Thulium to system do call center i e-supportu. Integracja Thulium z systemem BaseLinker ułatwia zarządzanie procesem obsługi klientów. Obsługa zapytań od klientów trafia do jednego wirtualnego contact center.

Thulium pobiera z systemu BaseLinker podstawowe informacje o klientach, pozwala także na bieżąco pobrać podsumowanie zamówień złożonych przez kupującego. Po wejściu w kartę klienta w Thulium wyświetlane są informacje o kliencie i zamówieniu. Podczas kontaktu telefonicznego z klientem pracownik ma natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych, co przyspiesza obsługę. Jeśli kupujący na kilku serwisach używa różnych loginów, lecz posługuje się tym samym adresem e-mail, Thulium jest w stanie zidentyfikować go jako tę samą osobę.

Integrację możliwa jest po stronie Thulium - polega na synchronizacji baz klientów Thulium i BaseLinkera. Wystarczy zrobić to raz – kolejne synchronizacje nowych klientów / zamówień będą się odbywać automatycznie co pół godziny. Instrukcja, jak skorzystać z integracji, znajduje się pod linkiem: "Integracja Thulium i BaseLinker"


Sprawdź integrację Thulium z innymi systemami:

Thulium + Marketplace

Thulium + Sklepy

Thulium + FulfillmentTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu