AlzaTrade – Nastavení automatických akcí

A

Shipment departure/tracking number

Pro správné fungování procesu zpracování objednávek z AlzaTrade je nutné zasílat z BaseLinkeru do AlzaTrade číslo zásilky, které je vygenerováno jejím vytvořením (a to jak přes dopravní integraci přímo v panelu, tak při vytvoření třetí stranou např. fulfilmentu)

Toto nastavení se nachází v nastavení integrace AlzaTrade přímo v panelu:

  • Buď lze číslo/shipment departure odeslat ihned po vytvoření zásilky
  • Nebo na základě statusu; tzn. jakmile bude objednávka ve statusu XY -> systém spustí přeposlání tohoto čísla vždy v 9:30, 13:30, 16:30 a 23:30. V tomto čase musí mít objednávka příslušný stav.

Kontrolu tohoto úkonu můžeme zkontrolovat přímo v objednávce u zásilky (zelená indikuje správné zaslání shipment departure)

Nastavení automatické akce pro tvorbu zásilky

Automatickou akci lze zároveň vytvořit tak, aby byla zásilka vytvořena s určitým zpožděním po přijetí v systému (zásilky nelze u objednávek tvořit okamžitě, ale ideálně s několikaminutovým zpožděním; např. 5 minut.)

Taková akce potom vypadá například takto:

  • Výchozí podmínka je status objednávky

  • Výchozí podmínka je vytvoření objednávky(přijetím v systému)

Mapování způsobu dopravy s AlzaShipping integrací (mód ASM)

Způsob dopravy u objednávek z Alza Trade

Toto pole nelze editovat a je třeba zachovat v původním formátu (tak jak bylo přijato z AlzaTrade)

Kromě zpráv shipment departure z bodu 1 lze do AlzaTrade poslat 3 statusy, jejichž fungování je potřeba nejprve nastavit v integraci AlzaTrade

  • Zrušeno – status zrušeno lze poslat pouze v případě, že ještě nebyla vytvořena u objednávky žádná zásilka
  • Zamítnuto – status zamítnuto lze poslat v případě, že zásilka byla již vytvořena a byl odeslán shipment departure z bodu 1
  • Doručeno – status doručeno lze poslat v případě, že zásilka byla již vytvořena a byl odeslán shipment departure z bodu 1

Tisk BCX štítků

Nejprve je potřeba přidat šablonu pro tento export zde:

Poté v objednávkovém manažeru označit objednávky obsahující atribut BCX a štítky vyexportovat/vytisknout.

O autorovi

j.chramosta@baselinker.com

Přidat komentář

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy