegóły.

 

 

Pod przyciskiem ’Szczegóły’ znajdziesz dodatkowe informacje o produkcie – parametry zapisane są w sekcji [cechy_lista].

 

Parametry możesz też sprawdzić bezpośrednio w magazynie sklepu (po stronie sklepu) lub w Magazynie BaseLinker (Produkty  → Edytuj produkt  → Parametry).

 

Ręczne uzupełnianie parametrów

Parametry możesz uzupełnić bezpośrednio na formularzu wystawiania (w dziale Allegro / pozostałe moduły marketplace  → Wystawianie → (zaznacz wybrane produkty) → formularz wystawiania)

 

Po wybraniu kategorii wyświetlą się wymagane dla niej parametry. Aby rozwinąć zakładkę parametry, wybierz Param lub też Akcje na wszystkich produktach  → Pokaż / ukryj parametry.

 

 

W tym miejscu możesz:

 

  • uzupełnić parametry ręcznie  – jeżeli dany parametr umożliwia podanie kilku wartości, wystarczy zaznaczyć wszystkie opcje trzymając klawisz 'CTRL’.
  • wybrać przycisk 'Wykryj parametry’ – wówczas BaseLinker uzupełni parametry nie tylko na podstawie parametrów zapisanych przy produkcie w magazynie, ale także na podstawie tytułu i opisu (przy czym zalecamy, aby zamiast tej opcji korzystać raczej z opcji mapowania parametrów).
  • wybrać przycisk 'Kopiuj parametry’–  jeżeli uzupełniłeś ręcznie parametry dla pierwszego produktu, możesz te wartości skopiować do pozostałych produktów.
  • wybrać przycisk 'Kopiuj wartość parametru do innych przedmiotów’ –  możesz skopiować wartości pojedynczego parametru do pozostałych produktów.

 

Automatyczne uzupełnianie parametrów

Zgodnie z parametrami w magazynie

Jeżeli nazwa i wartość parametru produktu pobrana z magazynu jest identyczna z nazwą i wartością parametru marketplace, to BaseLinker automatycznie uzupełni ten parametr na formularzu wystawiania wartością parametru z magazynu.

 

W innym wypadku (np. jeśli nazwa parametru w magazynie 'krój’ odpowiada nazwie parametru marketplace 'fason’) należy stworzyć reguły mapowania parametrów.

 

Możesz to zrobić w dziale Allegro / pozostałe moduły marketplace  → Kategorie i parametry → Parametry.

 

 

 

Dostępne są następujące opcje:

  • ustaw konkretną wartość
  • wstaw nazwę produktu/ nazwę wariantu/ producenta / EAN / SKU / wagę
  • skopiuj z parametru z magazynu (z uwzględnieniem mapowania),

Reguły tworzy się osobno dla każdego magazynu, natomiast dostępna jest opcja kopiowania reguły ustawionych dla jednego magazynu na drugi 🙂

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia reguł znajduje się na stronie Reguły mapowania parametrów.

 


Zgodnie z parametrami z poprzedniego wystawienia

W przypadku integracji z Allegro i eBay możesz określić, czy przy wystawianiu aukcji ważniejsze mają reguły mapowania parametrów, czy też parametry wybrane i zapisane w systemie przy wcześniejszym wystawianiu tego samego produktu na wybranej platformie marketplace. 

 

Ustawienia znajdziesz w dziale  Allegro/eBay → Ustawienia → Parametry i galeria.

 

 

 

Możliwości są następujące:

  • Parametry z poprzedniego wystawienia (pierwszorzędnie), Dopasowanie wg reguł (drugorzędnie). W przypadku tej opcji BaseLinker najpierw bierze pod uwagę ustawienia z poprzedniego wystawienia, a następnie dodatkowo uzupełnia pozostałe parametry zgodnie z regułami mapowania. System zapamiętuje parametry dla ID produktu.
  • Dopasowanie wg reguł (pierwszorzędnie), Parametry z poprzedniego wystawienia (drugorzędnie). Tutaj BaseLinker najpierw uzupełnia parametry zgodnie z regułami mapowania, a następnie uzupełnia pozostałe parametry wartościami zapisanymi przy poprzednim wystawianiu.
  • Tylko dopasowanie wg reguł. BaseLinker uzupełnia parametry wyłącznie według reguł mapowania, nie biorąc uwagę parametrów zapisanych przy poprzednim wystawieniu produktu.

 

Ustawienia te są wspólne dla wszystkich kont Allegro lub dla wszystkich kont eBay.