Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Helios iNuvio. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Helios iNuvio

Shopsync

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Oferujemy w pełni automatyczne połączenie BaseLinkera z systemem Helios Inuvio (dawniej Orange), obejmujące zaawansowane funkcje i możliwe dostosowania dostosowane do procesów Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu zarządzać magazynami i księgowością w Heliosie, czy zarządzać całą zawartością BaseLinkera i obsługiwać zamówienia i wysyłki, nasze połączenie może się do tego dostosować.


Istnieje możliwość przeniesienia:

  • zamówienia i/lub faktury dla Helios
  • status zamówienia zmienia się z powrotem na BaseLinker
  • tworzenie przesyłek z powrotem w BaseLinkerze według Helios i przesyłanie numerów śledzenia
  • opcja przeniesienia faktury PDF z Helios do BaseLinkera
  • aktualizacja stanu magazynu, w tym obsługa wielu magazynów
  • Przenoszenie cen, w tym obsługa wielu cenników i promocji cenowych
  • Przeniesienie katalogu produktów, w tym zdjęć, opisów i parowania parametrów z Helios do BaseLinkera
  • przeniesienie drzewa kategorii produktów do BaseLinkera
  • możliwość odwrotnego przeniesienia produktów z BaseLinkera do Helios

Możemy zmodyfikować połączenie tak, aby współpracowało z innymi rozszerzeniami Helios, takimi jak systemy do eksportu przesyłek. Jest rzeczą oczywistą, że obsługiwane są różne systemy podatkowe.

od 12 000 CZK/instalacja + 1 200 CZK/miesiąc lub od 30 000 CZK jednorazowo

PC HELP, a.s.

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Integrację zapewnia firma PC HELP, a.s., która jest wieloletnim certyfikowanym partnerem Asseco Solutions, a.s. na wdrożenie i wsparcie systemu HELIOS iNuvio (dawniej HELIOS Orange).

Firma opracowuje własne rozwiązania dodatkowe dla różnych obszarów, m.in. e-commerce, magazynów, produkcji czy energetyki.

Złącze HELIOS BaseLinker zapewnia automatyczną synchronizację danych pomiędzy ERP HELIOS iNuvio a BaseLinkerem.

Przenoszenie produktów z ERP do BaseLinkera:
- atrybuty podstawowe i zewnętrzne,
- parametry/właściwości,
- zdjęcia,
- Stawki VAT,
- EAN,
- ceny (pełne ceny, różne poziomy cen i waluty - np. dla różnych rynków).

Aktualizacja stanów magazynowych z ERP do BaseLinkera (w tym obsługa wielu magazynów).
Przeniesienie zamówień z BaseLinkera do ERP.
Zaktualizuj statusy zamówień.
Możliwość zakładania organizacji z zamówień.
Wiele innych indywidualnych ustawień związanych z danym wdrożeniem HELIOS iNuvio ERP.
W razie potrzeby zakres przyłączy można indywidualnie rozszerzać i modyfikować.

Indywidualny

SyncAgent s.r.o.

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Integracja z systemem Helios iNuvio ERP odbywa się za pośrednictwem platformy integracyjnej ERP syncAgent.

Obsługiwane agendy w standardzie:
1. Otrzymane zamówienia - Synchronizacja otrzymanych zamówień z BaseLinkera do systemu Helios iNuvio ERP
2. Wystawione faktury - Synchronizacja wystawionych faktur z systemu Helios iNuvio ERP do BaseLinkera
3. Dostępność zapasów - Synchronizacja stanów magazynowych produktów z systemu Helios iNuvio ERP do BaseLinkera poprzez EAN, SKU lub inny identyfikator
4. Karty produktów - Synchronizacja kart produktów (nazwa produktu, opisy, parametry, ceny, zdjęcia, ...) z systemu Helios iNuvio ERP do BaseLinkera

Jeśli chcesz zintegrować inne programy, możemy rozszerzyć integrację o inne opcje.
syncAgent działa w chmurze. Integracja jest następnie monitorowana. Synchronizacja danych może odbywać się w interwałach dziennych, godzinowych, minutowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem baselinker@syncagent.app

Realizacja od 9.000 CZK bez VAT, Miesięcznie od 600 CZK bez VATTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu