Magazyn BaseLinker umożliwia tworzenie zestawów produktów. Zestaw można utworzyć na dwa sposoby – z poziomu zakładki 'Produkty lub z poziomu zakładki Zestawy.

 

Dodawanie zestawów

Aby dodać zestaw z poziomu sekcji Produkty:

  1. Zaznacz wybrane produkty.
  2. Wybierz przycisk Operacje → Stwórz zestaw z zaznaczonych produktów.
  3. Podaj nazwę zestawu.
  4. Wybierz przycisk Utwórz zestaw.

 

 

Aby dodać zestaw z poziomu zakładki Zestawy:

  1. Wybierz zielony przycisk Dodaj zestaw.
  2. Podaj nazwę zestawu.
  3. Przejdź do zakładki Produkty i dodaj odpowiednie produkty.
  4. Wybierz zielony przycisk Utwórz zestaw.

Zestaw może mieć oddzielną cenę, inną niż suma produktów wchodzących w jego skład. Jeżeli przy pobieraniu zamówienia zestaw jest rozbijany na oddzielne produkty, to ta różnica będzie wyświetlana jako rabat.

 

Stan magazynowy zestawu jest równy najniższemu stanowi produktu wchodzącego w skład zestawu.

 

Karta zestawu

Dla każdego zestawu możesz utworzyć osobne dane – opisy, parametry, zdjęcia, SKU, EAN i inne – odrębne od produktów wchodzących w jego skład.

 

Wystawianie ofert

Zestawy widoczne są na liście wystawiania.

 

 

Zestaw może być powiązany z ofertą tak, jak normalny produkt. W takim wypadku oferta marketplace będzie synchronizowana z danymi z zestawu (z jego ceną i stanem), tak samo jak w przypadku powiązania z normalnym produktem.

 

Manager zamówień

W ustawieniach zamówień możesz zadecydować, czy chcesz rozbijać zestawy, czy też nie.

 

 

 

Jeśli rozbijanie jest wyłączone, w zamówieniu pojawi się jedna pozycja z danym zestawem (ale odpowiednie składniki zestawu zejdą ze stanu). Jeśli rozbijanie jest włączone, w zamówieniu zamiast zakupionej oferty pojawią się wszystkie składniki zestawu.

 

Ustawienie to ma zastosowanie również do zamówień wprowadzonych ręcznie.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy