Od 1.10.2020 roku obowiązuje  JPK_V7 – nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Jeżeli przedsiębiorca (płatnik podatku VAT) świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych w ustawie grup, to musi oznaczyć transakcję specjalnym kodem GTU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia.

 

Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Dokładne informacje znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (m.in. rozdz. 3 §10 ust. 3).

 

Jak dodać kod?

W pliku JPK wybrane faktury muszą zostać oznaczone kodem GTU.

 

W związku z tym w systemie BaseLinker można na stałe przypisać wybrany kod GTU do danej serii faktur (Manager zamówień Faktury Ustawienia Edytuj JPK). Kod ten pobierany jest z danej serii numeracji w momencie generowania pliku JPK.

 

 

 

Kody można również wybrać w rejestrze sprzedaży (Manager zamówień → Faktury →  Rejestr sprzedaży)  JPK_V7M Tylko Faktury Sprzedaży lub JPK_V7K Tylko Faktury Sprzedaży.

 

 

Kody te nie będą widoczne na fakturze – jedynie w pliku JPK. Dla każdej kombinacji można utworzyć oddzielną serię numeracji.

 

Kod widoczny na fakturze

Dodatkowo informację o kodzie można dodać do pola 'Informacje' na fakturze, za pomocą wybranej akcji automatycznej.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
  • Kody wybrane przy generowaniu pliku JPK nadpisują kody wybrane w ustawieniach serii numeracji.

 

Przekazywanie kodu do zewnętrznego serwisu

W sekcji Integracje → System księgowy → Ustawienia możesz włączyć przekazywanie kodu do zewnętrznego serwisu księgowości internetowej.

 

wFirma

wFirma nie daje możliwości bezpośredniego przekazania kodów GTU wraz z fakturą. Dostępna jest jednak opcja przekazywania numerów SKU produktów co pozwala mechanizmom wFirmy na przypisanie do faktury kodu zgodnego z produktem w magazynie wFirmy. Dlatego też przekazywanie kodów działa tylko dla kont z magazynem.

 

Ponadto do wFirma można przesłać kod GTU jako komentarz.

 

 

Fakturowo

 

inFakt

 

 

Fakturownia

 

iFirma

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy