Powrót do Pomocy

Uzupełnianie parametrów

Przy wystawianiu ofert sprzedawca musi uzupełnić obowiązkowe parametry dla każdego produktu (np. kolor, przeznaczenie itp.) charakterystyczne dla danej kategorii.

 

Parametry można uzupełnić:

 

Parametry pobierane z magazynu

Aby sprawdzić, jakie parametry BaseLinker pobiera dla danego produktu, przejdź do Marketplace → Wystawianie → (zaznacz produkty) → Wystaw zaznaczone (formularz) i na formularzu wystawiania wybierz przycisk Dane →  Szczegóły.

 

szczegoly-produktow-pobierane-przy-wystawianiu-z-magazynu-w-baselinkerze

 

Pod przyciskiem Szczegóły znajdziesz dodatkowe informacje o produkcie – parametry zapisane są w sekcji [cechy_lista].

 

Parametry możesz też sprawdzić bezpośrednio w magazynie sklepu (po stronie sklepu) lub w Katalogu BaseLinkera (Produkty  → Edytuj produkt  → Parametry).

 

Ręczne uzupełnianie parametrów

Parametry możesz uzupełnić bezpośrednio na formularzu wystawiania (w dziale Marketplace → Wystawianie → (zaznacz wybrane produkty) → formularz wystawiania).

 

Po wybraniu kategorii wyświetlą się wymagane dla niej parametry. Aby rozwinąć zakładkę parametry, wybierz Param lub też Akcje na wszystkich produktach → Pokaż/ukryj parametry.

 

parametry-oferty-na-formularzu-wystawiania-w-baselinkerze

 

W tym miejscu możesz:

  • wykryć parametry za pomocą sztucznej inteligencji;
  • uzupełnić parametry ręcznie – jeżeli dany parametr umożliwia podanie kilku wartości wystarczy zaznaczyć wszystkie opcje trzymając klawisz 'CTRL';
  • wybrać przycisk Wykryj parametry – wówczas BaseLinker uzupełni parametry nie tylko na podstawie parametrów zapisanych przy produkcie w magazynie, ale także na podstawie tytułu i opisu (przy czym zalecamy, aby zamiast tej opcji korzystać raczej z opcji mapowania parametrów);
  • wybrać przycisk Kopiuj parametry jeżeli uzupełniłeś ręcznie parametry dla pierwszego produktu, możesz te wartości skopiować do pozostałych produktów;
  • wybrać przycisk Kopiuj wartość parametru do innych przedmiotów – możesz skopiować wartości pojedynczego parametru do pozostałych produktów.

 

Automatyczne uzupełnianie parametrów

Za pomocą sztucznej inteligencji

Dostępna w BaseLinkerze sztuczna inteligencja umożliwia między innymi uzupełnianie parametrów produktu na formularzu wystawiania.

 

Szczegółowe informacje na temat wykrywania parametrów przez sztuczną inteligencję przeczytasz w artykule AI w BaseLinkerze.

Zgodnie z parametrami w magazynie

Jeżeli nazwa i wartość parametru produktu pobrana z magazynu jest identyczna z nazwą i wartością parametru marketplace, to BaseLinker automatycznie uzupełni ten parametr na formularzu wystawiania wartością parametru z magazynu.

 

W innym wypadku należy stworzyć reguły mapowania parametrów.

 

Więcej informacji na temat tworzenia reguł znajdziesz w artykule Reguły mapowania parametrów.

 

Zgodnie z parametrami z poprzedniego wystawienia

W przypadku integracji z Allegro i eBay możesz określić, czy przy wystawianiu aukcji ważniejsze mają reguły mapowania parametrów, czy też parametry wybrane i zapisane w systemie przy wcześniejszym wystawianiu tego samego produktu na wybranej platformie marketplace. 

 

Ustawienia znajdziesz w dziale Allegro/eBay → Ustawienia → Parametry i galeria.

 

ustawienie-kolejnosci-wykrywania-parametrow-allegro-i-ebay-w-baselinkerze

 

Możliwości są następujące:

  • Parametry z poprzedniego wystawienia (pierwszorzędnie), Dopasowanie wg reguł (drugorzędnie). W przypadku tej opcji BaseLinker najpierw bierze pod uwagę ustawienia z poprzedniego wystawienia, a następnie dodatkowo uzupełnia pozostałe parametry zgodnie z regułami mapowania. System zapamiętuje parametry dla ID produktu.
  • Dopasowanie wg reguł (pierwszorzędnie), Parametry z poprzedniego wystawienia (drugorzędnie). Tutaj BaseLinker najpierw uzupełnia parametry zgodnie z regułami mapowania, a następnie uzupełnia pozostałe parametry wartościami zapisanymi przy poprzednim wystawianiu.
  • Tylko dopasowanie wg reguł. BaseLinker uzupełnia parametry wyłącznie według reguł mapowania, nie biorąc uwagę parametrów zapisanych przy poprzednim wystawieniu produktu.

 

Ustawienia te są wspólne dla wszystkich kont Allegro lub dla wszystkich kont eBay.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy