Powrót do Pomocy

Rezygnacja z systemu

Umowa o świadczenie usług została zawarta na czas nieokreślony. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z dalszego korzystania z systemu. W momencie rezygnacji otrzymasz fakturę za bieżący okres rozliczeniowy, zgodnie ze zużyciem konta (wg cennika).

 

Podczas rezygnacji masz dwie możliwości:

  • tymczasowe zawieszenie konta
  • trwałe usunięcie konta

Zawieszenie konta

Przycisk "Zawieś konto" w dziale  Moje konto umożliwia tymczasowe zawieszenie usług na maksymalnie rok. Oznacza to, że w tym czasie możesz powrócić do systemu, z zachowaniem wszystkich aktualnych informacji oraz konfiguracji systemu.

 

Po upływie roku wszystkie dane z konta zostają trwale usunięte i powrót do systemu będzie się wiązał z koniecznością ponownej konfiguracji.

 

Usunięcie konta

Jeśli jesteś pewien, że nie powrócisz już do systemu, możesz usunąć wszystkie dane z konta oraz konfiguracje konta, klikając "Usuń konto" w dziale Moje konto. Opcja ta uniemożliwi przywrócenie konta do poprzedniej konfiguracji. Ewentualny powrót do systemu będzie się wiązał z koniecznością ponownej konfiguracji.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy