Jak przeprowadzić inwentaryzację?

J

Końcówka roku to szczególnie intensywny czas dla branży e-commerce. Wśród wielu obowiązków, jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie inwentaryzacji produktów. Warto wykorzystać BaseLinkera do usprawnienia procesów magazynowych, w tym właśnie inwentaryzacji.

Inwentaryzacja na koniec roku

Inwentaryzacja w sklepie internetowym jest obowiązkowym zadaniem każdego przedsiębiorcy na koniec roku podatkowego. Jest to proces niezbędny do prawidłowego zarządzania zasobami oraz spełnienia wymogów prawnych. Remanent powinien być przeprowadzany przez wszystkie sklepy internetowe, niezależnie od ich wielkości. 

Zadaniem przedsiębiorcy jest dokładna weryfikacja (spis z natury) faktycznej liczby towarów niesprzedanych do 31 grudnia oraz porównanie ich ze stanami zapisanymi w systemie. Pozwala to na stwierdzenie nadwyżek i braków magazynowych, wycenę składników majątku firmy oraz powiększenie (lub pomniejszenie) kosztów uzyskania przychodów o jej wartość. Uzyskane wyniki wyliczenia należy wykazać na formularzu PIT-B będącym załącznikiem do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku przekazania spisu z natury do urzędu skarbowego, musisz go jedynie przechowywać z innymi dokumentami księgowymi przez 5 lat.

Co uwzględnić podczas inwentaryzacji w e-commerce?

Spisać należy wszystkie zasoby majątkowe, które podlegają księgowaniu w kolumnie 10. podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Co uwzględnić w remanencie?

  • Towary handlowe – gotowe produkty przeznaczone do sprzedaży.
  • Materiały podstawowe i pomocnicze – elementy istotne przy produkcji własnych wyrobów, ale również materiały, których firma używa np. do pakowania (taśma, folia, kartony, palety).
  • Wyroby gotowe – towary własnej produkcji.
  • Półfabrykaty i produkcja niezakończona – produkty w fazie tworzenia lub obróbki.
  • Braki i odpady – uszkodzone lub niepełnowartościowe produkty, np. po zwrocie.
  • Towary nabyte przez przedsiębiorcę, które nie znajdują się jeszcze w jego posiadaniu (np. produkty zakupione, które nie dotarły do firmy przed inwentaryzacją).

Czy wiesz, że…
Podczas inwentaryzacji na koniec roku nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych, np. telefonu służbowego, samochodu firmowego lub laptopa przekazanego pracownikowi w celu wykonywania obowiązków.

Jak wycenić inwentaryzację?

Jednym z elementów inwentaryzacji mogących nastręczać trudności jest wycena, która powinna odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia sporządzania spisu z natury. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wycenić końcoworoczny remanent.

  • Jeśli jesteś podatnikiem VAT, wyceniaj towary według cen netto. W pozostałych przypadkach (osoby zwolnione z podatku i “nievatowcy”) należy brać pod uwagę wartość brutto.
  • Podczas remanentu koniecznie jest podanie ceny zakupy każdego towaru. Jeżeli posiadasz kilka takich samym produktów, które były zakupione w różnych cenach, musisz podać te informacje podczas spisu.
  • Towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze należy wycenić według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (jeżeli są niższe od kosztów nabycia).
  • Wyroby gotowe, półfabrykaty, produkcja niezakończona i braki wycenia się na podstawie kosztów ich wytworzenia. Natomiast odpady zgodnie z ich oszacowaną wartością.

Jak przeprowadzić inwentaryzację w BaseLinkerze?

BaseLinker oferuje nie tylko automatyzację i pomoc w zarządzaniu zamówieniami, ale również stanowi nieocenione wsparcie podczas remanentu. Można ją przeprowadzić w module Inwentaryzacje (Produkty → Kontrola magazynu → Inwentaryzacje).

Jak wykonać inwentaryzację krok po kroku?

Dokładną instrukcję przeprowadzenia inwentaryzacji w systemie BaseLinker znajdziesz w formie wideo poniżej.

Jeśli wolisz instruktaż w formie tekstowej, sprawdź artykuł Inwentaryzacje w naszej Bazie Wiedzy.

Dlaczego warto korzystać z funkcji inwentaryzacji w BaseLinkerze?

Porządek w magazynie – dzięki modułowi Kontrola magazynu zyskujesz pełny i zawsze aktualny obraz przesunięć produktowych. System sam pilnuje unikalności SKU oraz blokuje ręczną zmianę stanów.
Obsługa dokumentów magazynowych – system (po włączeniu ścisłej kontroli magazynu) automatycznie generuje odpowiednie dokumenty magazynowe (RW, PW) w przypadku przyjęcia na magazyn nowej partii czy wydania produktu.
Personalizacja wydruków – możliwość tworzenia własnych wydruków z inwentaryzacji.
Prostota i efektywność – inwentaryzacja w BaseLinkerze jest prosta i intuicyjna, a w połączeniu z kolektorem kodów kreskowych również przyspieszy cały proces oraz pozwoli uniknąć błędów.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi