Jeżeli wystawiasz produkty na różnych platformach marketplace i chcesz, by na przykład:

 • opis dla platformy Amazon różnił się od standardowego opisu,
 • nazwa produktu dla wybranego konta Allegro różniła się od standardowej nazwy,

wykorzystaj w tym celu zakładkę Publikacje.

Zakładka Publikacje pozwala na przechowywanie dodatkowych danych opisowych dedykowanych dla wybranego marketplace lub sklepu internetowego.

 

 

Pozwala to stosować inne nazwy produktów, opisy i parametry dla różnych kanałów sprzedaży.

 

 

Rodzaje zmian

Indywidualne dane opisowe można przypisać:

 • do całego marketplace (np. Allegro);
 • dla konkretnej wersji językowej marketplace – np. wyłącznie eBay.pl (aby podział na poszczególne języki był widoczny, należy je przypisać do katalogu Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Dostępne języki);
 • do wybranego konta marketplace (np. konto Allegro X).

 

 

Podobnie dane można przypisać do konkretnego sklepu internetowego lub dla wszystkich sklepów.

 

 

Dane opisowe są następnie wykorzystywane przy wystawianiu ofert markatplace i przy tworzeniu produktów w sklepie internetowym.

 

Kolejność pobierania danych

Jak już zauważyłeś, ten sam produkt może mieć przypisane różne wersje danych (nazwa, opis, parametry itp.) na przykład:

 • w zakładce Publikacje możesz zapisać inne dane dla wybranego konta eBay, inne dla określonego rynku eBay, jeszcze inne dla całego marketplace'u;
 • w zakładce Opisy oraz Parametry mogą być zapisane jeszcze inne informacje – zwróć uwagę, że BaseLinker umożliwia również zapisywanie tych danych w różnych językach.

W przypadku wystawiania ofert na marketplace'y kolejność pobierania danych opisowych jest następująca:

 • BaseLinker sprawdza najpierw, czy istnieją dane dedykowane dla danego konta marketplace – jeżeli w zakładce Publikacje przypisałeś dane dla konkretnego konta, to właśnie one widoczne będą na formularzu wystawiania;
 • jeśli nie ma takich danych, system sprawdza, czy istnieją dane specyficzne dla danej wersji językowej marketplace (o ile marketplace występuje w wielu językach);
 • jeśli nie ma takich danych, system sprawdza, czy istnieją dane specyficzne dla całego marketplace'u;
 • jeśli nie ma takich danych, system sprawdza, czy istnieją dane ogólne produktu, stworzone w języku, w którym działa marketplace;
 • jeśli nie ma takich danych, system pobiera dane opisowe z głównego języka katalogu.

 

Przykład

Ustawiamy specjalną nazwę dla produktu stosowaną tylko dla wybranego konta Allegro.

 

 

Nazwa ta będzie widoczna na formularzu wystawiania.

 

 

Wystawiając produkt w innym marketplace lub na innym koncie Allegro, pobrana zostaje nazwa domyślna produktu.

 

Dedykowane opisy i nazwy wprowadzamy WYŁĄCZNIE wtedy, gdy chcemy, żeby dany kanał sprzedaży nie korzystał ze standardowych opisów, nazw i parametrów.

 

Jeśli wszystkie kanały sprzedaży korzystają z tych samych danych, nie ma potrzeby używania opcji publikacji.

 

Import oraz eksport

Pola z publikacji docelowo pojawiają się w eksporcie i imporcie.

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy