Edycja i korekta faktury

Edycja danych na fakturze 

Na zawartość i wygląd faktury mają wpływ następujące elementy:

 

 • dane w zamówieniu – na fakturze znajdują takie dane (np. dane kupującego, lista pozycji faktury, pole dodatkowe, cena wysyłki) jakie widniały w zamówieniu w momencie jej wystawienia. Zmiana danych na karcie zamówienia nie zaktualizuje danych na fakturze (wyjątkiem są tu faktury pro forma).
 • ustawienia serii faktur w dziale Manager zamówień →  Faktury →  Ustawienia – tutaj możesz wybrać m.in szablon faktury, który wpływa na jej wygląd. Wprowadzone tu zmiany widoczne będą na wszystkich fakturach wystawionych w danej serii numeracji.
 • szablon faktury – szablon ustawiony w serii numeracji dotyczy wszystkich faktur wystawionych w tej serii. Możesz wybrać standardowy szablon wydruku lub stworzyć własny szablon w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty zgodnie z instrukcją

 

W związku z tym, jeżeli chcesz zmienić dane na fakturze lub wygląd faktury możesz:

 

 • zmodyfikować dane w zamówieniu, a następnie usunąć fakturę i wystawić nową. Następnie możesz edytować numer i datę wystawienia nowej faktury na zgodne z usuniętą wcześniej fakturą.
 • edytować dane na wygenerowanej fakturze. Wystawione już faktury możesz edytować z poziomu karty zamówienia lub w dziale Manager zamówień → FakturyMożesz zmienić m.in. numer faktury, dane kupującego i sprzedającego, daty, produkty, ich cenę i liczbę sztuk. Podczas edycji faktury możesz dodać także termin płatności faktury. W edycji faktury wystawisz duplikat lub korektę faktury. Nie jest możliwa masowa edycja wystawionych faktur.
 • zmienić ustawienia serii faktur (pamiętaj, że zmiany widoczne będą na wszystkich fakturach wystawionych w danej serii numeracji)

 

Jeśli faktura została już przekazana klientowi, możesz utworzyć do niej korektę.

 


Korekta faktury

Korektę do wystawionej już faktury możesz wygenerować w zakładce Manager zamówień → Faktury:

 

 •  klikając „korekta” obok wybranej pozycji

 

 • lub z poziomu edycji wybranej faktury pod przyciskiem „korekta”

 

 

 

Aby wystawić korektę, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz serię numeracji
 2. Wybierz powód wystawienia
 3. Uzupełnij pozostałe pola
 4. Kliknij 'Zapisz’

 

 

 

Jeżeli zaznaczysz checkbox ’Korekcie uległy pozycje faktury’ lub ’Korekcie uległy inne dane na fakturze’ i klikniesz 'Zapisz’, to poniżej wyświetli się dodatkowa sekcja, pozwalająca na zmiany w pozycjach faktur.

 

 

Po wystawieniu korekty, jej numer pojawi się w tabeli „Faktury” obok faktury, której dotyczy.

 

 

Dostęp do korekty uzyskasz w zakładce „Korekty”. W dziale tym możesz ponownie skorygować dane na fakturze korygującej.

 

Do jednej faktury możesz wystawić tylko jedną korektę (nie jest możliwe wystawienia korekty do korekty ani korekty do paragonu).

 

Nie ma możliwość edytowania faktury, dla której została wystawiona już korekta (chyba, że usuniesz korektę).

 


Duplikat faktury

By wygenerować duplikat faktury, przejdź do jej edycji, a następnie kliknij trójkąt obok przycisku „Drukuj”.

 

 

Wystawianie duplikatów faktur działa wyłącznie przy standardowym szablonie wydruku faktur.

 


Wystawianie faktur od konkretnego numeru

Jeśli chcesz zacząć wystawiać faktury od konkretnego numeru, wystaw pierwszą fakturę, a następnie przejdź do jej edycji i zmień jej numer. Następne faktury system wystawi już z kolejnymi numerami.

 

Usunięcie faktury

Fakturę usunąć można z poziomu karty zamówienia lub w dziale Manager zamówień → Faktury. Pamiętaj, że nie ma możliwości przywrócenia usuniętej faktury. Jeżeli przez przypadek skasowałeś fakturę, to możesz jedynie wystawić nową do tego samego zamówienia i edytować jej numer.

 

 


FAQ

Jak zacząć wystawiać faktury od konkretnego numeru?

Wystarczy wystawić pierwszą fakturę, a następnie edytować jej numer na kolejny numer swojej numeracji. Następne faktury automatycznie będą miały kolejny numer.

Jak wystawić fakturę, na której widnieje zarówno nabywca, jak i odbiorca?

Stwórz nową serię numeracji faktur i skorzystaj z naszego szablonu faktury „Faktura nabywca i odbiorca”. Krok po kroku:

 1. Zasubskrybuj wydruk „Faktura nabywca i odbiorca” w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty.
 2. Stwórz nową serię numeracji w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia.
 3. Ustaw zasubskrybowany wydruk jako domyślny szablon dla nowej serii numeracji (Manager zamówień →  Faktury → Ustawienia → Edytuj → Szablon wydruku).

Czy istnieje możliwość pobrania danych firmy na podstawie numeru NIP?

Tak, taka opcja dostępna jest na karcie zamówienia: