Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Comarch XL. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Comarch XL

polkas.pl

Kontakt

Zamówienia

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę polkas.pl. Integrator między systemem Comarch ERP XL a platformą BaseLinker jest czymś więcej niż tylko "pobieraczem zamówień". Zapewnia komunikację na linii Comarch ERP XL-BaseLinker w obszarze towarów, magazynu, zamówień czy płatności.

5000 zł netto (jednorazowo).

Graphcom

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Do czego służy łącznik Comarch ERP z BaseLinker EEC
Łącznik Comarch ERP z BaseLinker EEC (E-commerce ERP Connector) to narzędzie pozwalające na łatwe przesyłanie zamówień z BaseLinker do Twojego Comarch ERP. Dodatkowo, za pomocą EEC będziesz mógł przesłać dane o artykułach, ceny i stany magazynowe z Comarch ERP do BaseLinker.
EEC świetnie sprawdzi się w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, które już korzystają, albo dopiero zamierzają skorzystać z BaseLinker. Połączenie Comarch ERP i BaseLinker to świetny sposób na zautomatyzowanie sprzedaży w Internecie, realizowanej w różnych kanałach marketplace czy sklepach internetowych. Oprócz uruchomienia łącznika EEC, nasi konsultanci pomogą Ci w konfiguracji całego rozwiązania, ponieważ posiadamy Autoryzację Wdrożeniową BaseLinker, oraz jesteśmy Autoryzowanym Partnerem Comarch.


Funkcjonalności, jakie obsługuje Łącznik Comarch ERP z BaseLinker EEC

EEC posiada następujące funkcjonalności:

 • Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Comarch ERP w taki sposób, by łatwo zidentyfikować kanał sprzedaży z którego pochodzi.
 • Aktualizacja w Comarch ERP danych teleadresowych kontrahenta pochodzących z zamówienia.
 • Dodawanie dodatkowej pozycji zamówienia w Comarch ERP, reprezentującej koszty dostawy.
 • Przesyłanie kartotek towarowych z Comarch ERP do BaseLinker.
 • Przesyłanie identyfikatora płatności zamówienia z BaseLinker do Comarch ERP.
 • Przesyłanie numerów listów przewozowych z BaseLinker do Comarch ERP.
 • Przesyłanie atrybutów kartotek towarowych zdefiniowanych w Comarch ERP jako parametry artykułów do BaseLinker.
 • Przesyłanie wskazanych w Comarch ERP grup towarowych do BaseLinker.
 • Przesyłanie dowolnej liczby cenników z Comarch ERP do BaseLinker.
 • Przesyłanie informacji o stanach z dowolnej liczby magazynów z Comarch ERP do BaseLinker.
 • Przenoszenie faktury sprzedaży w formie PDF do BaseLinker.
 • Wygodna konfiguracja, pozwalająca dodawać kolejne kanały sprzedaży do synchronizacji między BaseLinker i Comarch ERP.

Abonament za EEC: 600 zł netto miesięczne dla jednej firmy.
Instalacja EEC: 1750 zł netto jednorazowo.
Możliwość zakupu licencji w modelu on-premise (jednorazowy zakup): 10 800,00 zł netto dla jednej firmy.
Możliwość skorzystania z konfiguracji konta BaseLinker: 5250 zł netto jednorazowo (do 4 kanałów sprzedaży i 3 kurierów, automatyzacja mailowa i SMS, 4 rbh szkolenia, 4 rbh wsparcia).

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę Fabryka Oprogramowania sp. z o.o
Dzięki tej integracji synchronizacja danych między Comarch ERP XL i BaseLinker będzie wykonywać się automatycznie, dzięki czemu możemy synchronizować dane z innymi platformami sklepowymi z systemu ERP.
Zamówienia automatycznie mogą być importowane do ERP XL w formie Zamówień Sprzedaży.
Aplikacja posiada zaawansowaną konfigurację synchronizacji i każdy moduł synchronizacji można uruchamiać osobno w równych odstępach czasu.Funkcjonalności modułu:

 • Przesyłanie grup towarowych do BaseLinker
 • Aktualizacja grup towarowych
 • Usuwanie niepowiązanych przez integrator grup towarowych ze sklepu
 • Czyszczenie informacji o przesłanych grupach towarowych
 • Przesyłanie towarów do BaseLinker (pełne i różnicowe)
 • Przesyłanie stanów magazynowych do BaseLinker (pełne i różnicowe)
 • Pobieranie towarów z BaseLinker do ERP (pełne i różnicowe)
 • Przesyłanie i pobieranie wybranych towarów
 • Przesyłanie cen do BaseLinker (pełne i różnicowe)
 • Parowanie magazynów ERP-BaseLinker
 • Parowanie cen ERP-BaseLinker
 • Parowanie stawek VAT
 • Pobieranie zamówień - w zależności od wskazanych statusów oraz daty złożenia
 • Pobieranie wybranych zamówień
 • Aktualizacja statusów zamówień
 • Eksport faktur PDF do sklepu
 • Możliwość wskazania serii pobieranych zamówień
 • Możliwość pobierania zamówienia jako ZS
 • Konfiguracja wysyłki faktur
 • Konfiguracyjne przenoszenie informacji na opis zamówienia w ERP np. list przewozowy itp.
 • Pobieranie i tworzenie kontrahentów
 • Konfiguracja tworzenia kodu kontrahenta oraz nazwy nabywcy/odbiorcy
 • Parowanie form płatności przez zapytanie SQL
 • Parowanie usług dostawy przez zapytanie SQL
 • Parowanie statusów zamówień
 • Przesyłanie zdjęć kartotek towarowych z folderu, bądź z załączników w ERP
 • Możliwość uruchomienia programu jako usługa
 • Przesyłanie opisu towaru z wpisu w e-sklep z ERP do BaseLinker

5000 zł Netto
- Program (1 rok asysty)
7000 zł Netto
- Program + Pakiet Premium (2 lata asysty oraz usługi: konsultacja przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja, szkolenie - łącznie w wymiarze do 3 godzin)

e-merge

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge


Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

 • Towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa i inne)
 • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje)
 • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, dodatkowe pola, waluty, stawki,
  przesunięcia magazynowe w locie, VAT, opisy, zmiany statusów, płatności i inne)
 • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM, FV, przesyłanie pdf do BaseLinkera i inne)

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu, stąd możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania
poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.

Cena do ustalenia w zależności od zakresu

elte-s

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę ELTE-S.
Firma jest długoletnim partnerem Comarch przez co gwarantuje kompatybilność integratora z najnowszymi wersjami ERP XL.
W roku 2021 uzyskała miano certyfikowanego partnera BaseLinkera. Aplikacja działa automatycznie i po uzupełnieniu konfiguracji nie wymaga obsługi.

Funkcjonalność integracji:
- Import z BaseLinkera do ERP zamówień wraz z dodatkowymi wartościami które mogą być przekazywane do atrybutów. W optimie może powstać dokument ZS, WZ lub FS/PA w zależności od źródła zamówienia
- Po realizacji zamówienia tworzenie z automatu FS do ZS w ERP XL następnie PDF faktury/paragonu wysyłany do BaseLinkera. Opcjonalnie najpierw tworzenie WZ a następnie FS/PA ze względu na status w BaseLinekrze
- Eksport do BaseLinkera stanów magazynowych i cen z ERP.
- Eksport do BaseLinkera towarów wraz z zdjęciami, atrybutami, opisami, stanami u dostawców
- Import do ERP towarów z BaseLinkera

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem integratora na naszej stronie. Specjalizujemy się w dedykowanych integratorach, które realizują niestandardowe funkcjonalności.

5000 PLN

SellIntegro

Kontakt

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o. - certyfikowanego, pierwszego, największego integratora BaseLinker.
Wtyczka umożliwia automatyczną i w pełni bezpieczną aktualizację co kilka sekund stanów magazynowych z Comarch ERP XL do magazynu BaseLinker...

Możliwości integracji:
- wybór magazynów
- powiązywanie produktów dzięki symbolu, EAN, SKU, Nazwie
- wybór ilości w Comarch ERP XL (dostępna w magazynach, do sprzedaży, łącznie)
- obsługa stanów mniejszych od zera
- zmniejszenie dostępnych stanów o wskazaną wartość

W przypadku braku funkcjonalności możemy przygotować dedykowane rozwiązanie lub rozbudować aktualną wtyczkę.

W razie pytań związanych z tym modułem prosimy o kontakt na adres pomoc@sellintegro.com lub skorzystanie z naszej bazy wiedzy.
Integracja jest dostępna na sellintegro.pl

150 PLN miesięcznie
1800 PLN rocznie

SellIntegro

Kontakt

Stany magazynowe

Magazyn (import)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o. - certyfikowanego, pierwszego, największego integratora BaseLinker.
Wtyczka umożliwia automatyczne i w pełni bezpieczne przesyłanie kartotek produktów z Comarch ERP XL do magazynu BaseLinker...

Możliwości integracji:
- przesyłanie produktów do wybranej kategorii w BaseLinker
- powiązywanie produktów dzięki symbolu EAN, SKU, Nazwie
- wybór cennika przy pierwszym imporcie produktów
- przesyłanie informacji: waga, opis, zdjęcie, EAN, nazwa

W przypadku braku funkcjonalności możemy przygotować dedykowane rozwiązanie lub rozbudować aktualną wtyczkę.

W razie pytań związanych z tym modułem prosimy o kontakt na adres pomoc@sellintegro.com lub skorzystanie z naszej bazy wiedzy.

Integracja jest dostępna na sellintegro.pl

150 PLN miesięcznie
1800 PLN rocznie

SellIntegro

Kontakt

Zamówienia

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o. - certyfikowanego, pierwszego, największego integratora BaseLinker.
Wtyczka umożliwia automatyczne i w pełni bezpieczne przesyłanie zamówień do Comarch ERP XL, za jej pomocą możesz przesłać dane klienta oraz utworzyć: ZS, PA, PAi, FV

Możliwości integracji:
- zakładanie kartotek kontrahenta lub powiązanie do istniejącej
- tworzenie dokumentu w Comarch ERP XL: Zamówienia ZS, Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta, Paragony, Faktury VAT
- powiązywanie produktów dzięki symbolu, EAN, SKU, Nazwie, ID aukcji produktu
- obsługa sprzedaży SK, SPTK
- powiązywanie metod płatności
- wybór magazynów
- przesyłanie danych dot. zamówienia do pola Uwagi
- wybór roli kontrahenta (osoba fizyczna / podmiot gospodarczy)
oraz dużo więcej funkcjonalności pokazanych w scenariuszu

W przypadku braku funkcjonalności możemy przygotować dedykowane rozwiązanie lub rozbudować aktualną wtyczkę.

W razie pytań związanych z tym modułem prosimy o kontakt na adres pomoc@sellintegro.com lub skorzystanie z naszej bazy wiedzy.
Integracja jest dostępna na sellintegro.pl

150 PLN miesięcznie
1530 PLN rocznie

CDN Partner we Wrocławiu

Kontakt

Stany magazynowe

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę CDN Partner we Wrocławiu.

Oferowany Integrator ERPSync działa w pełni automatycznie i pozwala bez ingerencji użytkownika synchronizować system BaseLinker z Comarch ERP XL. Przejrzysta i rozbudowana konfiguracja pozwala samodzielnie ustawić synchronizację. Dodatkowo dzięki powiadomieniom e-mail nie trzeba kontrolować działania integracji – aplikacja sama powiadamia mailowo o napotkanych problemach podczas synchronizacji zamówień.

Funkcjonalności Integratora ERPSync:

 • Eksport grup towarowych
 • Eksport towarów (opisy, atrybuty, zdjęcia) do BaseLinker
 • Eksport cenników do BaseLinker
 • Eksport stanów magazynowych do BaseLinker
 • Import zamówień do systemu ERP
 • Eksport statusów zamówień do BaseLinker
 • Eksport wydruków faktur do BaseLinker
 • Eksport zamówień do BaseLinker
 • Import numerów listów przewozowych do systemu ERP
 • Eksport numerów listów przewozowych do BaseLinker
 • Automatyczne powiadomienia mailowe
 • Automatyczna synchronizacja
 • W ramach indywidualnego wdrożenia oferujemy możliwość rozliczenia podatku według procedury VAT OSS.

Zalety Integratora ERPSync:
 • Nie wymaga dodatkowych opłat na wdrożenie. Program dostarczony jest z przejrzystą instrukcją do samodzielnego wdrożenia.
 • Kompleksowe, bardzo bogate rozwiązanie, które jest ciągle rozwijane. O wszelkich aktualizacjach Klienci są informowani na bieżąco mailingowo.
 • Dzięki rozbudowanej konfiguracji aplikacja jest elastyczna.
 • Integrator otwarty jest na rozbudowę – możliwość dostosowania do dowolnych procesów.
 • Aplikacja jest niezawodna, a w razie problemów wysyła powiadomienia mailowe.
 • Możliwość przetestowania pełnej wersji Integratora – producent udostępnia wersję DEMO.
 • Brak limitów zamówień i towarów.

Aplikacja ERPSync – jeden integrator, wiele korzyści!

Do uzgodnienia
W cenie zakupu udzielana jest roczna gwarancja. W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszelkich aktualizacji oraz nowych wersji Integratora.


Etsy
Amazon
FedEx
Kompleksowe zarządzanie sprzedażą
BaseLinker to nie tylko Manager Zamówień

BaseLinker pozwala Ci kompleksowo zarządzać sprzedażą. Oprócz Managera Zamówień oferujemy Ci także dostęp do magazynu, w którym będziesz mógł stworzyć bazę produktów, panel do masowego wystawiania ofert czy możliwość integracji sklepu z platformami marketplace.

Manager Zamówień Magazyn produktów Manager Marketplace Zarządzanie wysyłką Automatyzacja procesów

Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu