Pakowanie i zbieranie zamówień

Asystent pakowania i zbierania zamówień to moduł pozwalający na automatyzację procesów podczas obsługi zamówień dla Twoich klientów. W połączeniu jego możliwości z automatycznymi akcjami znacznie przyspieszy proces przygotowywania paczek. 

 

Jak wybrać zamówienia przeznaczone do spakowania?

Można to zrobić na dwa sposoby:

 

 1. Przy wykorzystaniu skanera. Po uruchomieniu modułu Asystent pakowania, system poprosi o zeskanowanie zamówienia. Kody kreskowe mogą znajdować się na wydruku „Lista zamówień”„Karta zamówienia”, „Etykieta” (kod nadania) lub na wydruku „Faktura”.

 

 

 1. Zaznaczając zamówienia do spakowania samodzielnie w dziale Zamówienia  → Lista zamówień (dla ułatwienia tego zadania można przefiltrować zamówienia po odpowiednim statusie np. „Do spakowania”), a następnie uruchamiając moduł Asystent pakowania.

 

Jakie informacje znajdują się na ekranie Asystenta pakowania?

 

Ekran Asystenta pakowania zawiera informacje dotyczące zamówień przeznaczonych do spakowania.

 

 

Na ekranie wyodrębnić można następujące obszary:

 

 • Zakładka zamówień – widoczna z lewej strony lista wybranych do spakowania zamówień. W tym miejscu dodaje się każde zeskanowane czy ręcznie wybrane zamówienie. Już spakowane zamówienia można ukryć, wykorzystując przycisk „Ukryj spakowane zamówienia”. W wersji mobilnej zakładka ta jest przenoszona na górę ekranu.
 • Szczegóły dotyczące zamówienia – w górnej części ekranu umieszczone są informacje dotyczące wybranego zamówienia. Konkretne informacje, jakie tu widnieją, ustawić można w zakładce: Zamówienia → Ustawienia → Zbieranie/Pakowanie  → Pakowanie.
 • Obszar na zdjęcie – znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu przycisk umożliwia zrobienie zdjęcia. Po sfotografowaniu zamówienia, ikonkę aparatu zastępuje właściwe zdjęcie zamówienia. 
 • Przyciski zdarzeń własnych – zdarzenia własne przypisać można automatycznym akcjom i wykonywać je z poziomu ekranu pakowania.
 • Sekcja dopasowania kartonów – w tym miejscu system może dopasowywać odpowiedni karton dla zaznaczonego zamówienia. 
 • Dane produktów – w centralnej części ekranu wyświetlana jest lista produktów do spakowania dla wybranego zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami jak mi.in. miniaturką zdjęcia, kodem EAN produktu, kodem SKU produktu oraz jego atrybutami. Każdy rekord posiada przyciski „+” oraz „-” pozwalające na manipulację ilością produktów dodanych do zamówienia.
 • Przyciski na dole ekranu:
  • ukryj spakowane zamówienia – przydatny, jeżeli lista zamówień do spakowania jest długa i użytkownik chciałby widzieć jedynie jeszcze niespakowane zamówienia;
  • cofnij operację / ponów operację;
  • wybór stanowiska do obsługi operacji pakowania zamówienia;
  • ostatnio zbierane – otwiera okno z informacjami dotyczącymi ostatnio zebranych zamówień, gotowych do spakowania;
  • oznacz jako niespakowane – oznacza wszystkie produkty w zamówieniu jako niespakowane;
  • oznacz jako spakowane – oznacza wszystkie produkty w zamówieniu jako spakowane.

 

Informacja wizualna i dźwiękowa

 

W zależności od etapu pakowania każda pozycja widoczna w zakładce zamówień może wyświetlać się w jednym z następujących kolorów: biały, żółty, czerwony lub zielony.

 

 

Zamówienie, dla którego nie spakowano jeszcze żadnego produktu oznaczone jest kolorem białym. Zamówienia w trakcie pakowania wyświetlają się na żółto, a te zakończone – na zielono.

 

Jeżeli przez przypadek dla danego zamówienia spakowanych zostanie więcej produktów, niż być powinno – system sygnalizuje to kolorem czerwonym. Obok informacji wizualnej system zasygnalizuje błąd pakowania również sygnałem dźwiękowym.

 

 

W jaki sposób oznaczyć  zamówienie jako spakowane?

 

Całe zamówienie zostanie oznaczone jako spakowane w momencie, gdy każdy produkt w tym zamówieniu zostanie  spakowany. Można to zrobić:

 • Oznaczając po kolei każdy produkt w zamówieniu jako spakowany. Takie działanie można wykonać:
  • przy pomocy skanera – skanując kod EAN/SKU produktu, przez co system oznaczy jedną sztukę tego produktu w otwartym zamówieniu jako spakowaną;
  • ręcznie – wybierając na ekranie Asystenta pakowania dla każdego produktu z zamówienia przycisk „+” odpowiednią ilość razy.
 • Korzystając z przycisku „Oznacz jako spakowane” i zmieniając status wszystkich produktów w zamówieniu jednocześnie.

W efekcie całe zamówienie zostaje oznaczone na zielono, a system może w tym momencie zrobić zdjęcie skompletowanego zamówienia – jeżeli taka opcja została wcześniej skonfigurowana.

 

 

Zbieranie produktów

 

System oferuje możliwość zbierania produktów metodą batch-picking, czyli masowej kompletacji wszystkich pozycji dla wielu zamówień. Przyspiesza to i ułatwia logistykę magazynową, a dodając do tego procesu rozdzielanie zbieranych produktów na koszyki – usprawnia proces finalizacji pakowania przesyłek.

 

 

 

Systemowo ekran „Zbieranie” przypomina ekran modułu „Pakowanie”. Funkcja ta odpowiada za masowe zebranie wszystkich produktów z wybranych zamówień, w celu szybkiego skompletowania ich na magazynie. Nie znajdziemy tu tym samym np. opcji robienia zdjęć. Pozostałe różnice mogą wynikać jedynie z preferowanych przez użytkownika ustawień dostępnych w dziale Zamówienia  → Ustawienia  → Zbieranie/Pakowanie  → Zbieranie

 

Osoba zbierająca może skorzystać z asystenta zbierania, uruchamiając go na telefonie lub tablecie. Urządzenia mobilne warto wyposażyć dodatkowo w skanery kodów na bluetooth. Kompaktowy skaner przymocowany może być na stałe do obudowy telefonu, tworząc z niego odpowiednik kolektora danych. Tablet natomiast przymocowany może zostać do wózka osoby zbierającej i połączony być z przenośnym skanerem bluetooth (np. noszonym na palcu).

 

Zalecane metody zbierania produktów:

 • zbieranie z użyciem asystenta zbierania (jeśli pracownik zbiera towary dla innej osoby pakującej);
 • zbieranie na podstawie wydruku listy zamówień z kodami kreskowymi;
 • zbieranie na podstawie wydruku spisu produktów – umożliwia zbieranie towarów dla wielu zamówień jednocześnie, tzw. batch-picking. Zalecane, jeśli w wielu zamówieniach często powtarzają się te same towary.

 

Jeżeli inny pracownik rozpoczął już zbieranie produktów dla tych samych zamówień lub zostało ono zebrane/spakowane, system poinformuje o tym statusie podczas próby wywołania ekranu zbierania.

 

 

 

Dobieranie produktów

 

System pozwala na zautomatyzowane dobierania produktów do zbierania i spakowania. W tym celu skorzystać należy z funkcji dostępnych pod przyciskiem Asystenta Pakowania na liście zamówień.

 

 

 

Dobrać kolejne pozycje można korzystając z:

 • trybu zbierania – zbiorczo, do koszyków, pojedynczo (tylko dla funkcji Dobierz zamówienia → Do zbierania);
 • ilości – zamówień lub samych produktów;
 • statusu zamówień;
 • doboru zamówień – zamówienia z podobnymi produktami, najstarsze lub najnowsze.

 

Koszyki

 

Funkcja koszyków pozwala m.in. na rozdzielanie produktów podczas kompletacji na konkretne zamówienia, pakując je do poszczególnych koszyków czy segmentów wózka magazynowego. Ułatwia to i przyspiesza kolejny krok realizacji zamówień, jakim jest pakowanie zakupów dla Twoich klientów.

 

W systemie można ustawić wiele koszyków, przypisując im konkretne nazwy, kolory i kod kreskowy. Zamówienia  → Ustawienia  → Pakowanie/Zbieranie  → Koszyki.

 

 

Kod kreskowy można kolejno wydrukować i nakleić na wybrany koszyk, wózek czy przegrodę i wykorzystywać podczas zbierania produktów na magazynie.

 

 

Stanowiska

 

Podział przestrzeni magazynowej na stanowiska do pakowania pomaga usprawnić organizację pracy osób pakujących zamówienia i zadbać o wydajność tych procesów. Tworząc kolejne, oddzielne stanowiska można kolejno użyć ich jako warunek podczas konstruowania automatycznych akcji.

 

W dziale Zamówienia  → Ustawienia → Ustawienia stacji roboczej wybrać można domyślne stanowisko pakowania i przypisać mu wybrane drukarki. Zmienić je można także podczas pakowania produktów na ekranie modułu pakowania. Zapamiętane będzie zawsze dla konkretnego komputera, z którego dokonywane było ustawienie czy zmiana.

 

 

 

Po zmianie stanowiska z poziomu ekranu pakowania zmiana ta będzie także wykonana w Ustawieniach stacji roboczej.

 

Kartony

 

Podczas pakowania system może automatycznie dopasowywać karton o odpowiednich wymiarach dla obsługiwanego zamówienia. 

 

 

 

Pobranie wymiarów kartonów możliwe jest tylko dla pozycji zamówienia powiązanych z produktami z katalogu BaseLinker, dla których przypisane są wartości gabarytów.

 

W zależności od tego, jakie gabaryty kartonów wykorzystywane są w firmie, można ich listę stworzyć i dopasować do własnych potrzeb w dziale Zamówienia  → Ustawienia  → Pakowanie/Zbieranie  → Kartony. Każdej pozycji przypisać można swoją nazwę, wysokość, szerokość i długość.

 

 

Podczas tworzenia automatycznych akcji skorzystać można z warunków:

 • najlepiej dopasowany karton,
 • mieści się w kartonie.

Warunków tych można użyć np. do przenoszenia zamówień wielkogabarytowych do innego statusu gdzie będą osobno procesowane, automatycznie wygenerować etykietę z wybranym gabarytem paczki, czy przydzielić zamówienia dla konkretnych stanowisk pakowania.

 

Więcej o automatycznych akcjach dowiedzieć się można w naszym dedykowanym artykule.  

 

Jeżeli nie mamy zdefiniowanych gabarytów kartonów odpowiadającym produktom w pakowanym zamówieniu, system zwróci adekwatny komunikat błędu. Dodać nowe rodzaje kartonów można wtedy bezpośrednio z poziomu ekranu pakowania lub w dziale Zamówienia  → Ustawienia  → Pakowanie/Zbieranie  → Kartony.