Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Enova365. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Enova365

ERP IT

Partner
Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Dodatek ERPIT eCommerce umożliwia integrację z programem ERP enova365.

Obsługiwane są następujące funkcjonalności:

 • wymiana danych o towarach pomiędzy BaseLinker, a enova365,
 • pobieranie zamówień,
 • eksportowanie faktur,
 • pobieranie faktur,
 • obsługa niezdefiniowanych towarów,
 • zmiany statusów zamówień,
 • obsługa stanów wielu magazynów,
 • obsługa wielu cenników,
 • mapowanie sposobów zapłaty,
 • eksport faktur do modułu księgowego enova365.

Dzięki tym funkcjonalnościom możliwe jest wdrożenie kompletnego rozwiązania e-Commerce, w którym obsługiwana jest nie tylko sprzedaż, ale również gospodarka magazynowa. Nasz dodatek jest cały czas rozwijany i dostosowywany do zmian w BaseLinker jak i w enova365. 

System może być dalej rozwijany z wykorzystaniem innych naszych dodatków np. ERPIT Scan WMS.

Cena produktu 2500 PLN + wdrożenie wg stawki godzinowej 190 PLN / h

polkas.pl

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę polkas.pl. Integrator między systemem enova365 a platformą BaseLinker jest czymś więcej niż tylko "pobieraczem zamówień". Zapewnia komunikację na linii enova365-BaseLinker w obszarze towarów, magazynu, zamówień czy płatności.

2500 PLN (integrator) + 500 PLN netto (dodatek automatyzujący, opcjonalnie). jednorazowo

e-merge

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge


Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

 • Towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa i inne)
 • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje)
 • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, dodatkowe pola, waluty, stawki,
  przesunięcia magazynowe w locie, VAT, opisy, zmiany statusów, płatności i inne)
 • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM, FV, przesyłanie pdf do BaseLinkera i inne)

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu, stąd możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania
poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.

Cena do ustalenia w zależności od zakresu


Etsy
Amazon
FedEx
Kompleksowe zarządzanie sprzedażą
BaseLinker to nie tylko Manager Zamówień

BaseLinker pozwala Ci kompleksowo zarządzać sprzedażą. Oprócz Managera Zamówień oferujemy Ci także dostęp do magazynu, w którym będziesz mógł stworzyć bazę produktów, panel do masowego wystawiania ofert czy możliwość integracji sklepu z platformami marketplace.

Manager Zamówień Magazyn produktów Manager Marketplace Zarządzanie wysyłką Automatyzacja procesów

Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu