Skroutz – nastavení integrace

S

Skroutz je největší marketplace platformou v Řecku a na Kypru. Integrace s platformou Skroutz umožňuje vkládat nové nabídky na tržiště a také vyhledávat a spravovat objednávky.

Jak integraci nastavit?

Správné nastavení integrace Skroutz v BaseLinkeru lze rozdělit do čtyř fází.

Přidání integrace

1. Nejprve se přihlaste do panelu BaseLinker, přejděte na kartu IntegracePřidat integraci a vyhledejte Skroutz v seznamu dostupných integrací.
2. Zadejte název účtu (zobrazuje se v systému, může to být libovolný název, který si zvolíte) a název obchodu, který se bude zobrazovat na marketplacu. Poté klikněte na tlačítko „Uložit„. Integrace bude připojena k vašemu Skroutz účtu.

Generování odkazu na soubor XML s nabídkami

Chcete-li prostřednictvím BaseLinkeru vypsat nabídky na tržiště a/nebo synchronizovat jejich stavy a ceny, přejděte do nastavení integrace Skroutz. Na kartě Nastavení výpisu přepněte možnost Generovat soubor s nabídkami na hodnotu „Ano„. Zkopírujte níže zobrazený odkaz a uložte změny. Tento odkaz by měl být vložen během procesu registrace obchodu v aplikaci Skroutz.

Registrace účtu na Skroutz

1. V prvním kroku registrace vašeho obchodu na Skroutz marketplace musíte uvést základní informace o vaší společnosti. Pokud jste si již dříve vygenerovali odkaz na soubor XML s nabídkami, zaškrtněte políčko „Mám soubor feedu s produkty mého obchodu“ ve spodní části formuláře.
2. V dalším kroku (Feed file) vložte dříve zkopírovaný odkaz na XML soubor z BaseLinkeru. Skroutz ověří jeho správnost.
3. Pokud je soubor přijat, budete přesměrováni na stránku s podmínkami použití. Pozorně si je přečtěte, a pokud s nimi souhlasíte – přijměte je zaškrtnutím políčka umístěného pod textem.
4. Po přijetí podmínek přejdete k dalšímu kroku, kde je třeba uvést další informace o vaší společnosti, jako je kontaktní osoba, adresa atd.
5. V závislosti na zemi, kde je vaše firma registrována, můžete být požádáni o předložení dalších dokumentů, jako je doklad totožnosti jednatele, výpis z rejstříku atd.
6. Po úspěšné registraci budete muset zaplatit za předplatné, aby se váš účet aktivoval.

Generování klíče API

1. Chcete-li stáhnout objednávky z marketplacu do BaseLinkeru a spravovat je v systému, přejděte v panelu Skroutz na kartu Services → Tržiště Skroutz. V části Integrace BaseLinker vygenerujte a zkopírujte klíč API.
2. Zkopírovaný kód vložte do pole Token na kartě Connection v nastavení integrace v BaseLinkeru a klikněte na tlačítko „Uložit„.
3. Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se v nastavení integrace další karty: Objednávky, Stavy objednávek, Ceny a Skladové zásoby.

Konfigurace integrace

Po přidání integrace budou v nastavení integrace k dispozici následující karty:

 • Připojení – zde můžete ověřit správnost připojení k účtu a zadat token API.
 • Objednávky – na této kartě najdete nastavení týkající se objednávek: můžete povolit/zakázat jejich stahování, nastavit stav pro nové objednávky, nakonfigurovat předávání sledovacích čísel a další.
 • Nastavení výpisu – na této kartě můžete povolit/zakázat generování odkazu na soubor s nabídkami a nakonfigurovat výchozí nastavení výpisu pro všechny nabídky. Patří sem mimo jiné nastavení, jako je výchozí kategorie, šablona nabídky, zdrojový sklad a cenový násobek.
 • Záznam kanálu – Na této kartě najdete také odkaz na soubor XML a můžete zkontrolovat, kdy byl soubor obnoven nástrojem BaseLinker a kdy byl stažen tržištěm.
 • Stavy objednávek – Na této kartě můžete povolit mapování stavů objednávek. Výsledkem bude odesílání všech změn stavu objednávek v systému na tržiště. Mějte však na paměti, že synchronizace nefunguje opačným směrem (změna stavu na straně tržiště neaktualizuje stav v systému BaseLinker).
 • Ceny – Modul pro synchronizaci cen umožňuje automaticky synchronizovat ceny v nabídkách podle cen produktů v inventáři. Zajišťuje, aby se ceny zobrazované v nabídkách aktualizovaly na základě cen odpovídajících výrobků ve vašem skladu.
 • Skladové zásoby – Modul synchronizace skladových zásob umožňuje automaticky synchronizovat skladové zásoby v nabídkách na základě skladových zásob příslušných produktů v inventáři. Tím je zajištěno, že informace o dostupnosti zobrazované ve vašich nabídkách jsou vždy aktuální.

Upozorňujeme, že nastavení pro synchronizaci cen a skladových úrovní se týká aktualizace souboru XML s nabídkami pomocí BaseLinker. Četnost načítání souboru společností Skroutz závisí na konkrétních procesech a zásadách marketplacu.

Modul

V části Marketplace → Skroutz v nabídce BaseLinker se zobrazí následující záložky:

 • Výpis nabídek– V této části můžete vybrat produkty, které chcete zařadit do souboru XML, a uvést o nich všechny potřebné informace, které budou odeslány do tržiště. Zde můžete nastavit podrobnosti o výrobku, ceny, skladové zásoby a další důležité informace pro zařazení do XML souboru na platformě Skroutz.
 • Správa nabídek – v této části se zobrazují vaše vylistované nabídky. Můžete je spravovat tak, že je přiřadíte k produktům ze svého skladu nebo nabídky ukončíte. Kromě toho máte možnost exportovat dostupné nabídky do offline souborů.
 • Kategorie a parametry – na této kartě můžete vybrat své kategorie a mapovat parametry.
 • Šablony nabídek – zde můžete vytvářet vlastní šablony nových nabídek.
 • Asociace – na této kartě můžete jednotlivým produktům a/nebo kategoriím v inventáři přiřadit odpovídající kategorie marketplacu, ceníky dopravy a šablony nabídek.

Možnosti integrace

Integrace se Skroutz – BaseLinker umožňuje:

 • Vypisování nabídek na základě produktů z připojeného inventáře v systému nebo katalogu BaseLinker;
 • Aktualizovat stavy zásob a ceny v nabídkách uvedených v BaseLinkeru na základě automaticky aktualizovaného souboru XML;
 • Stahování objednávek a správu jejich zpracování ať už v BaseLinkeru;
 • Předání sledovacího čísla na marketplace a/nebo zákazníkovi (po odeslání zásilky/zadání do našeho systému);
 • Předávání objednávek do e-shopu nebo systému ERP;
 • Propojení stavů objednávek mezi službami BaseLinker a Skroutz (jakákoli změna stavu objednávky v BaseLinker aktualizuje také stav objednávky v marketplacu Skroutz).

Výpis nabídek

Chcete-li správně vypsat nabídky na Skroutz, nejprve nastavte sazby za dopravu přímo v administraci marketplacu (přejděte na záložku Store→ Shipping cost záložka).

V případě marketplacu Skroutz se vypisování nabídek provádí na základě souboru XML. Podle pokynů k nastavení integrace je třeba vygenerovat odkaz na soubor XML z BaseLinkeru a vložit jej na stranu tržiště.

Ve výchozím nastavení je soubor s nabídkami prázdný a neobsahuje žádné produkty.

XML soubor s nabídkou se automaticky naplní na základě vyplněného výpisu nabídek v BaseLinkeru (Skroutz → Výpis nabídek), podobně jako na jiných marketplacech.

O autorovi

BaseLinker.com

BaseLinker je platforma vytvořená pro integraci oblíbených marketplaces, online obchodů, přepravců a užitečných e-commerce nástrojů v jednom uživatelsky přívětivém panelu. Zkuste hromadné listování, správu objednávek a automatizaci funkcí pro ušetření času a nákladů. BaseLinker automaticky změní stavy objednávek, pošle zprávy zákazníkovi, vystaví faktury, vytvoří přepravní lístky a vytiskne dokumenty. Vyzkoušejte všechny integrace a funkce na 14 dní zdarma.

Přidat komentář

Doba zveřejnění

Kategorie

Tagy