Powrót do Pomocy

VeloMarket – podłączanie integracji

VeloMarket to nowy marketplace powstały w ramach grupy kapitałowej VeloBanku. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na ekologiczne wybory zakupowe.

 

Szczegółowe informacje na temat platformy znajdziesz na stronie VeloMarket – Zostań sprzedawcą.

Możliwości integracji

Dzięki integracji z VeloMarket w BaseLinkerze możliwe jest:

 

Jak podłączyć integrację?

Aby podłączyć integrację z VeloMarket do systemu, przejdź do okna dodawania nowej integracji (Integracje → +Dodaj integrację → VeloMarket). Wprowadź wyświetlaną nazwę konta, token oraz jako środowisko API wybierz Produkcyjne.

 

Token znajdziesz po zalogowaniu do Profilu sprzedawcy VeloMarket w sekcji Profil sprzedawcy → Strona sklepu → BaseLinker Marketplace Token po kliknięciu „Wygeneruj”.

 

Instrukcję podłączania integracji krok po kroku oraz jej podstawowej konfiguracji znajdziesz tutaj.

Ustawienia integracji

Po dodaniu integracji w sekcji Integracje → Konto VeloMarket zobaczysz 7 zakładek:

 • Połączenie – w tym miejscu sprawdzisz poprawność połączenia z kontem marketplace oraz zaktualizujesz token;
 • Zamówienia – tutaj włączysz pobieranie zamówień, przekazywanie numeru nadania oraz faktury do marketplace, a także skonfigurujesz ich domyślne zamówienia;
 • Ustawienia wystawiania – w tej zakładce wybierzesz domyślną kategorię, cennik dostawy i szablon dla wszystkich ofert wystawianych przez BaseLinkera. Skonfigurujesz także inne domyślne ustawienia takie jak domyślny magazyn, grupę cenową czy ustawienia galerii dla całego konta marketplace;
 • Statusy zamówień – tutaj włączysz i ustawisz powiązania statusów. Dzięki temu każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze będzie przekazywana do VeloMarket;
 • Ceny – w tym miejscu skonfigurujesz moduł synchronizacji cen, dzięki któremu ceny w ofertach będą aktualizowane zgodnie z magazynem;
 • Stany – tutaj skonfigurujesz moduł synchronizacji stanów magazynowych;
 • Zaawansowane ustawienia – z poziomu tej zakładki możesz zmapować kurierów (np. jeśli wysyłasz za pośrednictwem Apaczki, możesz wybrać jaki kurier będzie przekazywany do marketplace). 

 

Moduł

W menu po lewej stronie panelu BaseLinkera dostępny będzie moduł VeloMarket. Znjdziesz tam 7 zakładek: 

 • Wystawianie – z tego miejsca wystawisz oferty na marketplace;
 • Zarządzanie ofertami – tu znajdziesz wszystkie oferty wystawione za pośrednictwem BaseLinkera, zmienisz je, zakończysz lub wykonasz ich eksport; 
 • Cenniki wysyłek – w tej zakładce pobierzesz utworzone po stronie VeloMarket cenniki wysyłek;
 • Kategorie i parametry – tutaj wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry;
 • Szablony ofert – w tym miejscu utworzysz szablony dla ofert wystawianych na marketplace przez BaseLinkera z wykorzystaniem specjalnych tagów;
 • Powiązania – tu do kategorii z magazynu lub konkretnych produktów przypiszesz kategorię marketplace, cennik wysyłki i/lub szablon oferty. 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy