Artykuł opisuje funkcje nowego modułu magazynu.

 

Wszelkie informacje o produktach – takie jak np. nazwa, opis, kategoria, stan magazynowy czy cena – przechowywane są w zakładce Produkty → Lista produktów po wybraniu odpowiedniego katalogu.

 

 

Produkty do Katalogu można dodać na kilka sposób, tzn.

  • ręcznie (pojedynczo), wybierając zielony przycisk ‚Dodaj produkty(wówczas przejdziesz do edycji karty nowego produktu) lub też
  • za pomocą importu (z pliku, z magazynu sklepu lub hurtowni, z systemu ERP lub z marketplace).

Ręczne wprowadzanie informacji o produkcie wymaga czasu (np. gdy chcesz przygotować własny, unikatowy opis produktu). Dlatego BaseLinker zapisuje na bieżąco podawane informacje o nowym produkcie w postaci szkicu produktu.

 

Szkice zapisywane są tylko na poziomie katalogu, nie są widoczne w sekcji Wystawianie, w zakładce danego marketplace (np. Allegro, eBay, Amazon itp.). Dany produkt możesz więc pozostawić w formie szkicu aż do momentu, gdy jest gotowy do wystawienia do sprzedaży.

 

Zapisz szkic

BaseLinker co 10 sekund automatycznie zapisuje wszystkie informacje wprowadzone na kartę produktu. Dzięki temu nie musisz obawiać się, iż utracisz część danych np. przy tworzeniu dłuższego opisu 🙂

 

Ponadto w każdej chwili możesz samodzielnie zapisać taki szkic – po prostu wybierając przycisk 'Zapisz szkic'. Alternatywą jest zapisanie gotowego produktu.

 

 

Szkic na liście produktów

Szkic na liście produktów oznaczony jest ikoną ołówka.

 

 

Możesz odfiltrować wszystkie szkice, wybierając opcję Filtrowanie produktów → Szkic → Tak.

 

 

Duplikat

Nie musisz tworzyć nowego produktu od zera. Możesz też duplikować istniejący produkt (lub szkic) i następnie wprowadzić do niego wybrane zmiany.

 

Opcja ta przyda się w szczególności, gdy zechcesz utworzyć wiele podobnych produktów.

 

 

Usuń produkt lub szkic

Zarówno produkt jak i szkic można usunąć, wybierając przycisk: Operacje → Usuń produkty.

 

 

Pojedynczy produkt możesz usunąć również z poziomu menu kontekstowego.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy