Powrót do Pomocy

Integracja z Royal Mail

BaseLinker oferuje 2 sposoby integracji z systemem Royal Mail:

  • integrację za pośrednictwem API Royal Mail – wyłącznie dla klientów posiadających nadany numer OBA (Online Business Account);
  • integrację Click&Drop – dla pozostałych użytkowników.

 

Integracja API

Aby podłączyć nowe konto Royal Mail po API – zgłoś się do naszego supportu poprzez dodanie wysłanie nowego zgłoszenia w panelu BaseLinkera (Pomoc i kontakt → Wyślij zgłoszenie) z informacją, że chcesz skorzystać z integracji Royal Mail po API.

Otrzymasz do wypełnienia krótki formularz autoryzacyjny, który zostanie przesłany do Royal Mail celem weryfikacji. Proces ten z reguły trwa 2-3 dni, ale w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu po stronie Royal Mail nawet do 2 tygodni.
Po prawidłowej weryfikacji danych w Royal Mail, nasz support wypełni niezbędne pola w formularzu dostępnym w sekcji Integracje → Kurierzy → Royal Mail API i od tej chwili będziesz mógł korzystać z integracji.

Do czasu weryfikacji możesz korzystać z testowej wersji API integracji, bez podawania danych autoryzacyjnych. W tym celu w polu Wersja API wybierz Środowisko testowe oraz wypełnij pozostałe pola formularza według potrzeb.

 

W ten sposób zyskasz możliwość przetestowania integracji bez konsekwencji billingowych.

Paczki twórz w taki sam sposób, jak tworzysz inne przesyłki w systemie (sposobami opisanymi w artykule Nadawanie paczek).

 

Numery przesyłek oraz etykiety będą natychmiast dostępne z poziomu BaseLinkera.

 

Przedziały wagowe

W Royal Mail obowiązują przedziały wagowe, od których zależny jest koszt wysyłki. W ramach jednego manifestu wyliczana jest średnia waga przesyłek i to ona określa cenę (taką samą dla każdej przesyłki w ramach manifestu).

 

Na liście przesyłek w ustawieniach integracji (sekcja Utworzone przesyłki) widoczna jest waga podana w każdym utworzonym liście przewozowym. Po zaznaczeniu przesyłek, dla których chcesz wygenerować manifest, zobaczysz liczbę zaznaczonych przesyłek oraz ich łączną i średnią wagę.

 

W ramach jednego manifestu wybieraj przesyłki zbliżone wagowo w taki sposób, by mieściły się w określonych przedziałach, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

 

Integracja Click&Drop

Integrację dodasz w sekcji Integracje → Kurierzy → Royal Mail Click&Drop.

 

Aktualna wersja integracji działa w oparciu o wymianę plików z BaseLinkera do systemu Royal Mail Click&Drop i z powrotem.

 

Paczki Click&Drop twórz w taki sam sposób, jak tworzysz inne przesyłki w systemie (sposobami opisanymi w artykule Nadawanie paczek).

 

Przesyłki otrzymają numer nadawczy do śledzenia paczki w późniejszym etapie; ze względu na rodzaj integracji nie będzie możliwe pobranie etykiet Royal Mail Click&Drop z poziomu BaseLinkera.

 

Stwórz paczkę Click&Drop w BaseLinkerze – na tę chwilę w miejscu jej numeru nadania widniał będzie komunikat Waiting lub Oczekuje.

 

Eksport i upload do systemu Click&Drop

Aby stworzyć etykiety w systemie Click&Drop, należy zaimportować plik wygenerowany przez BaseLinkera do systemu Click&Drop.

  1. Zaznacz przesyłki z danego dnia w ustawieniach integracji Royal Mail Click&Drop i kliknij Generuj plik .CSV pod tabelą z przesyłkami (w sekcji Utworzone przesyłki).
  2. Zaloguj się do panelu Royal Mail Click&Drop i przejdź do zakładki Orders → Import.
  3. Załaduj plik pobrany z BaseLinkera (pozostaw przecinek -comma- jako separator [delimiter]).
  4. Parametry z drugiego kroku pozostaw bez zmian.
  5. W kroku trzecim zmapuj wszystkie 17 pól zgodnie z nazwą nagłówka kolumny (nazwy z pola wyboru będą identyczne jak te widoczne w tabelce, w nagłówku).
  6. Kliknij przycisk Import orders.
  7. Zaznacz zaimportowane zamówienia oraz opłać i pobierz etykiety (Pay & Generate label).

Od tego momentu możesz już wczytywać pliki przez aplikację Royal Mail Click&Drop Desktop, umieszczając pliki w katalogu "Watch" tego programu – lub w dalszym ciągu importować przez stronę WWW Royal Mail.

 

Import numerów śledzenia przesyłek do BaseLinkera

Aby zwrócić do BaseLinkera numer przesyłki (możliwe tylko w przypadku przesyłek rejestrowanych „Tracked") lub numer zamówienia z Royal Mail, w panelu kuriera przejdź do zakładki Reports → Despatched orders i kliknij Export to .xls w prawym górnym rogu.

Pobrany plik wczytaj w ustawieniach integracji Royal Mail Click&Drop w BaseLinkerze.


Użytkownicy posiadający numer OBA mogą pobierać etykiety wprost z aplikacji C&D Desktop.

Tags:

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy