Automatyczne akcje to zbiór reguł, które mogą wykonywać się samoczynnie w różnych sytuacjach. Umożliwiają one szeroko zakrojoną automatyzację magazynu.

 

Działanie automatycznych akcji opiera się na trzech elementach:

  • Zdarzenie – określa, co jest inicjatorem danej reguły. Może to być np. zmiana stanu lub ceny produktu, zrealizowanie rezerwacji. Zdarzenie określasz, korzystając z szerokiej listy wyboru po lewej stronie edytora automatycznej akcji. Możesz tworzyć także własne rodzaje zdarzeń;
  • Warunki – zbiór właściwości, jakie musi spełnić zamówienie, aby zadziałała dla niego wybrana automatyczna akcja. Warunkiem może być np. nazwa, ean lub sku produktu. Warunki określane są po lewej stronie edytora, pod polem na rodzaj zdarzenia. To samo zdarzenie możesz definiować kilkukrotnie, za każdym razem podając inne warunki. W ten sposób np. opłacenie zamówienia może powodować inne akcje zależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi zamówienie;
  • Akcje – lista czynności, które mają zostać wykonane, gdy zajdzie określone zdarzenie i spełnione będą wszystkie zdefiniowane warunki. Akcją może być np. modyfikacja produktu, utworzenie rezerwacji, dodanie produktu do zamówienia hurtowego. Akcje określa się po prawej stronie edytora.

 

Magazynowe akcje automatyczne działają na podobnej zasadzie, jak akcje automatyczne dla Managera Zamówień – z tą różnicą, iż wykonywane są one na produktach, nie na zamówieniach.

 

Grupy akcji

Aby zwiększyć przejrzystość listy automatycznych akcji, wszystkie akcje możesz podzielić na grupy.

 

Grupy są szczególnie pomocne w przypadku większej ilości ustawionych akcji. Pozwalają one zarówno na filtrowanie jak i sortowanie zdefiniowanych akcji podczas ich wyświetlania.

 

Sugerujemy utworzenie osobnych grup np. dla akcji związanych z obsługą produktów z danego katalogu.

 

Szablony e-mail

W sekcji Produkty → Automatyczne akcje → Szablony e-mail możesz przygotować gotowe wzory wiadomości.

 

W szablonie można wykorzystywać specjalne znaczniki odnoszące się do danych zapisanych przy produkcie, jak np. [produkt_nazwa], [produkt_ean] oraz wiele innych.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy