Moduł Allegro systemu BaseLinker umożliwia:

 

  • wystawianie ofert na Allegro na podstawie produktów z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera – w tym również ofert wielowariantowych Allegro,
  • zarządzanie ofertami Allegro,
  • synchronizację stanów w ofertach zgodnie z magazynem,
  • synchronizację cen zgodnie z magazynem – z uwzględnieniem mnożnika cen,
  • pobieranie zamówień z Allegro.pl do systemu BaseLinker,
  • przekazywanie zamówień z Allegro do sklepu internetowego.

 

Oferta wielowariantowa Allegro to zbiór połączonych ofert tego samego produktu w różnych wariantach. Najczęściej warianty produktu różnią się kolorem, rozmiarem, wagą itp. Zagadnienie to opisane jest szczegółowo w artykule Allegro Wielowariantowość – jak połączyć oferty i edytować warianty?

 

 

BaseLinker umożliwia:

Łączone ze sobą aukcje muszą należeć do tej samej kategorii na Allegro oraz posiadać parametr, który je odróżnia (np. rozmiar).  

Zgrupowane w aukcję wielowariantową mogą być:

Ponadto w przypadku produktów wielowariantowych każdy wariant produktu głównego możesz wystawić na na osobnej aukcji.

 

Ze względu na wewnętrzne mechanizmy Allegro, zgrupowanie aukcji w aukcję wielowariantową może odbyć się dopiero kilka minut po ich wystawieniu. Warianty nie będą więc widoczne na aukcji od razu po wystawieniu – należy odczekać nawet kilkanaście minut, aby aukcje zostały połączone. 

 

Możesz również wystawić zwykłą aukcję, a po zakupie wysłać do klienta automatyczną wiadomość e-mail z linkiem do strony informacyjnej, gdzie klient wybierze właściwy wariant produktu. 

 

Wystawianie aukcji wielowariantowych

Formularz wystawiania produktów zawiera przycisk "Warianty" lub "W" (w zależności od tego, czy produkt ma swoje warianty).

Produkty bez wariantów

Jeżeli produkt nie posiada wariantów, to na formularzu wystawiania widoczny jest przycisk "W".

Produkty, które nie mają wariantów, mogą być zgrupowane w aukcję wielowariantową. W tym celu zaznacz opcję "Utwórz nową grupę wariantową" a następnie wybierz odpowiednie parametry. 

 

 

Po utworzeniu grupy wielowariantowej możesz przejść do jej ustawień, aby dodać kolejne produkty.

 

 

 

 

Produkty z wariantami

Jeżeli produkt posiada warianty, to na formularzu wystawiania widoczny jest przycisk "Warianty".

 

 

Pod tym przyciskiem kryje się okienko umożliwiające połączenie wariantów w jedną grupę wariantową. Wybierz właściwe warianty produktów i odpowiednie parametry, a następnie kliknij "Zapisz".

 

 

 

Po stworzeniu grupy wariantowej kliknij przycisk "Wystaw" 🙂

 

Produkty z wariantami z magazynu BaseLinker

W magazynie BaseLinker warianty produktów zawierają osobny numer ID, SKU, EAN, nazwę, cenę oraz stan. Natomiast nie jest możliwe przypisanie do danego wariantu osobnego zdjęcia lub wybranej wartości parametru.

 

 

Zdjęcia oraz parametry pobierane są z produktu głównego.

 

 

 

 

W związku z tym parametry wariantów należy uzupełnić ręcznie na formularzu wystawiania – już po stworzeniu grupy. Dla każdego wariantu można dodać również osobne zdjęcie wybierając Dane →  Zdjęcia →  Dodaj kolejne zdjęcie → Podaj adres URL zdjęcia.

 

 

 

 

W przypadku produktów z magazynu sklepu lub hurtowni, gdzie każdy wariant zawiera osobne parametry i zdjęcia – zostaną one automatycznie przypisane do poszczególnych wariantów (lub dopasowane zgodnie z regułami mapowania).

 

Jeżeli sprzedawca korzysta z magazynu BaseLinker, najwygodniej jest wystawiać aukcje wielowariantowe Allegro grupując osobne produkty bez wariantów.

 

Produkty z wariantami na oddzielnych aukcjach

Sprzedawca może również każdy wariant produktu wystawić oddzielnie.  

 

Jeżeli wystawiasz więcej aukcji w tym samym czasie i chcesz masowo wystawić warianty produktów jako osobne aukcje,  możesz skorzystać z opcji "Akcje na wszystkich produktach".

 

W kategorii "Warianty" dostępne są dwa rodzaje akcji na wszystkich produktach:

  • Wystaw wszystkie warianty jako oddzielne aukcje,
  • Wystaw warianty na stanie jako oddzielne aukcje.

 

 

Łączenie aukcji w grupę wielowariantową

Aukcje można połączyć w grupę wielowariantową wybierając Zarządzanie aukcjami  → Operacje  →  Połącz w grupę wariantową.

 

 

Parametry

Parametry, na podstawie których następuje łączenie ofert muszą spełnić dwa warunki:

 

1) parametr musi być dostępny w danej kategorii Allegro,
2) parametr musi być uzupełniony przy wszystkich produktach, które chcemy dodać do danej grupy wariantowej.

 

 

Aukcje można połączyć w ofertę wielowariantową za pomocą 1 lub 2 parametrów.

 

Po połączeniu oferty są widoczne w Allegro → Moja sprzedaż → Licytacje i Kup teraz → Wielowariantowość. Można je wyszukać po numerze oferty lub po numerze grupy wariantowej.

 

 

 

Rozłączyć każdą grupę można jedynie bezpośrednio na Allegro wybierając Allegro → Moja sprzedaż → Licytacje i Kup teraz → Wielowariantowość → Rozłącz.

 

Zarządzanie aukcjami

Jak sprawdzić, czy dana aukcja należy do grupy wariantowej?

Informacja o tym, czy dana aukcja została powiązana w grupę znajduje się w dziale Zarządzanie aukcjami.

 

Numer grupy wariantowej możesz znaleźć w szczegółach aukcji.

 

Czy można dodać kolejną aukcję do istniejącej już grupy?

Nie można dodać kolejnego produktu do utworzonej już grupy. Należy taką grupę rozłączyć bezpośrednio na Allegro i stworzyć ją jeszcze raz łącząc aukcje w systemie BaseLinker.

 

Dodanie nowego produktu do istniejącej grupy bezpośrednio na Allegro nie odświeży danej grupy wariantowej w systemie BaseLinker. Zmiany dokonywane na Allegro nie są widoczne dla BaseLinkera.

 

Duplikowanie ofert 

Przy duplikowaniu ofert wielowariantowych na inne konto Allegro nie zachowujemy wielowariantowości na nowym koncie.

 

Synchronizacja

Jeżeli aukcja jest powiązana z wariantem produktu to przy synchronizacji brany jest pod uwagę stan magazynowy wariantu oraz cena produktu głównego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Import

Przy imporcie aukcji wielowariantowej każda z aukcji zostanie zaimportowana osobno. Taką aukcję należy rozłączyć na Allegro, a następnie połączyć w systemie BaseLinker.

 

Nazwa grupy

BaseLinker automatycznie nadaje grupie wariantowej nazwę w postaci numerycznej. Nie jest możliwe samodzielne nadanie nazwy (w tym nazwy w postaci ciągu liter).

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy