Powrót do Pomocy

Podłączanie kont Ceneo

Podłączenie konta Ceneo składa się z dwóch etapów – w pierwszym włączona zostaje możliwość pobierania zamówień Ceneo do panelu BaseLinker, a w drugim – wystawianie ofert (z dowolnego magazynu).

 

Scenariusze integracji

Zanim podłączysz konto, wybierz właściwy scenariusz:

 

 1. Zakładam nowe konto Ceneo. Nie mam sklepu internetowego
 2. Zakładam nowe konto Ceneo. Mam sklep internetowy, ale oferty chcę wystawiać przez system BaseLinker
 3. Mam konto Ceneo. Mam sklep internetowy, ale oferty chcę wystawiać przez system BaseLinker.
 4. Mam konto Ceneo. Mam sklep internetowy, ale chcę jedynie pobierać zamówienia do systemu BaseLinker (oferty wystawiam przez sklep)

 

Import zamówień

Ceneo umożliwia składanie zamówień w 2 opcjach:

 • 'Przejdź do sklepu' – wówczas klient przechodzi bezpośrednio na stronę sklepu (na kartę danego produktu) i tam składa zamówienie.
 • 'Kup teraz' – w tej opcji kupujący mogą składać zamówienia bezpośrednio na Ceneo.

System BaseLinker umożliwia pobieranie zamówień złożonych w opcji 'Kup teraz' i  ich obsługę w panelu Manager zamówień bądź przekazanie takich zamówień do sklepu internetowego.

 

Aby podłączyć konto Ceneo, wykonaj następujące kroki:

 

1. Skonfiguruj połączenie po stronie Ceneo oraz pobierz klucz API. W tym celu:

 

 • Dodaj następujące adresy IP: 147.135.222.32217.182.164.19137.187.172.10651.91.152.21351.77.52.107
 • W górnej części strony znajduje się pozycja "Twój klucz do API". Skopiuj klucz do schowka, wymagane będzie podanie go przy podłączaniu konta Ceneo w BaseLinkerze.

2. Przejdź do działu Integracje, kliknij zielony przycisk „+Dodaj integrację", a następnie w sekcji "Marketplace" wybierz „Kup na Ceneo".

 

3. Pojawi się ekran "Edycja ustawień". Podaj nazwę swojego konta (dowolną nazwę służącą identyfikacji konta w systemie BaseLinker) oraz klucz API, a następnie wybierz niebieski przycisk "Zapisz".

 

 

4. Jeżeli na Ceneo znajdują się oferty wystawione wcześniej bezpośrednio za pośrednictwem sklepu, to po podłączeniu konta przejdź do działu Ceneo → Zarządzanie ofertami →  Import ofert  i wykonaj import tych ofert.Nie zapomnij powiązać ofert z produktami z magazynu.

 

Jeżeli zamierzasz wystawiać oferty Ceneo, wykorzystując do tego BaseLinker, to taki import możesz wykonać tylko raz.

 

Przy imporcie należy podać link z ofertami – jest to link do pliku XML, który został wygenerowany w sklepie internetowym i następnie umieszczony na koncie Ceneo w dziale Zarządzanie sklepem → Aktualizacja oferty → Twoje ustawienia.

 

Uwaga – jeżeli do systemu BaseLinker chcesz jedynie pobierać zamówienia, a oferty Ceneo chcesz nadal wystawiać przez sklep (scenariusz nr 4), to w tym momencie zakończyłeś już proces podłączania konta 🙂

 

Wystawianie ofert

W przypadku integracji z Ceneo użytkownik wystawia produkty z dowolnego magazynu do pliku XML. Co kilka godzin Ceneo pobiera informacje z tego pliku i odpowiednio aktualizuje oferty (dodaje nowe oferty, aktualizuje stany, ceny itp.)

 

Aby umożliwić sobie wystawianie ofert na Ceneo poprzez system BaseLinker, należy wygenerować link do pliku XML, a następnie umieścić ten link na koncie Ceneo.

 

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

1. Przejdź do Integracje → Konto Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania  i w polu "Generuj XML z ofertą" zaznacz "Tak", a następnie wybierz niebieski przycisk "Zapisz".

 

2. Jeżeli korzystasz z magazynu sklepu internetowego, to upewnij się, że w dziale Integracje → Sklepy internetowe → Ustawienia →  Produkty w polu „Wzór linku do oferty sklepu”, podany jest wzór linku, jaki jest budowany do oferty w sklepie. Więcej informacji na stronie Wzór linku do oferty sklepu.

 

3. Dodaj do pliku XML oferty (plik nie może być pusty). Jeżeli wcześniej zaimportowałeś już oferty Ceneo wystawione przez sklep do systemu BaseLinker, to możesz pominąć krok 3 i 4.

 

Jeżeli sprzedawca:

 • zaimportuje oferty Ceneo,
 • powiąże je z produktami z magazynu sklepu internetowego,
 • a następnie na koncie Ceneo plik XML wygenerowany przez sklep zastąpi plikiem XML wygenerowanym w systemie BaseLinker,

to każda oferta zachowa początkowy numer identyfikacyjny Ceneo (numer nadany przy wystawianiu oferty przez moduł Ceneo w sklepie). Dla takich ofert dostępna jest synchronizacja stanów i cen.

 

Również takie oferty można aktualizować, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ofert Ceneo wystawionych bezpośrednio w systemie BaseLinker.

 

Aby dodać nowe oferty do pliku XML, przejdź do działu Ceneo → Wystawianie i dodaj przynajmniej jedną ofertę.

 

Nowe oferty zostaną przeniesione do Ceneo → Zarządzanie ofertami → W kolejce. Po kilku godzinach oferty powinny zostać dodane do pliku XML. Dostępne są następujące statusy:

 • Oczekuje w kolejce do wysłania
 • W trakcie przetwarzania
 • Produkt zostanie dodany do pliku Ceneo
 • Produkt został dodany do pliku Ceneo

 

4. Poczekaj aż w dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami → W kolejce oferta zmieni status na „Produkt został dodany do pliku Ceneo” (zwykle trwa to do 8 godzin).

 

 

 

5. Sprawdź w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia →  XML Log czy oferty zostały już dodane do pliku XML (status "Zbudowano"). Jeśli tak – przejdź do zakładki  Ustawienia wystawiania i skopiuj link do pliku XML z ofertą.

 

6. Prześlij do Ceneo na wsparciesklepu@ceneo.pl link do pliku XML podając ID sklepu na Ceneo.

 

Plik XML jest odświeżany w systemie BaseLinker co kilka godzin. Ceneo minimum raz dziennie skanuje taki plik i pobiera nowe oferty. W dziale Ceneo → Konta Ceneo → Ustawienia →  XML Log można sprawdzić, kiedy nowe oferty zostały dodane do pliku (status "Zbudowano") i kiedy plik został pobrany przez Ceneo (status "Pobrano").

 

BaseLinker przeniesie oferty z zakładki "W kolejce" do zakładki "Trwające" w momencie, gdy Ceneo pobierze te oferty.

 

Pobrane oferty trafiają w Ceneo do kolejki ofert oczekujących na integrację. Oferty takie są ręcznie weryfikowane po stronie Ceneo. W związku z tym nowe oferty dodawane w ciągu całego dnia mogą pojawić się na platformie np. wieczorem albo następnego dnia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Pierwsze kroki na Ceneo  (sekcja Co dzieje się podczas pierwszego przetworzenia pliku XML?)

 

Możesz podłączyć dowolną liczbę kont Ceneo, przy czym na danym koncie mogą być wystawione produkty tylko z jednego magazynu.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy