Powrót do Pomocy

Nazwa produktu z magazynu

Nazwy produktów w zamówieniu domyślnie pobierane są z danej aukcji. Natomiast system umożliwia pobieranie nazwy również z magazynu BaseLinkera, magazynu sklepu internetowego lub dowolnego magazynu podłączonego do BaseLinkera.

 

Nazwa pobierana jest zgodnie z produktem, jaki powiązany jest z daną aukcją.

 

Po wybraniu w dziale Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Zamówienia → Nazwy produktów z magazynu opcji "Tak" wszystkie nazwy produktów w nowych zamówieniach będą nazwami z magazynu. Te same nazwy przeniesione zostaną na dokumenty sprzedażowe ( np. fakturę czy paragon) oraz na wydruki, jeśli te dokumenty zostaną wystawione do zamówienia.

 

Ustawienie będzie miało zastosowanie tylko dla nowo pobranych zamówień. Zamówienia wcześniej istniejące w systemie nie zostaną zmienione.

 

 

 

Jeżeli zmieniłeś nazwę produktu w magazynie, zaktualizuj również aukcję.

 

W tym celu należy ponownie zapisać powiązanie aukcji z produktem poprzez Zarządzanie aukcjami → Operacje → Powiąż z produktem z magazynu → Wykonaj → Zapisz powiązania. Dodatkowe informacje na temat powiązań znajdują się w artukule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy