Prognozowanie dostaw w magazynie BaseLinker

P

Intensywnie pracujemy nad rozwojem działu Kontrola Magazynu w Managerze Produktów BaseLinker. Ostatnie miesiące poświęciliśmy między innymi ważnej sekcji Dostawy – do dyspozycji użytkowników BaseLinker są już automatyczne dostawy i powiązane z nimi funkcje prognozowania sprzedaży.  

Poznaj 3 ścieżki automatyzacji dostaw

1/ Lista produktów w katalogu BaseLinker → Operacje – dostępna jest tu nowa opcja Dodaj do dostawy.

Dzięki niej możesz z łatwością utworzyć nową dostawę lub dodać produkty do już istniejącej, otwartej dostawy. Nowa operacja uruchamia konfigurator, w którym można precyzyjnie określić m.in. pozycje i ilości do zamówienia, wskazać dostawcę oraz ustalić zasady wyliczenia zapasu (np. na podstawie sprzedaży w określonym przedziale czasowym).

2/ Prognoza automatyczna za pomocą nowej opcji widocznej w Dostawie → zakładka Pozycje → przycisk Dobierz ilości. 

Przycisk ten udostępnia praktyczny formularz – po jego skonfigurowaniu system automatycznie i w sposób masowy wylicza ilości produktów do zamówienia dla wszystkich pozycji w danej dostawie. Odbywa się to między innymi na podstawie sprzedaży produktów w ostatnim okresie, a wyliczone ilości zastępują wcześniej wprowadzone do dostawy.

3/ Nowa automatyczna akcja dla produktów w katalogu BaseLinker, która dodaje produkt do dostawy np. po przekroczeniu stanu progowego. 

Poprzez automatyczną akcję system utworzy nową dostawę lub doda produkt do istniejącej, otwartej dostawy, gdy nastąpi zmniejszenie jego stanu poniżej ustawionego progu lub w innym zdefiniowanym przez sprzedawcę momencie (np. po utworzeniu nowego produktu lub rezerwacji). 

Następnie taką dostawę można wysłać do dostawcy z załącznikiem w postaci CSV lub PDF.

Dowiedz się więcej na temat modułu Dostaw w BaseLinker z poniższych artykułów Pomocy:
Prognozowanie dostaw >>
Dostawy >>

Już w najbliższych tygodniach pojawią się kolejne funkcje automatyzujące proces dostaw magazynowych. O ich dostępności poinformujemy na blogu – zachęcamy do obserwowania nowych wpisów oraz dzielenia się sugestiami kolejnych usprawnień dla działu Kontrola magazynu.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi