Powrót do Pomocy

Własne źródła zamówień

Każde zamówienie znajdujące się w panelu BaseLinker ma przypisane źródło pochodzenia. Źródła mogą być związane z daną integracją (np. Allegro, sklep) lub zdefiniowane w panelu (np. zamówienia telefoniczne).

 

Zdefiniowanie źródła zamówienia pomaga m.in. przy:

  • filtrowaniu zamówień,
  • warunkowaniu automatycznych akcji.

Wszystkie integracje – typu marketplace czy sklep internetowy – tworzą nowe źródła zamówień automatycznie.

 

Dla zamówień wprowadzanych ręcznie możesz utworzyć własne nazwy – np. 'zamówienie telefoniczne, zamówienie złożone osobiście' itp. – a następnie przypisać je do konkretnego zamówienia z poziomu karty zamówienia.

 

 

 

Aby utworzyć własne źródła zamówień przejdź do zakładki Zamówienia → Ustawienia → Własne źródła zamówień  i następnie wybierz przycisk 'Utwórz źródło zamówienia'.

 

 

Do źródła zamówienia można przypisać źródłową grupę cenową, magazyn i język – jest to istotne przy dodawaniu ręcznie produktów do zamówienia.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy