Podłącz sklep WooCommerce do konta BaseLinker i w prosty sposób wystawiaj produkty z magazynu na ponad 100 platformach marketplace. Pobieraj zamówienia ze sklepu do panelu BaseLinker i obsługuj je 10 razy szybciej.

 

 

Aby podłączyć swój sklep WooCommerce do systemu BaseLinker, wykonaj następujące kroki:

 

  1. Przejdź do zakładki Integracje → Dodaj integrację i wybierz WooCommerce.
  2. Uzupełnij pole Nazwa wyświetlana – może to być dowolna nazwa, należy jedynie pamiętać, aby jej długość nie przekraczała 15 znaków.
  3. Podaj Adres sklepu – tutaj należy zwrócić uwagę, aby wpisać samą domenę bez protokołu HTTP czy szyfrowanego  HTTPS.
  4. Następnie zaloguj się do panelu WordPress i przejdź do zakładki WooCommerce → Ustawienia→ Zaawansowane→ RestAPI → Dodaj klucz.
  5. Uzupełnij pole Opis – możesz tu wpisać na przykład nazwę systemu, dla którego generujesz klucze API.
  6. Wybierz Użytkownika – profil z uprawnieniami administratora.
  7. W polu Uprawnienia wybierz 'Zapis/Odczyt'.
  8. Po zapisaniu formularza otrzymamy automatycznie wygenerowane klucze.
  9. Skopiuj te klucze i wklej w panelu BaseLinker.
  10. Wybierz przycisk Zapisz.

 

Aby m.in. dane o zamówieniach były prawidłowo przekazywane do systemu, pobierz naszą wtyczkę i zainstaluj ją w sklepie.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy