Skladon jest firmą logistyczno-technologiczną, która oferuje swoim klientom kompletny outsourcing logistyki, tzw. fulfillment, na bardzo indywidualnym poziomie, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami i życzeniami.

W ten sposób przejmuje wszystkie kwestie logistyczne klientów i zapewnia więcej czasu i przestrzeni na rozwój biznesu, rozwój naszych produktów, marketing, sprzedaż i inne kluczowe obszary.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową https://skladon.com/cs/ lub skontaktuj się pod adresem sales@skladon.cz.

Sprawdź integrację Skladon z innymi systemami:

Skladon + Marketplace

Skladon + Sklepy

Skladon + Systemy księgowe

Skladon + Aplikacje SMS

Skladon + InneTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu