Powrót do Pomocy

EAN, SKU, VAT, waga w zamówieniach

W pobieranych zamówieniach mogą widnieć takie dane jak EAN, SKU, VAT oraz waga.

 

W przypadku zamówień ze sklepu dane te pobierane są bezpośrednio ze sklepu.

 

Natomiast w przypadku zamówień z platform marketplace nie są one jednak pobierane bezpośrednio z marketplace.

 

Warto zwrócić uwagę na to, iż nazwy produktów w zamówieniu domyślnie pobierane są z danej aukcji. Natomiast system umożliwia pobieranie nazwy również z magazynu BaseLinkera, magazynu sklepu internetowego lub dowolnego magazynu podłączonego do BaseLinkera. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Nazwa produktu z magazynu

 

EAN, SKU, VAT i waga w zamówieniu pochodzą z danych zapisanych przy  aukcji / ofercie znajdującej się w systemie BaseLinker, w zakładce Zarządzanie aukcjami / ofertami.

 

 

Tak więc, aby zamówienie zawierało wszystkie informacje, aukcja, na której zostało ono złożone, musi znajdować się w systemie BaseLinker, w dziale Zarządzanie aukcjami / ofertami i muszą być do niej przypisane te dane.

 

Jeżeli wystawiłeś aukcje poza systemem BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji i produktów.

 

Aktualizacja danych

Aby zaktualizować EAN / SKU / VAT i wagę, należy wprowadzić zmiany przy produkcie w magazynie, a następnie:

 

  • Ponownie zapisać powiązanie aukcji z produktem – można to zrobić masowo dla wielu aukcji jednocześnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.
  • Przejść do edycji aukcji i wybrać w zakładce „Powiązanie” opcję „Odśwież dane z magazynu„.

Wyjątkiem jest tu jedynie magazyn BaseLinker – zmiana danych w magazynie od razu zaktualizuje dane przypisane do aukcji w systemie BaseLinker.

 

Ponadto w przypadku platform Allegro oraz eBay import z aktualizacją może nadpisać numer EAN. A w przypadku Allegro import może uzupełnić numer SKU ( tylko jeżeli w systemie BaseLinker przy aukcji pole SKU jest puste – w innym przypadku import nie nadpisze istniejącego SKU).

 

VAT na fakturze

Domyślnie stawki w wystawionych fakturach są zgodne ze stawkami produktów zamówienia.

 

Natomiast można przypisać inną stawkę:

  • w ustawieniach serii numeracji  w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → Stawka VAT.
  • w ustawieniach akcji automatycznej (akcja 'Wystaw fakturę'). Ustawienia akcji automatycznych są nadrzędne w stosunku do pozostałych ustawień.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Faktury – konfiguracja.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy