Solidny październikowy wzrost – BaseLinker Index październik 2023

S

Październik przyniósł optymistyczne wieści dla sektora e-commerce w Polsce, zgodnie z najnowszym odczytem BaseLinker Index osiągnął wartość 134*. Jest to znaczące zwiększenie w stosunku do października zeszłego roku, kiedy to indeks wynosił 119, oraz wyraźny wzrost w porównaniu do września 2023 z wynikiem 121.

BaseLinker Index w październiku 2023

Porównując miesięczne tendencje, październikowa sprzedaż była o 10.3% wyższa niż we wrześniu. Wynikało to ze wzmożonej liczby zamówień (o 8,4%) oraz wyższej średniej wartości zamówienia, która wzrosła z 195 PLN we wrześniu do 198,4 PLN w październiku.

BaseLinker Index październik dane miesiąc do miesiąca

Warto zwrócić uwagę, że październikowe zwiększenie sprzedaży może być częściowo wynikiem korzystnego kalendarza handlowego. Okazuje się, że więcej dni roboczych w miesiącu, a zwłaszcza dodatkowe poniedziałki i wtorki – które dla e-commerce są jak żniwa – mogły mieć znaczący wpływ na obserwowane wyniki.

Mówiąc o kategoriach, październik był łaskawy dla większości z nich, z wyjątkiem Książek i Sportu – gdzie obserwowano spadek, przypisywany do wysokiej bazy wrześniowej (związanej z początkiem roku szkolnego) oraz końcem letniego sezonu sportowego. Jednak ogólny trend był pozytywny, co daje jasny sygnał, że różnorodność asortymentu i dostosowanie oferty do sezonowych trendów są kluczowe dla utrzymania tempa wzrostu.

Optymizmem napawa również porównanie roczne. Zanotowano aż 12,3% wzrost sprzedaży rok do roku, gdzie liczba zamówień podskoczyła o 8,8%, a średnia wartość koszyka o 3,2%. To pokazuje nie tylko zwiększoną aktywność konsumentów, ale także ich większą skłonność do wydawania wyższych sum przy każdym zakupie.

BaseLinker Index październik dane rok do roku

Jak co miesiąc obserwujemy wyraźny wzrost dynamiki sprzedaży cross-border (29.4%) – tempo trzykrotnie szybsze niż w przypadku sprzedaży krajowej. To świadczy o rosnącej roli polskiego e-commerce na arenie międzynarodowej oraz zwiększonej konkurencyjności polskich przedsiębiorców w globalnej przestrzeni handlowej.

BaseLinker Index październik cross-border

Dane z października 2023 wskazują na solidną kondycję polskiego sektora e-commerce. Dynamiczny wzrost, zarówno w skali roku, jak i miesiąca, wskazuje na zdrową ekspansję rynku.

*Analitycy BaseLinker rozpoczęli zbieranie danych w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość wyjściową BaseLinker Index na poziomie 100. Stanowi ona punkt odniesienia do odczytów w kolejnych miesiącach.

Dodaj komentarz

Czas publikacji

Kategoria

Autor

Tagi