Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Comarch XL. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Comarch XL

elte-s

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę ELTE-S.
Firma jest długoletnim partnerem Comarch przez co gwarantuje kompatybilność integratora z najnowszymi wersjami ERP XL.
W roku 2021 uzyskała miano certyfikowanego partnera BaseLinker. Aplikacja działa automatycznie i po uzupełnieniu konfiguracji nie wymaga obsługi.

Funkcjonalność integracji:
 • Import z BaseLinker do ERP zamówień wraz z dodatkowymi wartościami które mogą być przekazywane do atrybutów. W optimie może powstać dokument ZS, WZ lub FS/PA w zależności od źródła zamówienia
 • Po realizacji zamówienia tworzenie z automatu FS do ZS w ERP XL następnie PDF faktury/paragonu wysyłany do BaseLinker. Opcjonalnie najpierw tworzenie WZ a następnie FS/PA ze względu na status w BaseLinker
 • Eksport do BaseLinker stanów magazynowych i cen z ERP.
 • Eksport do BaseLinker towarów wraz z zdjęciami, atrybutami, opisami, stanami u dostawców
 • Import do ERP towarów z BaseLinker
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem integratora na naszej stronie. Specjalizujemy się w dedykowanych integratorach, które realizują niestandardowe funkcjonalności.

5000 PLN

CDNPARTNERS sp. z o. o.

Partner
Kontakt

Stany magazynowe

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę CDNPARTNERS sp. z o. o.

Oferowany Integrator ERPSync działa w pełni automatycznie i pozwala bez ingerencji użytkownika synchronizować system BaseLinker z Comarch ERP XL. Przejrzysta i rozbudowana konfiguracja pozwala samodzielnie ustawić synchronizację. Dodatkowo dzięki powiadomieniom e-mail nie trzeba kontrolować działania integracji – aplikacja sama powiadamia mailowo o napotkanych problemach podczas synchronizacji zamówień.

Funkcjonalności Integratora ERPSync:
 • Eksport grup towarowych do BaseLinker:
  • Możliwość eksportu różnych drzew grup towarowych do różnych katalogów w BaseLinker.
 • Eksport towarów do BaseLinker:
  • Możliwość wskazania, które towary mają eksportować się do BaseLinker (wybrane poddrzewo grup w ERP, towary lub grupy oznaczone wskazanym atrybutem, towary udostępnione do eSklepu).
  • Możliwość parowania towarów według kodu towaru lub kodu EAN.
  • Eksport atrybutów.
  • Eksport zdjęć pobieranych z bazy systemu ERP lub wskazanego katalogu.
  • Eksport opisów (wraz z możliwością parowania języków w systemie ERP z językami w BaseLinker).
  • Eksport parametrów i pól dodatkowych (możliwość eksportu dowolnego pola z systemu ERP jako parametr/pole dodatkowe w BaseLinker).
 • Eksport stanów magazynowych do BaseLinker:
  • Możliwość dowolnego parowania magazynów w systemie ERP z magazynami w BaseLinker.
  • Różnicowa synchronizacja stanów magazynowych.
  • Opcja wyliczania stanów magazynowych według własnych reguł.
 • Eksport cenników:
  • Możliwość parowania dowolnego cennika w systemie ERP z dowolnym cennikiem w BaseLinker.
 • Import zamówień do systemu ERP:
  • Możliwość ustawienia wielu warunków importowania zamówień do systemu ERP:
   • Opcja wskazania np. rodzaju dokumentu w systemie ERP, serii, magazynu, kategorii w zależności od statusu w BaseLinker, źródła zamówienia czy konkretnego kontra źródła zamówienia.
   • Możliwość definiowania nieskończenie wiele warunków importu zamówień.
  • Sprawdzanie klientów w systemie VIES podczas importu zamówienia.
  • Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta na dokumencie w systemie ERP (także w zależności od statusu czy źródła zamówienia w BaseLinker).
  • Możliwość definiowania dowolnego opisu zamówienia w systemie ERP zawierającego wszystkie dane zamówienia z BaseLinker (zwracane przez API BaseLinker).
  • Możliwość zakładania towarów w systemie ERP podczas importu zamówienia.
  • Możliwość wskazania dowolnego statusu zamówienia w BaseLinker jaki ma ustawić się po zaimportowaniu zamówienia do systemu ERP.
  • Możliwość wskazania statusu zamówienia jaki ma ustawić się w BaseLinker gdy nie odnajdzie towaru w systemie ERP.
  • Możliwość zmiany statusu zamówienia w BaseLinker w przypadku błędu podczas importu zamówienia do systemu ERP (wraz z treścią błędu zapisywaną do wskazanego pola dodatkowego w BaseLinker).
  • Możliwość dowolnego parowania form płatności i sposobów dostawy.
  • Możliwość dowolnego parowania atrybutów jakie mają ustawić się na dokumencie w systemie ERP (wraz z warunkiem na źródło zamówienia).
  • Ponad 50 dodatkowych opcji konfiguracji importu zamówień.
 • Eksport statusów zamówień do BaseLinker:
  • Możliwość parowania statusów zamówień w systemie ERP z dowolnymi statusami w BaseLinker.
  • Możliwość indywidualnego rozszerzenia statusów dokumentów w systemie ERP.
 • Eksport wydruków faktur do BaseLinker:
  • Możliwość wskazania rodzaju wydruku z systemu ERP w zależności od kraju/źródła zamówienia/konkretnego konta źródła zamówienia.
 • Automatyczne generowanie faktur/paragonów w systemie ERP:
  • Możliwość wskazania statusów BaseLinker, które powodują wygenerowanie faktury/paragonu w systemie ERP
  • Opcja wskazania czy ma generować się dokument WZ do faktury/paragonu
 • Eksport zamówień do BaseLinker:
  • Możliwość wskazania jakie dokumenty z systemu ERP mają eksportować się jako zamówienia do BaseLinker.
  • Możliwość dowolnego parowania pól dokumentu w systemie ERP z polami na zamówieniu w BaseLinker.
 • Import numerów listów przewozowych do systemu ERP.
 • Eksport numerów listów przewozowych do BaseLinker:
  • Możliwość zdefiniowania miejsca w systemie ERP z jakiego mają pobierać się listy przewozowe.
 • Automatyczne powiadomienia mailowe:
  • Opcja wysyłania powiadomień o zaimportowanych zamówieniach lub błędach podczas importowania zamówień (np. brak towaru).
 • Automatyczna synchronizacja:
  • Możliwość wskazania częstotliwości wykonywania synchronizacji osobno dla każdego rodzaju synchronizacji (eksport towarów, eksport cen, import zamówień itd.).
  • Możliwość wskazania przedziału czasowego dla każdego rodzaju synchronizacji (np. eksport towarów ma działać w godzinach 7:00-20:00).
 • Integrator w standardowej wersji obsługuje procedurę VAT OSS.
 • W ramach indywidualnego wdrożenia oferujemy możliwość rozliczenia podatku według procedury VAT OSS.

Zalety Integratora ERPSync:
 • Brak limitów na liczbę towarów i zamówień.
 • Rozbudowana konfiguracja – ponad 100 parametrów konfiguracji synchronizacji.
 • Elastyczność – możliwość indywidualnej rozbudowy integratora bez konieczności modyfikacji kodu aplikacji.
 • Możliwość definiowania wielu konfiguracji oraz zapisywania historii konfiguracji.
 • Nie wymaga dodatkowych opłat na wdrożenie. Program dostarczony jest z przejrzystą instrukcją do samodzielnego wdrożenia.
 • Kompleksowe, bardzo bogate rozwiązanie, które jest ciągle rozwijane. O wszelkich aktualizacjach Klienci są informowani na bieżąco mailowo.
 • Możliwość przetestowania pełnej wersji Integratora – producent udostępnia wersję DEMO.

Aplikacja ERPSync – jeden integrator, wiele korzyści!

CENA: 6 900 zł netto (opłata jednorazowa)

W cenie zakupu udzielana jest roczna gwarancja. W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszelkich aktualizacji oraz nowych wersji Integratora.

e-merge

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge

Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

 • Towarów i wariantów towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa, waga, pola dodatkowe, dodatkowe znaczniki, zdjecia i inne)
 • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje, zewnętrzne stany magazynowe, dokumenty od dostawców)
 • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, pola dodatkowe, waluty, stawki VAT, przesunięcia magazynowe w locie, opisy, zmiany statusów, płatności, rozbijanie zamówień na wiele magazynów, mapowanie kosztów i rodzajów przesyłki i inne)
 • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM oraz innych dokumentów, FV, paragony, przesyłanie pdf do BaseLinker i inne)
 • Możliwość przygotowania indywidualnych synchronizacji wybranych parametrów, lub dokumentów

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu. Gwarantuje to ich stabilność i jakość.
Możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.
Bezpłatny audyt przedwdrożeniowy. Dostępne wsparcie posprzedażowe.

Cena jednorazowo od 6900 netto, lub abonament

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. jest długoletnim partnerem Comarch, gwarantuje kompatybilność integratora z najnowszymi wersjami ERP XL.

Automatyzacja procesów
Integracja Comarch ERP z BaseLinkerem pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem sklepem internetowym. Dane dotyczące zamówień, stanów magazynowych, klientów i produktów mogą być synchronizowane między oboma systemami w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i minimalizuje ryzyko błędów.

Skonsolidowane zarządzanie sprzedażą
Dzięki integracji Comarch ERP z BaseLinkerem, klient może centralnie zarządzać sprzedażą online ze wszystkich platform sprzedażowych, takich jak Allegro, eBay, Amazon itp. Wszystkie zamówienia są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia nadzorowanie procesów sprzedażowych i śledzenie stanu zamówień.

Aktualizacja stanów magazynowych
Integracja umożliwia automatyczną aktualizację stanów magazynowych w Comarch ERP na podstawie sprzedaży dokonanej przez różne platformy sprzedażowe. Gdy zamówienie jest złożone przez klienta, stan magazynowy jest automatycznie aktualizowany, co zapobiega sprzedaży niedostępnych produktów i minimalizuje ryzyko omyłkowych zamówień.

Usprawnienie obsługi klienta
Dzięki integracji danych z Comarch ERP i BaseLinker, klient może łatwo uzyskać dostęp do pełnych informacji o swoich klientach. Historia zamówień, preferencje, dane kontaktowe i inne istotne informacje są dostępne w jednym miejscu, co pozwala na lepszą obsługę klienta i personalizację interakcji.

Efektywna analiza danych
Integracja pozwala na analizę danych sprzedażowych i operacyjnych z obu systemów. Klient może śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, generować raporty i dokonywać analizy sprzedaży, co umożliwia podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji biznesowych.

Dlaczego warto z nami współpracować?
 • Trafne analizy stanu zastanego
 • Budowanie rozwiązań pod klucz
 • Skuteczne wdrożenia optymalizujące procesy
 • Gwarantowany wzrost efektywności pracy
 • Miła i profesjonalna obsługa serwisowa
 • Gwarancja wieloletniej i uczciwej współpracy

Integrator posiada desktopową wersję instalacyjną - po pobraniu której użytkownik instaluje aplikację samodzielnie na komputerze. W dalszej kolejności następuje konfiguracja ustawień oraz danych i synchronizator jest gotowy do pracy.

SKORZYSTAJ Z 14 DNIOWEGO OKRESU DEMO!
Funkcjonalności integratora:
 • Przesyłanie dokumentów: Przesyłanie różnych typów dokumentów z Comarch ERP do BaseLinker, takich jak faktury, faktury zaliczkowe, paragony i faktury proforma.
 • Import zamówień: Import zamówień z BaseLinker do Comarch ERP, umożliwiający automatyczne tworzenie i synchronizację dokumentów sprzedażowych.
 • Import produktów: Import produktów z Comarch ERP do BaseLinker, wraz z cechami towarów, takimi jak data ważności.
 • Import cen: Import cen z Comarch ERP do BaseLinker, z możliwością ustawienia narzutu (marży) dla grup towarowych lub kategorii.
 • Import uzupełnionych informacji o produkcie: Import uzupełniających elementów z karty towaru z Comarch ERP do BaseLinker, takich jak atrybuty, opis, EAN, kod dostawcy, itd.
 • Synchronizacja grup towarowych: Przypisywanie grup towarowych z Comarch ERP do kategorii w BaseLinker lub dodawanie nowej grupy towarowej jako nowej kategorii w BaseLinker.
 • Zarządzanie kontrahentami: Dodawanie i powiązywanie kontrahentów w Comarch ERP, ułatwiające zarządzanie danymi klientów i współpracowników.
 • Aktualizacja cen i stanów magazynowych: Automatyczna aktualizacja cen i stanów magazynowych z Comarch ERP do BaseLinker.
 • Import zdjęć produktów: Importowanie zdjęć produktów z Comarch ERP lub z folderu do BaseLinker.
 • Harmonogram aktualizacji: Ustawianie harmonogramu aktualizacji produktów, cen i stanów magazynowych.
 • Informacje o błędach: Wyświetlanie informacji o błędach w uwagach zamówienia w BaseLinker, umożliwiające szybkie zidentyfikowanie i naprawę problemów.
 • Licencja i wersja aplikacji: Wyświetlanie informacji o kluczu, wersji aplikacji i dacie ważności licencji.
 • Ścieżka obiegu dokumentów: Obsługa domyślnej ścieżki obiegu dokumentów od sprzedaży w BaseLinker, poprzez zamówienie sprzedaży w ERP, aż do utworzenia i wysłania faktury/paragonu do BaseLinker w formacie PDF.
 • Definiowanie i mapowanie statusów: Możliwość definiowania i mapowania statusów zamówień, dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i procesów biznesowych.

Jednorazowo 4.000 zł netto (w cenie zakupu udzielana jest roczna gwarancja. W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszelkich aktualizacji oraz nowych wersji Integratora) lub abonament


Sprawdź integrację Comarch XL z innymi systemami:

Comarch XL + Marketplace

Comarch XL + Sklepy

Comarch XL + FulfillmentTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu