Powrót do Pomocy

Integracje kurierskie

Większość czynności administracyjnych związanych z nadawaniem przesyłek sprzedawca może wykonać bezpośrednio w systemie BaseLinker. W tym celu należy jedynie włączyć i odpowiednio skonfigurować połączenie z kontem wybranego przewoźnika.

 

BaseLinker posiada wyjątkowo bogatą bibliotekę integracji z kurierami i brokerami. Aktualnie w systemie znajduje się ponad 160 integracji kurierskich! Liczba ta ciągle rośnie, a na życzenie klientów podłączamy kolejne API.

 

Większość dostępnych w systemie BaseLinker integracji kurierskich umożliwia:

BaseLinker łączy się z systemem danego kuriera lub brokera przez API. Staramy się, aby wszystkie funkcjonalności udostępnione w API danego przewoźnika znalazły się również w naszej integracji. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, iż poszczególne integracje różnią się między sobą.

 

Dostępne w danym module funkcjonalności zależą od tego, czy są one dostępne w API wybranego kuriera lub brokera.

 

Podłączenie konta kuriera lub brokera

Aby podłączyć konto przewoźnika, wykonaj następujące kroki:

 1. W systemie BaseLinker w dziale Integracje wybierz  zielony przycisk Dodaj integrację.
 2. W części Kurierzy wybierz właściwego przewoźnika.
 3. Na ekranie Podłączanie kont wprowadź wymagane dane.
 4. Wybierz przycisk Zapisz.
 5. Gotowe – moduł kuriera widoczny będzie na diagramie z podglądem podłączonych integracji oraz w tabeli integracji.

 

 W przypadku błędów połączenia należy zwrócić uwagę na to, czy:

 • Wpisywane dane są prawidłowe. Na przykład Poczta Polska wymaga zmiany hasła raz na miesiąc.
 • Format danych jest poprawny. Warto sprawdzić, czy przez przypadek nie wpisano spacji na początku lub na końcu podawanych danych.
 • Czy podane zostały wszystkie wymagane dane. Na przykład dla niektórych integracji potrzebny jest login i hasło dostępu do API, a nie tylko login i hasło do panelu przewoźnika.

Z perspektywy systemu BaseLinker istotne jest, aby otrzymać dane dostępowe do konta. Wszelkie pytania dotyczące np. dostępnej oferty lub samej umowy z danym kurierem lub brokerem należy kierować do Biura Obsługi Klienta danego przewoźnika. 

 

W przypadku większości integracji użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji:

 • Nazwa konta. Może to być dowolna nazwa identyfikująca dane konto w systemie BaseLinker. Jest to istotne, jeżeli w danym module utworzono kilka kont.
 • Dane dostępowe. W zależności od przewoźnika, do integracji potrzebny jest jedynie login i hasło do panelu przewoźnika lub specjalny login i hasło dostępu do API. Na przykład do modułu Poczta Polska wystarczy wprowadzić login i hasło do E-nadawcy. Z kolei w przypadku modułu Inpost Kurier należy uzyskać token API do konta. W tym celu należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym.
 • Dane nadawcy paczki. Jest to na przykład nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, e-mail, numer konta do pobrania, miejsce powstania kosztów itp.

Nie zawsze dane te można uzupełnić w ustawieniach modułu kuriera. Na przykład w module Inpost Kurier dane nadawcy uzupełnia InPost po swojej stronie na podstawie wpisanego tokena i ID organizacji. Aby zmienić te dane (np. w przypadku gdy chcemy, aby na etykietach widoczna była nazwa handlowa, a nie nazwa firmy), należy skontaktować się bezpośrednio z firmą InPost.

 • Informacja dotyczące wagi paczki. To zagadnienie omówiono w sekcji Waga przesyłki.

 

W wybranych wtyczkach można dodatkowo podać w ustawieniach:

 • rodzaj wydruku
 • dodatkowe informacje na liście przewozowym, przydatne np. dla magazynu – numer referencyjny
 • godziny odbioru (w przypadku, gdy integracja pozwala na zamówienie kuriera)

W ustawieniach danego modułu można podłączyć kilka kont kuriera lub brokera. Można również podłączyć kilka razy to samo konto (podając dane dostępowe dla jednej umowy)! Opcja taka może być pomocna na przykład gdy:

 • Sprzedawca posiada kilka adresów odbioru przesyłek (np. nadaje paczki z różnych magazynów). Wówczas warto podłączyć dwa konta – np. magazyn A i magazyn B – podając te same dane, ale wpisując inny adres odbioru.
 • Sprzedawca posiada kilka odrębnych kont do pobrań.
 • W przedsiębiorstwie nadawane są np. tylko dwa rodzaje przesyłek ze stałą wagą paczki np. 5 kg i 10 kg.

 

Usługi dostępne w API danego kuriera

Dostępne w danym module funkcjonalności zależą od tego, czy są one dostępne w API wybranego kuriera lub brokera. Aktywne dla danego modułu kuriera opcje wyświetlone są na zielono w  tabeli Ustawienia integracji:

 

 • Etykiety – opcja dostępna dla wszystkich modułów.
 • Protokoły – opcja dostępna dla wybranych modułów. Protokół można również stworzyć samodzielnie w dziale Wydruki i eksporty.
 • Statusy paczek – opcja dostępna dla wybranych modułów. Przydatna m.in. przy konstrukcji akcji automatycznych. Należy zwrócić uwagę na to, iż BaseLinker pobiera statusy przesyłek co 4 godziny. Natomiast system nie ma wpływu na to, kiedy dana przesyłka zostanie oznaczona jako dostarczona w systemie kuriera.
 • Nadawanie – opcja dostępna dla wszystkich modułów.
 • Anulowanie – opcja dostępna dla wybranych modułów.
 • Zam. kuriera – opcja dostępna dla wybranych modułów

 

Wygląd modułu

Większość integracji zawiera następujące sekcje:

Utworzone przesyłki

W tym miejscu widoczna jest lista nadanych przesyłek.

 

 

W przypadku integracji Poczta Polska w systemie widoczne są również wysłane pakiety przesyłek.

 

 

System BaseLinker pozwala również na monitorowanie statusów nadanych przesyłek.

 

 

W przypadku niektórych kurierów przesyłki nadane przez API nie są widoczne  w systemie kuriera (w panelu użytkownika).

 

Natomiast część przewoźników umożliwia zmianę domyślnych ustawień. Aby przesyłki tworzone przez API widoczne były w systemie kuriera należy skontaktować się z jego obsługą w celu włączenia funkcjonalności pokazywania przesyłek tworzonych przez API.

 

Nadane przesyłki zawsze są widoczne bezpośrednio w systemie BaseLinker (w sekcji "Utworzone przesyłki").  

 

Zamówienie kuriera

Część przewoźników umożliwia zamówienie kuriera bezpośrednio poprzez API. W takim przypadku w module danej integracji (Integracje → Konto kuriera → Ustawienia) dostępna jest sekcja Zamówienie kuriera.  Jeżeli dany przewoźnik nie udostępnia takiej możliwości, kuriera należy zamówić bezpośrednio z poziomu konta przewoźnika.

Automatyczne zamawianie kuriera

Dla integracji kurierskich, dla których zamawianie kuriera z poziomu BaseLinkera jest możliwe (zielona ikona Zam. kuriera  na liście podłączonych integracji) dostępna jest funkcjonalność automatycznego zamawiania kuriera. Ustawienia automatyzacji znajdziesz w ustawieniach integracji kurierskiej.

 

Automaty uruchamiane są codziennie o wskazanej przez Ciebie porze, zgodnie z konfiguracją.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcjonalności oraz instrukcję jej konfiguracji znajdziesz w naszym artykule Automatyczne zamawianie kuriera.

 

Konta w systemie kuriera (połączenie API)

W tym miejscu widoczna jest lista podłączonych kont kuriera lub brokera. Mogą to być różne konta, lub to samo konto podłączone kilka razy.

Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków

W tym miejscu znajdują się ustawienia wspólne dla wszystkich podpiętych kont w danej integracji.

Szablony wymiarów oraz wag

Tutaj stworzysz szablon wymiarów oraz wag (to, jakie pola należy uzupełnić w szablonie, zależy od opcji dostępnych w API danego kuriera). Szablon należy stworzyć dla każdej integracji osobno.

 

Opcja ta powinna ułatwić proces nadawania przesyłek (jest ona  dostępna z poziomu karty zamówienia, listy zamówień oraz w akcjach automatycznych) 🙂

 

Waga przesyłki

Wagę paczki można określić w kilku miejscach:

 

1) Maksymalna waga paczki (ustawienia modułu). Niektóre integracje umożliwiają określenie maksymalnej wagi paczki dla całego konta kuriera lub brokera. Na przykład w ustawieniach modułu Inpost Kurier dostępne jest pole "Zablokuj max. wagę paczki". Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla sprzedawcy – paczka nie zostanie nadana, jeżeli wartość tego pola jest większa od 0, a waga nadawanej paczki będzie większa od tej wartości (w kilogramach).

 

2) Stała waga paczki (ustawienia modułu). W ustawieniach modułu Inpost Kurier dostępne jest pole "Stała waga paczki". Jeżeli wartość tego pola jest większa od zera, każda nadana paczka będzie z taką wagą paczki, niezależnie od ustawień na formularzu. Parametr można ustawić np. gdy sprzedawca ma stałą opłatę u kuriera za paczkę niezależną od wagi (w kilogramach) albo gdy waga paczki nie jest przypisana do produktu.

 

3) Waga w szablonie wymiarów oraz wag.

 

4) Waga paczki na karcie zamówienia. Waga w zamówieniach jest taka, jaka była przy produkcie w magazynie w momencie wystawiania aukcji na podstawie tego produktu lub powiązywania aukcji z tym produktem.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu 

 

Gabaryt przesyłki

Przy nadawaniu paczki sprzedawca musi również podać wymiary przesyłki lub określić jej gabaryt. Gabaryt podaje się dla całego zamówienia. Można to zrobić przy tworzeniu paczki z poziomu karty zamówienia.

 

 

Zamówienia można również podzielić zgodnie z gabarytem między statusami, a następnie zaznaczyć wszystkie zamówienia w takim statusie i utworzyć dla nich przesyłki w odpowiednio wybranym gabarycie masowo z poziomu listy zamówień.

 

Dodatkowo istnieje również możliwość ustawienia automatycznej akcji, która nada paczkę o odpowiednim gabarycie w zależności od ustawionego warunku, np. w zależności od nazwy, ID, SKU, atrybutu, ilości produktów w zamówieniu.

 

 

Akcję taką można wywołać również zdarzeniem własnym (przyciskiem, skrótem klawiszowym, zeskanowaniem kodu kreskowego). Na przykład sprzedawca może utworzyć następujące zdarzenie własne: "Paczkomat A", "Paczkomat B", "Paczkomat C" z przypisanym kodem kreskowym. Wówczas zeskanowanie kodu zdarzenia "Paczkomat A" nada przesyłkę z gabarytem A.

 

Nie każdy przewoźnik umożliwia wybór gabarytu przesyłki. Na przykład broker Furgonetka określa gabaryt dla Paczkomatów na podstawie przesłanych wymiarów paczki.

 

Rodzaj przesyłki

W przypadku większości modułów marketplace zamówienia pobierane są wraz z informacją o sposobie wysyłki ( w przypadku platformy Allegro oraz eBay – wraz z FODem). Wyjątkiem jest tu eMag. Platforma ta nie zwraca sposobu wysyłki, dlatego rodzaj przesyłki należy ustawić w dziale eMAG → Konta eMAG → Ustawienia →  Zamówienia → Sposób wysyłki.

 

Pobranie

Informacja o tym, czy klient wybrał płatność za pobraniem znajduje się na karcie zamówienia (checkbox "Pobranie"). Dodatkowo na liście zamówień dostępna jest opcja Wyszukiwanie zaawansowane→ (Pobranie) dowolne / Za pobraniem / Płatność z góry, dzięki której można odfiltrować tego typu przesyłki.

 

Konstruując akcje automatyczne związane z przesyłkami pobraniowymi należy zwrócić uwagę na to, iż BaseLinker najpierw pobiera zamówienia, a następnie dopiero informację o płatności. Dodatkowo w przypadku platformy Allegro oraz eBay informacje o sposobie przesyłki pobierane są wraz z FODem.

 

Dlatego też w akcjach automatycznych znajdują się 3 różne zdarzenia:

 • pobrano zamówienie – pobrano jedynie informacje o zamówieniu – bez informacji o statusie płatności, a w przypadku platform Allegro/eBay również bez informacji o rodzaju przesyłki,
 • pobrano formularz dostawy (Allegro/eBay) – pobrano m.in. informację o rodzaju przesyłki (dotyczy tylko platform Allegro/eBay).
 • zamówienie zostało opłacone.

Najwygodniej jest przenieść przy pomocy akcji automatycznych z ogólnej puli nowych (nieopłaconych) zamówień  do osobnego statusu:

 • zamówienia opłacone (zdarzenie "zamówienie zostało opłacone")
 • zamówienia pobraniowe z Allegro/eBay (zdarzenie "pobrano formularz dostawy (Allegro/eBay)" z warunkiem "Pobranie w grupie "Przesyłki)
 • zamówienia pobraniowe z pozostałych platform marketplace oraz sklepów internetowych (zdarzenie "pobrano zamówienie" z warunkiem "Pobranie w grupie "Przesyłki).

W ten sposób w ogólnej puli pozostaną jedynie nowe, nieopłacone zamówienia, które nie zostały oznaczone jako przesyłki pobraniowe.

 

Przesyłki promocyjne Allegro 

Wystarczy, by w sposobie wysyłki widniało słowo „Allegro”, a system automatycznie rozpozna przesyłkę promocyjną Allegro.


Allegro Poczta Polska

Poczta Polska generuje osobne konto w E-nadawcy dla przesyłek Allegro. W związku z tym do systemu BaseLinker należy podłączyć dwa konta – konto przeznaczone dla zwykłych przesyłek oraz konto dla przesyłek Allegro.

 

Podczas nadawania paczki typu 'Allegro…' należy wybrać konto Poczty Polskiej z listy rozwijanej na karcie zamówienia 'Nazwa konta'. Można również stworzyć automatyczną akcję, która tworzyć będzie przesyłkę korzystając z odpowiedniego połączenia kuriera zależnie od sposobu wysyłki w zamówieniu.

 

 


FAQ

Jak działa wyszukiwarka, gdy w zamówieniu są 2 numery listów przewozowych?

Wyszukiwarka w zamówieniach pozwala na wyszukiwanie tylko po numerze ostatnio nadanej przesyłki. Jest to zamierzone działanie spowodowane względami optymalizacyjnymi.

 

Jeśli w przypadku utworzenia więcej niż jednej przesyłki chcesz wyszukać numer zamówienia po numerze przesyłki, która nie została utworzona jako ostatnia, to skorzystaj z wyszukiwarki na liście przesyłek w dziale z ustawieniami danego kuriera.

Jak automatycznie przekazywać numery przesyłek do marketplace/sklepu?

Taka funkcjonalność dostępna jest w ustawieniach poszczególnych integracji marketplace/sklepów.

Nie mogę znaleźć w wyszukiwarce zamówienia po numerze listu przewozowego, a na pewno jest taki stworzony.

Jeśli do zamówienia była utworzona więcej niż jedna przesyłka, systemowa wyszukiwarka zamówień weźmie pod uwagę tylko najnowszą etykietę przypisaną do zamówienia. Wszystkie jednak można odnaleźć przy skorzystaniu z wyszukiwarki w ustawieniach integracji kurierskiej. 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy