Integracje BaseLinkera z programami ERP dostarczane są przez zewnętrzne firmy. BaseLinker nie tworzy własnych integratorów tego typu. Poniżej prezentujemy dostępne do kupienia, zewnętrzne integratory z Money S3. Integrator łączy się z API BaseLinkera oraz bazą ERP w celu wymiany informacji. Koszt integratora oraz sposób rozliczeń zależny jest od dostawcy oprogramowania.

Jeśli jesteś deweloperem i przygotowałeś własny integrator z dowolnym programem ERP, zapraszamy do kontaktu.


Dostawcy integratorów systemu BaseLinker z Money S3

BaseLinker

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Stany magazynowe

Oferujemy w pełni automatyczne połączenie BaseLinker z Money S3, w tym możliwość dostosowania do procesów Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz tylko zarządzać magazynem i księgowością w Money, czy też zarządzać całą zawartością BaseLinker i obsługiwać zamówienia i wysyłkę, nasze połączenie może to zrobić.
Możliwe jest połączenie Money S3 z lub bez konektora Eshop z bardziej ograniczonymi opcjami.
Możliwe jest przesyłanie: zamówień lub faktur do Money, zmiana statusu zamówienia z powrotem do BaseLinker, przesyłanie faktur PDF z Money do BaseLinker, aktualizacja statusu magazynu, w tym obsługa wielu magazynów, przesyłanie cen, w tym obsługa wielu cenników i promocji cenowych, przesyłanie katalogu produktów, w tym zdjęć, opisów i parowania parametrów z Money do BaseLinker (tylko z konektorem Eshop), przesyłanie drzewa kategorii produktów do BaseLinker (tylko z konektorem Eshop), możliwość odwrotnego przesyłania produktów z BaseLinker do Money, w tym zdjęć.

Jednorazowa opłata instalacyjna od 8 000 CZK

SyncAgent s.r.o.

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Integracja z systemem księgowym Money S3 odbywa się za pośrednictwem platformy integracyjnej ERP syncAgent.

Obsługiwane agendy w standardzie:
1. Otrzymane zlecenia - Synchronizacja otrzymanych zleceń z BaseLinkera do systemu rozliczeniowego Money S3
2. Wystawione faktury - Synchronizacja wystawionych faktur z systemu księgowego Money S3 do BaseLinkera
3. Dostępność zapasów - Synchronizacja stanów magazynowych produktów z systemu rozliczeniowego Money S3 do BaseLinkera poprzez EAN, SKU lub inny identyfikator
4. Karty produktów - Synchronizacja kart produktów (nazwa produktu, opisy, parametry, ceny, zdjęcia, ...) z systemu księgowego Money S3 do BaseLinkera

Jeśli chcesz zintegrować inne programy, możemy rozszerzyć integrację o inne opcje.
syncAgent działa w chmurze. Integracja jest następnie monitorowana. Synchronizacja danych może odbywać się w interwałach dziennych, godzinowych, minutowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem baselinker@syncagent.app

Realizacja od 6000 CZK bez VAT, Miesięcznie od 600 CZK bez VAT

Dativery s.r.o.

Kontakt

Funkcja przesyłania faktur przenosi wszystkie wystawione faktury, w tym faktury zaliczkowe i noty księgowe, do systemu księgowego we wszystkich ustawionych walutach. Faktury są przesyłane codziennie, wcześnie rano, w jednym transferze.Podczas transferu możemy opcjonalnie:

 • utworzenie powiązania między pozycją faktury a produktem w cenniku,
 • wykonywanie odpowiednich zamówień, w tym anulowanie rezerwacji,
 • tworzenie wysyłek magazynowych.

Opłata instalacyjna za faktury: 14 390 CZK, miesięcznie od 470 CZK
Zapewniamy zniżki dla wielu połączeń.

Dativery s.r.o.

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Magazyn (eksport)

Stany magazynowe

Oferujemy kompleksowe połączenie z transferem zamówień, produktów i stanów magazynowych oraz oddzielnym transferem faktur.Kompleksowe połączenie automatycznie zapewnia:

 • transfer otrzymanych zamówień i ich zmian do Money S3,
 • transfer katalogu produktów ze sklepu internetowego do Money S3,
 • oznaczanie wysłanych zamówień w e-sklepie,
 • rezerwację zamówionych towarów w magazynie w Money S3,
 • transfer stanu magazynowego z Money S3 do BaseLinker.

Zamówienia są przesyłane co 15 minut, stany magazynowe po przesłaniu zamówienia lub co godzinę, produkty są synchronizowane co noc. Łącze może być używane dla wielu e-sklepów podłączonych do jednej rozliczanej firmy. Integracja ma zaawansowaną konfigurację i może być dostosowana do Twoich procesów i potrzeb. Dzięki dodatkowej integracji możemy tagować opłacone zamówienia według płatności wybranych banków.

Opłata instalacyjna za produkty, stany magazynowe i zamówienia: 20 390 CZK, miesięcznie od 470 CZK.
W przypadku wielu połączeń zapewniamy zniżki.

Shopsync

Kontakt

Zamówienia

Magazyn (import)

Oferujemy w pełni automatyczne połączenie BaseLinkera z systemem Money S3, z możliwością dostosowania do procesów Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu zarządzać magazynami i księgowością w Money, czy zarządzać całą zawartością BaseLinkera i obsługiwać zamówienia i wysyłkę, nasze połączenie może się dostosować.

Możliwe jest podłączenie Money S3 ze złączem Eshop lub bez niego przy bardziej ograniczonych możliwościach.

Istnieje możliwość przeniesienia:

 • zamówienia lub faktury do Money
 • status zamówienia zmienia się z powrotem na BaseLinker
 • opcja przeniesienia faktury PDF z Money do BaseLinkera
 • aktualizacja stanu magazynu, w tym obsługa wielu magazynów
 • Przenoszenie cen, w tym obsługa wielu cenników i promocji cenowych
 • Przeniesienie katalogu produktów wraz ze zdjęciami, opisami i dopasowaniem parametrów z Money do BaseLinkera (tylko z konektorem Eshop)
 • Przeniesienie drzewa kategorii produktów do BaseLinkera (tylko z konektorem Eshop)
 • możliwość zwrotnego przeniesienia produktów z BaseLinkera do Money, m.in. obrazy

od 5000 czk/instalacja + 500 czk/miesiąc lub od 12500 czk jednorazowoTestuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu