Cross-docking – na czym polega i jakie niesie korzyści dla e-commerce

C

Szybkość i wydajność łańcucha dostaw jest ważnym czynnikiem rozwoju firm działających w branży e-commerce. Cross docking to jedna ze strategii, którą możesz zastosować w celu uzyskania przewagi nad konkurencją. Wdrożony we właściwy sposób i w odpowiednich warunkach, cross docking może zapewnić znaczną poprawę wydajności obsługi oraz obniżyć koszty logistyczne.

Czym jest cross-docking?

Jako właściciel sklepu internetowego szybko przekonasz się, że koszty magazynowania towarów są jednymi z najbardziej znaczących wydatków w Twojej firmie e-commerce. Z pomocą może przyjść cross-docking, który usuwa ogniwo magazynowe z łańcucha dostaw. Jest to model logistyczny zakładający kompletowanie zamówienia i jego dystrybucję zaraz po dostarczeniu towarów do magazynu. 

W większości przypadków produkty są na bieżąco rozładowywane z transportu przychodzącego (od dostawcy) do punktu przeładunkowego oraz sortowane, a następnie szybko ładowane na pojazd wychodzący (do klienta lub sprzedawcy detalicznego). Dzięki takiemu systemowi logistycznemu można przyspieszyć proces realizacji zamówień i wyeliminować potrzebę długoterminowego magazynowania dóbr. Cross-docking obniża ogólne koszty logistyki, eliminując niepotrzebne przeładunki i magazynowanie. 

Rodzaje cross-dockingu?

Strategia cross-docking wymaga minimalnej przestrzeni magazynowej, przez co pozwala zoptymalizować zarówno koszty, jak i przyspieszyć wysyłkę paczek do klientów. Ten aspekt jest uniwersalny dla wszystkich typów cross-dockingu, istnieją jednak trzy różne sposoby obsługi ładunku, które cechuje inny stopień złożoności.

  1. Cross-docking pełnych palet. Najprostszy i najbardziej powszechny rodzaj cross-dockingu. Operator logistyczny ogranicza się do przyjęcia towaru i przekazania go innemu przewoźnikowi do dalszej dystrybucji. Sprawdza się szczególnie w przypadku towarów o dużych gabarytach. Obsługa produktów odbywa się w strefie przeładunkowej lub terminalu zaprojektowanym z myślą o łatwym załadunku i rozładunku. Konieczne jest perfekcyjne skoordynowanie działań wszystkich jednostek w łańcuchu dystrybucji.
  2. Cross-docking konsolidacyjny. Występuje wtedy, kiedy mamy do zrealizowania duże zamówienie, a poszczególne produkty są dostarczane do strefy przeładunkowej z różnych miejsc. Dzięki tej metodzie można je połączyć w jeden ładunek, a następnie wspólnie przewieźć do innej lokalizacji. W takiej sytuacji terminal musi dysponować większą przestrzenią magazynową, gdzie towar zostanie rozładowywany i składowany do czasu przyjazdu transportu docelowego.
  3. Cross-docking dekonsolidacyjny. Stanowi przeciwieństwo przeładunku konsolidacyjnego. Do centrum dystrybucji towar przyjeżdża w jednym transporcie, następnie poszczególne zamówienia są rozdzielane na kilka różnych pojazdów i wysyłane bezpośrednio do klientów. 

Zalety cross-dockingu dla e-commerce

Prawidłowo zoptymalizowany cross-docking ułatwia logistykę przedsiębiorstwa i jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą przyspieszyć proces realizacji zamówień, zmniejszyć koszty i przyspieszyć czas, w jakim produkty docierają do klientów. Aby ocenić, czy cross-docking będzie korzystnym rozwiązaniem dla Twojej firmy, zapoznaj się z jego zaletami.

+ Redukcja kosztów i oszczędność czasu
Cross-docking pozwala nie tylko obniżyć koszty transportu, ale obniża wydatki związane z dystrybucją, magazynowaniem oraz zatrudnieniem personelu. Model ten umożliwia bardziej efektywny proces zarządzania zapasami, który pozwala na ich szybsze uzupełnianie oraz rozchód, niwelując tym samym prawdopodobieństwo ich zepsucia i związanych z tym strat finansowych (aspekt kluczowy dla branży spożywczej).

+ Szybszy czas dostarczenia zamówienia
Pozytywnym efektem ubocznym wyeliminowania prac magazynowych jest skrócenie czasu dostarczenia paczki do klienta końcowego. Ma na to wpływ również większa wydajność procesu dystrybucją towarów.


+ Ograniczenie przestojów magazynowych i zalegania produktów
Metoda cross-docking praktycznie całkowicie eliminuje problem nadwyżek i zalegania towaru na magazynie.

+ Redukcja śladu węglowego
Cross docking poprzez duże skrócenie i uproszczenie procesu dystrybucji ma pozytywny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw.

Wymaga koordynacji działań na wielu poziomach
Aby metoda cross-docking działała na Twoją korzyść, wymagane jest maksymalne skoordynowanie procesów logistycznych. Bez odpowiedniego planowania i realizacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że strategia nie będzie tak wydajna i niezawodna, jak zakładaliśmy.

Duże koszty na start
Po wdrożeniu procesu cross-dockingu zauważysz znaczną oszczędność, jednak samo uruchomienie systemu wymaga sporej inwestycji na starcie. Wiąże się to z koniecznością zmiany układu magazynu, aby zwolnić miejsce na obszar przeładunkowy. Dodatkowo duże ułatwieniem będzie system zarządzania magazynem, który wspomoże płynne funkcjonowanie cross-dockingu.

Kiedy cross-docking jest najlepszą strategią? 

Cross-docking jest powszechnie stosowany przez firmy e-commerce  o stabilnym, stałym popycie i dużej rotacji zapasów. Proces ten może być jednak wdrfożony w prawie każdym przedsiębiorstwie, jeśli tylko pasuje do jego strategii i infrastruktury łańcucha dostaw. Kto czerpie największe korzyści z modelu cross-docking?

Firmy sprzedające produkty szybko psujące się
Czy Twoja firma sprzedaje produkty pierwszej potrzeby, na które jest duży popyt lub produkty łatwo psujące się, które mają krótszy okres przydatności do spożycia? Jeśli tak, powinieneś rozważyć wybór systemu cross-docking. Eliminuje on konieczność magazynowania towarów, skracając w ten sposób czas dotarcia produktu do użytkownika końcowego.

W systemie cross-docking, po otrzymaniu dużej ilości produktu jest on natychmiast transportowany za pomocą wózka widłowego, przenośnika taśmowego lub wózka paletowego do doku transportowego dla towarów wychodzących. To z kolei zmniejsza ryzyko przekroczenia daty ważności produktów łatwo psujących się i zapewnia dłuższe okno sprzedaży.

Firmy, które korzystają z usług wielu dostawców
Ponieważ zapasy są zazwyczaj transportowane bezpośrednio z jednego miejsca przeznaczenia do drugiego, z pominięciem pełnych procesów magazynowania, zarządzanie towarami przychodzącymi od wielu dostawców lub do centrów dystrybucyjnych w innych regionach jest o wiele łatwiejsze.

Metoda ta umożliwia efektywne i szybkie odbieranie, sortowanie czy nawet łączenie i towarów od różnych dostawców, co pozwala ograniczyć do minimum koszty transportu oraz magazynowania.

FAQ

Co to jest cross-docking?

Cross-docking, nazywany również przeładunkiem kompletacyjnym to model logistyczny w e-commerce, który polega na odebraniu towarów od dostawcy, przepakowywaniu ich oraz kompletowaniu zamówień bez potrzeby ich składowania. Pozwala ograniczyć koszty związane z wynajmowaniem dużej powierzchni magazynowej. 

Na czym polega cross-docking?

Zasady funkcjonowania cross-dockingu różnią się od jego rodzaju. Samą istotę działania tej formy dystrybucji towarów w logistyce można opisać w trzech krokach:

1. Ciężarówki z produktami przyjeżdżają do strefy przeładunku.
2. Towary są rozładowywane i sortowane (następuje konsolidacja zamówień). Wszystko jest ładowane do ciężarówek czekających na miejscu.
3. Nowo załadowane ciężarówki dostarczają towary do klientów.

Czy warto zdecydować się na cross-docking?

Ponieważ usługa cross-dock eliminuje konieczność składowania towarów, mogą one być wysyłane do klientów w sposób efektywny i przyspieszony. Ma to pozytywny wpływ na obsługę klienta, ponieważ czas realizacji dostawy ulega skróceniu.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi