Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Subiekt GT. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Subiekt GT

SellIntegro.pl

Kontakt

Zamówienia

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o. Zintegrowanie BaseLinker z Subiekt GT gwarantuje optymalizację procesów oraz ogromną oszczędność czasu. Wtyczka umożliwia automatyczne pobieranie zamówień bezpośrednio do systemu Subiekt GT.

Moduł pozwala na przekazywanie wszystkich lub wybranych zamówień z BaseLinker do Subiekt GT.Proces konfiguracji polega na wypełnieniu scenariusza oraz automatycznym pobraniu programu, który zintegruje Twoje środowisko z naszą wtyczką. Poprzez szczegółową konfigurację, użytkownik jest w stanie dostosować funkcjonalność pod własne wymagania co do jej działania oraz użytkowania.

Możliwości:
- Przetwarzanie zamówień ze wszystkich lub tylko z wybranych statusów,
- Tworzenie dokumentów takich jak Zamówienia ZK, Paragony imienne, Faktury VAT,
- Ustalanie kategorii dokumentów,
- Tworzenie lub powiązywanie kontrahentów,
- Powiązywanie produktów dzięki EAN, SKU, Nazwie, ID, ID aukcji produktu,
- Przetwarzanie kosztów transportu,
- Przetwarzanie sposobów płatności,
i wiele więcej procesów zdefiniowanych + możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań.

W razie pytań lub problemów związanych z tym modułem prosimy o kontakt z firmą comAPI.
Email:
pomoc@sellintegro.com
Link do bazy wiedzy: https://wiki.sellintegro.com/pytania-i-odpowiedzi/

50 PLN miesięcznie

Uruchomienie powoduje powstanie obowiązku zapłaty.
Kwota zostanie doliczona do następnej faktury abonament BaseLinker

SellIntegro.pl

Kontakt

Stany magazynowe

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę Sellintegro sp. z o.o. Zintegrowanie BaseLinker z Subiekt GT gwarantuje optymalizację procesów oraz ogromną oszczędność czasu. Wtyczka umożliwia automatyczną aktualizację stanów produktów w magazynie BaseLinker poprzez pobieranie ich z magazynu Subiekt GT

Proces konfiguracji polega na wypełnieniu scenariusza oraz automatycznym pobraniu programu, który zintegruje Twoje środowisko z naszą wtyczką. Poprzez szczegółową konfigurację, użytkownik jest w stanie dostosować funkcjonalność pod własne wymagania co do jej działania oraz użytkowania.

Możliwości:
- Wskazanie magazynu, z którego pobierane będą stany produktów,
- Powiązywanie produktów dzięki EAN, SKU, Nazwie, ID, ID aukcji produktu,
i wiele więcej procesów zdefiniowanych + możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań.

W razie pytań lub problemów związanych z tym modułem prosimy o kontakt z firmą comAPI.
Email:
pomoc@sellintegro.com
Link do bazy wiedzy: https://wiki.sellintegro.com/pytania-i-odpowiedzi/

50 PLN miesięcznie

Uruchomienie powoduje powstanie obowiązku zapłaty.
Kwota zostanie doliczona do następnej faktury abonament BaseLinker

SellIntegro.pl

Kontakt

Magazyn (import)

Integrator jest utrzymywany i sprzedawany przez partnera BaseLinker zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o.
We wszystkich sprawach technicznych, związanych z działaniem modułu, prosimy o kontakt z sellintegro.pl

Proces konfiguracji polega na wypełnieniu scenariusza oraz automatycznym pobraniu programu, który zintegruje Twoje środowisko z naszą wtyczką. Poprzez szczegółową konfigurację, użytkownik jest w stanie dostosować funkcjonalność pod własne wymagania co do jej działania oraz użytkowania.

Możliwości:
- Przypisanie importowanych produktów do wybranej przez Ciebie kategorii,
- Importowanie wszystkich produktów lub tylko tych, które są przypisane do danej pozycji,
- Importowanie aktywnych/nieaktywnych produktów,
- Importowanie zdjęć,
i wiele więcej procesów zdefiniowanych + możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań.

KONTAKT: e-mail: pomoc@sellintegro.pl
DODATKOWO: Portal pomocy WIKI, Grupa wsparcia FB, Pomoc Premium, Plany wdrożeniowe, Pakiety integracji dla systemów ERP.

50 PLN miesięcznie

Uruchomienie powoduje powstanie obowiązku zapłaty.
Kwota zostanie doliczona do następnej faktury abonament BaseLinker

SellIntegro.pl

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Stany magazynowe

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę SellIntegro sp. z o.o. - certyfikowanego, pierwszego, największego integratora BaseLinker.
SellIntegro.pl to najbardziej kompleksowe rozwiązanie przygotowane specjalne dla BaseLinker oraz najpopularniejsza platforma multi-integracyjna, z której korzysta codziennie tysiące firm. Dzięki nam zintegrujesz cały swój e-biznes

Integracje umożliwiają automatyczne i w pełni bezpieczne synchronizowanie danych w chmurze obliczeniowej nawet co kilka sekund. W cenie pakietu możesz korzystać z ponad 50 gotowych integracji dla ecommerce w jednej cenie.

Możliwości integracji
- przesyłanie zamówień (eksport/import, kontrahenci, automatyczne zamówienia, faktury, paragony, faktury marża, korekty, automatyczne wydruki)
- przesyłanie faktur, paragonów, zamówień ZK wygenerowanych w Subiekt GT do BaseLinker
- przesyłanie e-mailem faktur wygenerowanych w Subiekt GT bezpośrednio do klienta
- przesyłanie stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker i większości dostępnych sklepów internetowych.
- przesyłanie produktów ze zdjęciami z Subiekt GT do BaseLinker oraz z BaseLinker do Subiekt GT
- generowanie dokumentów sprzedaży i wydruk ich w Subiekt GT na stanowisku pakowania poprzez konkretne statusy w BaseLinker
- synchronizacja cen z Subekt GT do BaseLinker i większości dostępnych sklepów internetowych
- synchronizacja flag własnych w Subiekt GT do statusów w BaseLinker (zmiana flagi zamówienia w Subiekt GT powoduje zmianę statusu zamówienia w BaseLinker)
- przesyłanie faktur PDF wystawionych w Subiekt GT do BaseLinker tak, aby klient mógł ją pobrać ze strony zamówienia lub można było ją przekazać dalej np. do amazon
- udostępnianie stanów magazynowych z Subiekt GT na serwer www dzięki któremu partnerzy widzą aktualne ilości towarów.
- odwzorowywanie Faktur wystawionych w BaseLinker do Subiekta GT
- przesyłanie kartotek towarów między różnymi podmiotami w Subiekt GT

Opłata abonamentowa daje gwarancję:
- działania integracji zgodnie ze zmieniającymi się przepisami legislacyjnymi
- ciągłości pracy integracji z najnowszą wersją Twojego systemu ERP
- dostępu do nowych rozwiązań publikowanych co tydzień
- możliwości korzystania z narzędzie analizujących sprzedaż

Płatność jest realizowana tylko przez serwis sellintegro.pl

129 zł netto miesiąc

e-merge

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge


Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

  • Towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa i inne)
  • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje)
  • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, dodatkowe pola, waluty, stawki,
    przesunięcia magazynowe w locie, VAT, opisy, zmiany statusów, płatności i inne)
  • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM, FV, przesyłanie pdf do BaseLinkera i inne)

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu, stąd możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania
poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.

Cena do ustalenia w zależności od zakresu

e-mo.pl

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Stany magazynowe

s2s
Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-mo.pl. Integrator przekazuje zamówienia widoczne w BaseLinkerze do Subiekta oraz synchronizuje magazyn BaseLinkera z magazynem Subiekta.
Możliwość importowania zamówień z Subiekta do BaseLinkera.

1349 PLN (pierwszy rok)
399 PLN (abonament roczny)
W przypadku wystawiania paragonów i faktur należy zakupić do s2s dodatkowo moduł faktury i paragony w cenie 669 PLN + abonament roczny 235 PLN

SubLinker

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę Infologicbp Sp. z o.o.. Integrator przekazuje zamówienia widoczne w BaseLinkerze do Subiekta oraz synchronizuje magazyn BaseLinkera z magazynem Subiekta. Dodatkowe funkcje: automatyczne wysyłanie faktur, automatyczne zwroty i korekty, synchronizacja cen, SKU, EAN produktów.

135 PLN miesięcznie
360 PLN kwartalnie
1380 PLN rocznie
6000 PLN dożywotnio

rtnet.pl

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Stany magazynowe

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę Rtnet Sp. z o.o. Sp. k.
Główne funkcjonalności programu:
 Automatyczny import zamówień z BaseLinker do Subiekta GT (do wyboru: ZK; ZK z rezerwacjami; ZK + FS/PAi; FS/Pai, WZ)
 Zakładanie kartotek kontrahentom w Subiekcie, obsługa dodatkowych adresów dostawy
 Eksport towarów z Subiekta do BaseLinker (nazwy, SKU, ceny, opisy, zdjęcia, stany magazynowe, atrybuty – cechy, kody kreskowe, producenci, wagi)
 Obsługa wielomagazynowości w BaseLinker
 Import towarów
 Synchronizacja dwustronna towarów Subiekt GT - BaseLinker
 Integrator ma możliwość wiązania towarów z BaseLinker po EAN lub SKU z towarami w Subiekcie na podstawie Symbolu lub kodu kreskowego, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Subiekta)
 Obsługa zdjęć
 Obsługa kategorii
 Obsługa walut i podatków
 Autorealizacja zamówień w Subiekcie na podstawie zmiany statusu w BaseLinker
 Przesyłanie dokumentów sprzedaży w PDF (faktury, paragony) do BaseLinker oraz wysyłanie powiadomień mailowych do klientów
 Mechanizm śledzenia zmian w bazie towarowej w Subiekcie – szybka synchronizacja
 Obsługa dowolnej ilości kont BaseLinker oraz możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu
 Dostępna opcja pracy integratora w trybie harmonogramu (jako usługa systemowa)
Istnieje możliwość rozbudowy integratora o dodatkowe funkcjonalności.

539 PLN rocznie
789 PLN jednorazowo


Etsy
Amazon
FedEx
Kompleksowe zarządzanie sprzedażą
BaseLinker to nie tylko Manager Zamówień

BaseLinker pozwala Ci kompleksowo zarządzać sprzedażą. Oprócz Managera Zamówień oferujemy Ci także dostęp do magazynu, w którym będziesz mógł stworzyć bazę produktów, panel do masowego wystawiania ofert czy możliwość integracji sklepu z platformami marketplace.

Manager Zamówień Magazyn produktów Manager Marketplace Zarządzanie wysyłką Automatyzacja procesów

Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu