Dla każdego zamówienia w panelu BaseLinker możesz wygenerować paragon:

  • z poziomu karty zamówienia
  • z poziomu listy zamówień
  • przy pomocy akcji automatycznych

Mechanizm ten jest identyczny jak przy wystawianiu faktur

 

Aby paragon był paragonem fiskalnym konieczna jest fiskalizacja – wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej. W tym celu należy w dziale Integracje → Dodaj nową integrację sekcja Pozostałe włączyć moduł Paragony – drukarka fiskalna.

 

Dodatkowe informacje na temat modułu znajdują się w artykule Paragony – drukarka fiskalna.

 

Konfiguracja

Domyślne ustawienia dla dokumentów sprzedażowych (m.in dla paragonów) możesz skonfigurować w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia. 

 

Paragon niefiskalny

Jeżeli nie masz obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej i chcesz przesyłać klientom w wiadomości e-mail lub drukować na zwykłej drukarce rachunki ('paragon niefiskalny') stwórz odrębną serię numeracji, wybierając jako typ opcję 'faktura/rachunek', a jako nazwę wpisując 'Paragon'.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Faktury – konfiguracja.

 

Numer paragonu

Karta zamówienia

Numer paragonu widoczny jest na karcie zamówienia.

 

 

Sekcja Faktury

Taki sam numer wyświetlony zostanie w dziale Manager zamówień → Faktury → Paragony.

 

 

 

Jeżeli korzystasz z zewnętrznych programów księgowych, które umożliwiają przekazywanie paragonów (np. wFirma, Fakturownia), to w systemie BaseLinker widoczny będzie numer z tego serwisu.

 

Jeżeli natomiast paragony przekazywany jest dalej do drukarki fiskalnej (moduł Paragony – drukarka fiskalna), to w systemie BaseLinker widoczny będzie numer, który zwraca ta drukarka (jeżeli dany model drukarki nie zwraca numeru paragonu, to w tym miejscu widoczne będzie puste pole).

 

Dodatkowe informacje na paragonie

W dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj (wybraną serię numeracji)  → Informacje możesz umieścić dodatkowe informacje widoczne na paragonie. Możesz też w tym miejscu wykorzystać tagi [uwagi_kupującego] oraz [uwagi_sprzedawcy], aby dodać wybrane uwagi do paragonu.

 

Paragon imienny

W opisany wyżej sposób można umieścić na paragonie m.in. imię i nazwisko.

 

 

NIP na paragonie

Jeżeli w zamówieniu znajduje się numer NIP, to taka informacja zostanie automatycznie wyświetlona na paragonie niefiskalnym (na wydruku PDF).

 

Natomiast aby NIP widoczny był na paragonie fiskalnym, skontaktuj się z dostawcą modułu Paragony – drukarka fiskalna.

 

Eksport paragonów

W dziale Manager zamówień → Faktury → Rejestr Sprzedaży możesz wygenerować rejestr sprzedaży.

Inne dokumenty

  • Faktura do paragonu – W dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty istnieje możliwość zasubskrybowania wydruku "Faktura do paragonu".
  • Zwrot do paragonu – Z poziomu BaseLinkera niestety nie ma aktualnie funkcjonalności wystawiającej zwrot do paragonu. Zwrot należy wykonać bezpośrednio na kasie fiskalnej.
  • Korekta paragonu – BaseLinker nie obsługuje korekt do paragonu, a anulacja paragonu jest równoznaczna z usunięciem dokumentu. Paragon można usunąć z poziomu karty zamówienia, jak i zakładki Manager zamówień → Faktury → Paragony.

 

Paragon wystawiany jest dla całego zamówienia. Jeżeli ma zostać wystawiony dla części zamówienia (np. tylko dla jednego produktu), zamówienie należy wcześniej rozdzielić.

 

Można tego dokonać z poziomu listy zamówień Akcje → Rozdziel zamówienie.


FAQ

Drukarka fiskalna nie drukuje paragonów. Co mam zrobić?

Za integrację "Paragony – drukarka fiskalna" odpowiadają zewnętrzne firmy.  W takim wypadku należy wysłać wiadomość bezpośrednio do twórcy danej integracji.

 

Jeżeli w logach pojawia się informacja o braku połączenia z API BaseLinkera, to warto spróbować podpiąć wtyczkę jeszcze raz, upewniając się, iż podany jest poprawny token API widoczny w dziale Moje konto → API.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy