Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Symfonia Handel. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Symfonia Handel

integratory.pl

Autoryzowany partner
Kontakt

Zamówienia

Stany magazynowe

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę rtnet
Program SymSyncPro umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonia Handel (pakiet Uniwersalny) za pośrednictwem WebApi, a platformą BaseLinker.

Nazwa programu: SymSyncPro + WebAPI (/1rok)

Główne funkcjonalności programu:
  • Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych FS/PA
  • Zakładanie kartotek kontrahentom w Symfonii, obsługa dodatkowych adresów dostawy
  • Eksport towarów z Symfonii do magazynu głównego BaseLinker
  • Import towarów z BaseLinker do Symfonii
  • Synchronizacja towarów w magazynie głównym BaseLinker na podstawie towarów z Symfonii (ceny, stany magazynowe, nazwy, opisy, kody kreskowe)
  • Integrator ma możliwość wiązania towarów z magazynu wewnętrznego BaseLinker po EAN lub SKU z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii)
  • Aktualizacja statusów zamówień w BaseLinker
  • Przesyłanie dokumentów sprzedaży w PDF (faktury, paragony) do BaseLinker
  • Obsługa dowolnej ilości kont BaseLinker oraz możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu
  • Dostępna opcja pracy integratora w trybie harmonogramu (jako usługa systemowa)
Istnieje możliwość rozbudowy integratora o dodatkowe funkcjonalności.

Kompatybilne wersje: Symfonia Handel (pakiet Uniwersalny)

2250 zł netto / rocznie

symfoniadodatki.pl

Kontakt

Zamówienia

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę symfoniadodatki.pl. Integrator przekazuje zamówienia widoczne w BaseLinkerze do Symfonii.

2500 PLN jednorazowoTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu