Aukcje i oferty

Ulubione kategorie

Ulubione kategorie, w których najczęściej wystawiasz swoje aukcje i oferty, należy dodać w dziale Allegro / pozostałe moduły marketplace → Kategorie i parametry.

 

 

Te kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawianiu aukcji.

 

 

 

Możesz również skonfigurować system w taki sposób, aby pole to uzupełniało się automatycznie 🙂

 

Domyślną kategorię możesz ustawić w trzech miejscach:

  1. dla konkretnych produktów – w dziale Allegro → Powiązania → Przypisz produktom.
  2. dla wybranych kategorii w magazynie – w dziale Allegro / pozostałe moduły marketplace → Powiązania → Przypisz kategoriom.
  3. dla całego konta marketplace – w dziale Integracje → Konto Allegro / pozostałe moduły marketplace → Ustawienia → Ustawienia aukcji.

System bierze w pierwszej kolejności ustawienia dla danego produktu, następnie dla kategorii, a na koniec dla całego konta.

 

Zwróć uwagę na to, iż Allegro (oraz pozostałe platformy marketplace) nie pozwala na zmianę kategorii trwających aukcji. Tak więc ustawienia te brane są pod uwagę tylko przy wystawianiu aukcji – nie jest możliwa aktualizacja kategorii trwających aukcji i ofert.