Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Enova365. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Enova365

e-merge

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Stany magazynowe

Magazyn (eksport)

Integracja jest wykonywana, utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę e-merge


Główne funkcjonalności programu to synchronizacje:

  • Towarów (opis, kategoria, cena, stawka VAT, kod, EAN, nazwa i inne)
  • Stanów magazynowych (obsługa wielu magazynów, harmonogram lub po każdej zmianie w bazie, stany dostępności, stany magazynu, rezerwacje)
  • Zamówień (ID, numer, pochodzenie, różne modele zapisu kontrahenta, adresy wysyłki, dodatkowe pola, waluty, stawki,
    przesunięcia magazynowe w locie, VAT, opisy, zmiany statusów, płatności i inne)
  • Dokumentów handlowych (możliwość auto realizacji zamówień na podstawie zmiany statusu w BaseLinker, tworzenie MM, FV, przesyłanie pdf do BaseLinkera i inne)

Integracje budowane są ściśle pod wymagania danego projektu, stąd możliwość rozbudowania zakresu funkcjonalności oraz dopasowania
poszczególnych synchronizacji pod potrzeby firmy.

Cena do ustalenia w zależności od zakresu

polkas.pl

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę polkas.pl. Integrator między systemem enova365 a platformą BaseLinker jest czymś więcej niż tylko "pobieraczem zamówień". Zapewnia komunikację na linii enova365-BaseLinker w obszarze towarów, magazynu, zamówień czy płatności.

2500 PLN (integrator) + 500 PLN netto (dodatek automatyzujący, opcjonalnie). jednorazowo

ERP IT

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Integracja jest utrzymywana i sprzedawana przez zewnętrzną firmę Erpit Sp. z o.o.
Dodatek ERPIT eCommerce umożliwia wymianę danych o towarach pomiędzy BaseLinker, a programem ERP enova365. Pozwala również na pobieranie do programu enova365 zamówień i/lub faktur.
Dzięki tym funkcjonalnościom możliwe jest wdrożenie kompletnego rozwiązania e-Commerce, w którym obsługiwana jest nie tylko sprzedaż, ale również gospodarka magazynowa. System może być oczywiście rozwijane z wykorzystaniem innych naszych dodatków np. ERPIT Scan WMS.

Cena produktu 2000 PLN + wdrożenie wg stawki godzinowej 190 PLN / h


Etsy
Amazon
FedEx
Kompleksowe zarządzanie sprzedażą
BaseLinker to nie tylko Manager Zamówień

BaseLinker pozwala Ci kompleksowo zarządzać sprzedażą. Oprócz Managera Zamówień oferujemy Ci także dostęp do magazynu, w którym będziesz mógł stworzyć bazę produktów, panel do masowego wystawiania ofert czy możliwość integracji sklepu z platformami marketplace.

Manager Zamówień Magazyn produktów Manager Marketplace Zarządzanie wysyłką Automatyzacja procesów

Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu