Ulubione kategorie, w których wystawiasz swoje oferty należy wybrać w sekcji Marketplace → Kategorie i parametry → Kategorie marketplace.

 

 

Te kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania ofert.

 

 

Możesz również skonfigurować system w taki sposób, aby pole to uzupełniało się automatycznie. 🙂

 

Domyślną kategorię możesz ustawić w trzech miejscach:

  1. Dla konkretnych produktów – w sekcji Marketplace → Powiązania → Przypisz produktom.
  2. Dla wybranych kategorii w magazynie – w sekcji Marketplace → Powiązania → Przypisz kategoriom.
  3. Dla całego konta marketplace – w dziale Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Ustawienia aukcji/wystawiania.

System bierze pod uwagę w pierwszej kolejności ustawienia dla danego produktu, następnie dla kategorii, a na koniec dla całego konta.

 

Pamiętaj, że nie ma możliwości zmiany kategorii trwających już ofert. W związku z tym ustawienia te brane są pod uwagę tylko przy wystawianiu ofert.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy