Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Comarch Optima. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Comarch Optima

elte-s

Autoryzowany partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

ELTE-S jest długoletnim partnerem Comarch, gwarantuje kompatybilność integratora z najnowszymi wersjami ERP Optimy.

Integrator powstał przy współpracy z działem wdrożeniowym BaseLinker.

Aplikacja działa automatycznie i po uzupełnieniu konfiguracji nie wymaga obsługi.

Synchronizator obsługuje kompleksowo cały proces od wysłania cennika, przez realizację zamówienia po wysyłkę FS do klienta krajowego i zagranicznego

Wyróżnia się:
 • Obsługa zwrotów i wymiany towarów
 • Realizacja sprzedaży miedzy firmami
 • Obsługa własnych pól dodatkowych
 • Zmiany wartości atrybutu dokumentów ze względu na status w BL
Skorzystaj z 14 dniowego DEMO!

Jednorazowo 3500 zł netto

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. jest długoletnim partnerem Comarch, gwarantuje kompatybilność integratora z najnowszymi wersjami ERP Optimy.

Automatyzacja procesów
Integracja Comarch ERP z BaseLinkerem pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem sklepem internetowym. Dane dotyczące zamówień, stanów magazynowych, klientów i produktów mogą być synchronizowane między oboma systemami w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i minimalizuje ryzyko błędów.

Skonsolidowane zarządzanie sprzedażą
Dzięki integracji Comarch ERP z BaseLinkerem, klient może centralnie zarządzać sprzedażą online ze wszystkich platform sprzedażowych, takich jak Allegro, eBay, Amazon itp. Wszystkie zamówienia są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia nadzorowanie procesów sprzedażowych i śledzenie stanu zamówień.

Aktualizacja stanów magazynowych
Integracja umożliwia automatyczną aktualizację stanów magazynowych w Comarch ERP na podstawie sprzedaży dokonanej przez różne platformy sprzedażowe. Gdy zamówienie jest złożone przez klienta, stan magazynowy jest automatycznie aktualizowany, co zapobiega sprzedaży niedostępnych produktów i minimalizuje ryzyko omyłkowych zamówień.

Usprawnienie obsługi klienta
Dzięki integracji danych z Comarch ERP i BaseLinkerem, klient może łatwo uzyskać dostęp do pełnych informacji o swoich klientach. Historia zamówień, preferencje, dane kontaktowe i inne istotne informacje są dostępne w jednym miejscu, co pozwala na lepszą obsługę klienta i personalizację interakcji.

Funkcjonalności integratora

Przesyłanie dokumentów: Przesyłanie różnych typów dokumentów z Comarch ERP do BaseLinker, takich jak: faktury, faktury zaliczkowe, paragony i faktury proforma.

Import zamówień: Import zamówień z BaseLinker do Comarch ERP, umożliwiający automatyczne tworzenie i synchronizację dokumentów sprzedażowych.

Import uzupełnionych informacji o produkcie: Import uzupełniających elementów z karty towaru z Comarch ERP do BaseLinker, takich jak: atrybuty, opis, EAN, kod dostawcy, itd.

Synchronizacja grup towarowych: Przypisywanie grup towarowych z Comarch ERP do kategorii w BaseLinker lub dodawanie nowej grupy towarowej jako nowej kategorii w BaseLinker.

Zarządzanie kontrahentami: Dodawanie i powiązywanie kontrahentów w Comarch ERP, co ułatwia zarządzanie danymi klientów i współpracowników.

Aktualizacja cen i stanów magazynowych: Automatyczna aktualizacja cen i stanów magazynowych z Comarch ERP do BaseLinker.

Import zdjęć produktów: Importowanie zdjęć produktów z Comarch ERP lub z folderu do BaseLinker.

Harmonogram aktualizacji: Ustawianie harmonogramu aktualizacji produktów, cen i stanów magazynowych.

Informacje o błędach: Wyświetlanie informacji o błędach w uwagach zamówienia w BaseLinker, umożliwiające szybsze zidentyfikowanie i naprawę problemów.

Ścieżka obiegu dokumentów. Obsługa domyślnej ścieżki obiegu dokumentów: od sprzedaży w BaseLinker, poprzez zamówienie sprzedaży w ERP, aż do utworzenia i wysłania faktury/paragonu do BaseLinker w formacie PDF.

Definiowanie i mapowanie statusów: Możliwość definiowania i mapowania statusów zamówień co umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i procesów biznesowych.

Tworzenie karty produktu w ERP: Operator systemu może wykorzystać funkcję tworzenia karty produktu w systemie ERP na podstawie danych z platformy sprzedażowej, przekazując istotne informacje o produkcie.


Dlaczego warto z nami współpracować?
 • Trafne analizy stanu zastanego
 • Budowanie rozwiązań pod klucz
 • Skuteczne wdrożenia optymalizujące procesy
 • Gwarantowany wzrost efektywności pracy
 • Miła i profesjonalna obsługa serwisowa
 • Gwarancja wieloletniej i uczciwej współpracy

Integrator posiada desktopową wersję instalacyjną - po pobraniu której użytkownik instaluje aplikację samodzielnie na komputerze. W dalszej kolejności następuje konfiguracja ustawień oraz danych i synchronizator jest gotowy do pracy.

SKORZYSTAJ Z 14 DNIOWEGO OKRESU DEMO!

Opłata 2.900 zł netto + opłata wdrożeniowa (ustalana podczas indywidualnych konsultacji).
W cenie zakupu udzielana jest roczna gwarancja.
W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszelkich aktualizacji oraz nowych wersji Integratora.

e-merge

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge

Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

 • Towarów i wariantów towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa, waga, pola dodatkowe, dodatkowe znaczniki, zdjęcia i inne)
 • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje, zewnętrzne stany magazynowe, dokumenty od dostawców)
 • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, pola dodatkowe, waluty, stawki VAT, przesunięcia magazynowe w locie, opisy, zmiany statusów, płatności, rozbijanie zamówień na wiele magazynów, mapowanie kosztów i rodzajów przesyłki i inne)
 • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM oraz innych dokumentów, FV, paragony, przesyłanie pdf do BaseLinker i inne)
 • Możliwość przygotowania indywidualnych synchronizacji wybranych parametrów, lub dokumentów

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu. Gwarantuje to ich stabilność i jakość.
Możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.

Cena jednorazowo od 4900 netto, lub abonament

CDNPARTNERS sp. z o. o.

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę CDNPARTNERS sp. z o. o..

Oferowany Integrator ERPSync działa w pełni automatycznie i pozwala bez ingerencji użytkownika synchronizować system BaseLinker z Comarch ERP Optima. Przejrzysta i rozbudowana konfiguracja pozwala samodzielnie ustawić synchronizację. Dodatkowo dzięki powiadomieniom e-mail nie trzeba kontrolować działania integracji – aplikacja sama powiadamia mailowo o napotkanych problemach podczas synchronizacji zamówień.

Funkcjonalności Integratora ERPSync:
 • Eksport grup towarowych do BaseLinker:
  • Możliwość eksportu różnych drzew grup towarowych do różnych katalogów w BaseLinker.
 • Eksport towarów do BaseLinker:
  • Możliwość wskazania, które towary mają eksportować się do BaseLinker (wybrane poddrzewo grup w ERP, towary lub grupy oznaczone wskazanym atrybutem, towary udostępnione do eSklepu).
  • Możliwość parowania towarów według kodu towaru lub kodu EAN.
  • Eksport atrybutów.
  • Eksport zdjęć pobieranych z bazy systemu ERP lub wskazanego katalogu.
  • Eksport opisów (wraz z możliwością parowania języków w systemie ERP z językami w BaseLinker).
  • Eksport parametrów i pól dodatkowych (możliwość eksportu dowolnego pola z systemu ERP jako parametr/pole dodatkowe w BaseLinker).
 • Import towarów do ERP Optima:
  • Możliwość importowania towarów z BaseLinker do ERP Optima
  • Możliwość wskazania, które pola mają aktualizować się w ERP Optima
  • Eksport stanów magazynowych do BaseLinker:
   • Możliwość dowolnego parowania magazynów w systemie ERP z magazynami w BaseLinker.
   • Różnicowa synchronizacja stanów magazynowych.
   • Opcja wyliczania stanów magazynowych według własnych reguł.
  • Eksport cenników:
   • Możliwość parowania dowolnego cennika w systemie ERP z dowolnym cennikiem w BaseLinker.
  • Import zamówień do systemu ERP:
   • Możliwość ustawienia wielu warunków importowania zamówień do systemu ERP:
    • Opcja wskazania np. rodzaju dokumentu w systemie ERP, serii, magazynu, kategorii w zależności od statusu w BaseLinker, źródła zamówienia czy konkretnego kontra źródła zamówienia.
    • Możliwość definiowania nieskończenie wiele warunków importu zamówień.
   • Sprawdzanie klientów w systemie VIES podczas importu zamówienia.
   • Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta na dokumencie w systemie ERP (także w zależności od statusu czy źródła zamówienia w BaseLinker).
   • Możliwość definiowania dowolnego opisu zamówienia w systemie ERP zawierającego wszystkie dane zamówienia z BaseLinker (zwracane przez API BaseLinker).
   • Możliwość zakładania towarów w systemie ERP podczas importu zamówienia.
   • Możliwość wskazania dowolnego statusu zamówienia w BaseLinker jaki ma ustawić się po zaimportowaniu zamówienia do systemu ERP.
   • Możliwość wskazania statusu zamówienia jaki ma ustawić się w BaseLinker gdy nie odnajdzie towaru w systemie ERP.
   • Możliwość zmiany statusu zamówienia w BaseLinker w przypadku błędu podczas importu zamówienia do systemu ERP (wraz z treścią błędu zapisywaną do wskazanego pola dodatkowego w BaseLinker).
   • Obsługa VAT OSS.
   • Możliwość dowolnego parowania form płatności i sposobów dostawy.
   • Możliwość dowolnego parowania atrybutów jakie mają ustawić się na dokumencie w systemie ERP (wraz z warunkiem na źródło zamówienia, statusu zamówienia).
   • Ponad 50 dodatkowych opcji konfiguracji importu zamówień.
  • Eksport statusów zamówień do BaseLinker:
   • Możliwość parowania statusów zamówień w systemie ERP z dowolnymi statusami w BaseLinker.
   • Możliwość indywidualnego rozszerzenia statusów dokumentów w systemie ERP.
  • Eksport wydruków faktur/paragoów/korekt do BaseLinker:
   • Możliwość wskazania rodzaju wydruku z systemu ERP w zależności od kraju/źródła zamówienia/konkretnego konta źródła zamówienia.
  • Automatyczne generowanie faktur/paragonów w systemie ERP:
   • Możliwość wskazania statusów w BaseLinker, które powodują wygenerowanie faktury/paragonu w systemie ERP.
   • Opcja wskazania czy ma generować się dokument WZ do faktury/paragonu.
   • Opcja wskazania czy ma wykonać się fiskalizacja w systemie ERP.
   • Opcja wskazania czy faktura/paragon ma być rozliczony w systemie ERP (w zależności od tego czy zamówienie jest opłacone w BaseLinker).
   • Automatyczne generowanie raportów kasowych w ERP Optima
  • Eksport zamówień do BaseLinker:
   • Możliwość wskazania jakie dokumenty z systemu ERP mają eksportować się jako zamówienia do BaseLinker.
   • Możliwość dowolnego parowania pól dokumentu w systemie ERP z polami na zamówieniu w BaseLinker.
  • Import numerów listów przewozowych do systemu ERP.
  • Eksport numerów listów przewozowych do BaseLinker:
   • Możliwość zdefiniowania miejsca w systemie ERP z jakiego mają pobierać się listy przewozowe.
  • Automatyczne powiadomienia mailowe:
   • Opcja wysyłania powiadomień o zaimportowanych zamówieniach lub błędach podczas importowania zamówień (np. brak towaru).
  • Automatyczna synchronizacja:
   • Możliwość wskazania częstotliwości wykonywania synchronizacji osobno dla każdego rodzaju synchronizacji (eksport towarów, eksport cen, import zamówień itd.).
   • Możliwość wskazania przedziału czasowego dla każdego rodzaju synchronizacji (np. eksport towarów ma działać w godzinach 7:00-20:00).
  Zalety Integratora ERPSync:
  • Brak limitów na liczbę towarów i zamówień.
  • Rozbudowana konfiguracja – ponad 100 parametrów konfiguracji synchronizacji.
  • Elastyczność – możliwość indywidualnej rozbudowy integratora bez konieczności modyfikacji kodu aplikacji.
  • Możliwość definiowania wielu konfiguracji oraz zapisywania historii konfiguracji.
  • Nie wymaga dodatkowych opłat na wdrożenie. Program dostarczony jest z przejrzystą instrukcją do samodzielnego wdrożenia.
  • Kompleksowe, bardzo bogate rozwiązanie, które jest ciągle rozwijane. O wszelkich aktualizacjach Klienci są informowani na bieżąco mailingowo.
  • Możliwość przetestowania pełnej wersji Integratora – producent udostępnia wersję DEMO.

  Firma CDNPARTNERS sp. z o.o. oferuje także integrator o podstawowym zakresie synchronizacji – ERPSync w wersji Light. Porównanie integratorów na stronie Producenta.
  Aplikacja ERPSync – jeden integrator, wiele korzyści!

CENA ERPSync: 3 500 zł netto (opłata jednorazowa)

CENA ERPSyncLight: 1 000 zł netto (opłata jednorazowa)

W cenie zakupu udzielana jest roczna gwarancja. W ramach gwarancji Klient ma prawo do pobierania wszelkich aktualizacji oraz nowych wersji Integratora.


Sprawdź integrację Comarch Optima z innymi systemami:

Comarch Optima + Marketplace

Comarch Optima + Sklepy

Comarch Optima + FulfillmentTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu