Powrót do Pomocy

eMAG – automatyczne wystawianie nowych produktów

Dzięki ostatniej aktualizacji integracji z rumuńskim marketplace eMAG możesz szybko i bez dodatkowych działań wystawić nowe oferty na tę platformę. Automatyczne wystawianie nowych produktów może pomóc w szybkim dodawaniu ofert na eMAG, należy jednak pamiętać o odpowiednich ustawieniach tej funkcjonalności.

 

 

Podłączenie konta eMAG

W pierwszej kolejności, aby automatycznie wystawiać nowe produkty na marketplace, musisz podpiąć swoje konto eMAG do systemu.

 

Szczegółową instrukcję podłączania integracji eMAG znajdziesz w artykule eMAG – konfiguracja integracji: Jak podłączyć konto eMAG.

 

Import ofert

Przed włączeniem automatycznego wystawiania nowych produktów, zaimportuj wystawione uprzednio na eMAG oferty do BaseLinkera (jeżeli takie posiadasz), aby zapobiec ich zduplikowaniu.

 

Pamiętaj, aby w ustawieniach importu wybrać opcję Automatycznie powiąż oferty: Tak  oraz wskazać magazyn, z którym oferty mają zostać powiązane.

 

automatyczne-powiazywanie-pobieranych-z-emag-ofert-z-magazynem

 

Po wykonaniu importu zalecamy sprawdzić, czy powiązania zostały wykonane prawidłowo. Możesz również powiązać oferty z produktami z magazynu ręcznie.

 

Mapowanie parametrów

Aby produkty mogły zostać wystawione, muszą posiadać w magazynie:

 • SKU,
 • EAN,
 • stawkę VAT,
 • producenta.

 

Parametry te powinny zostać uzupełnione automatycznie. Jeśli jednak tak się nie stanie i próba automatycznego wystawiania zakończy się błędem, należy je zmapować. Może tak się zdarzyć, gdy np. posiadasz wartości dla poszczególnych parametrów w magazynie w innych polach niż domyślne.

 

Mapowanie parametrów skonfigurujesz w sekcji eMAG → Kategorie i parametry → Parametry eMAG → Dodaj parametr. 

 

Mapowanie należy ustawić oddzielnie, dla każdego katalogu, z którego chcesz wystawiać produkty.

 

Szczegółową instrukcję mapowania parametrów znajdziesz w artykule Reguły mapowania parametrów.

 

dodawanie-mapowania-parametru-emag-w-baselinkerze

 

Podczas dodawania parametrów używaj ich nazw w języku odpowiadającym językowi panelu BaseLinkera.

 

Automatyczne wystawianie nowych produktów

Automatycznego wystawianie ofert skonfigurujesz w sekcji eMAG → Wystawianie → Wystawiaj oferty automatycznie i/lub w ustawieniach konta integracji eMAG (Integracje → eMAG → Ustawienia wystawiania → Wystawiaj automatycznie).

 

 

 

W tym miejscu należy skonfigurować warunki automatycznego wystawiania.

 1. Wybierz konto eMAG podłączone do systemu, na którym mają być automatycznie wystawiane nowe produkty. 
 2. Wskaż katalog, z którego nowe produkty będą wystawiane. W sytuacji kiedy nadajesz swoim produktom unikatowe kody EAN i są one dostępne jedynie w magazynie BaseLinkera a nie w magazynie, na przykład Twojego sklepu internetowego, wybierając ustawienia automatycznego wystawiania produktów, należy jako źródło produktów wybrać magazyn BaseLinker.
 3. Wybierz kategorię w magazynie, z której produkty będą wystawiane.

 

 • Dostępne jest również Zaawansowane filtrowanie, gdzie możesz zawęzić automatycznie wystawiane produkty na podstawie nazwy, SKU, EAN,  zakresu cen czy dostępnej liczby sztuk w magazynie. 

 

 

Na samym dole okna dodawania warunków automatycznego wystawiania zmień opcję Używaj mapowania kategorii na Nie.

 

BaseLinker co kilka godzin przeprowadzi aktualizację i automatycznie wystawi oferty odpowiadające konkretnie ustawionym warunkom.

 

Produkty wystawiane automatycznie mogą zostać odrzucone przez eMAG ze względu na brak odpowiednich zdjęć, dokumentacji czy też nieodpowiednią kategorię.

Poniżej znajdziesz szczegółowe wytyczne:

 

Jeśli sprzedajesz produkty oznaczone przez eMAG jako produkty wysokiego ryzyka, niezbędnym krokiem będzie wysłanie do eMAG odpowiedniej dokumentacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Logi i błędy podczas automatycznego wystawiania

W sekcji eMAG → Wystawianie → Automatyczne wystawianie nowych produktów  możliwe jest sprawdzenie logów przeprowadzonych akcji dla odpowiednio określonych warunków. Wskazują one na ilość dodanych automatycznie produktów oraz datę i godzinę ich wystawienia.

 

 

Błędy, które wystąpiły podczas automatycznego wystawiania produktów wraz z ich opisem dostępne są w sekcji eMAG → Zarządzanie ofertami → Błędne. Po kliknięciu czerwonego przycisku Błąd w kolumnie Status zobaczysz komunikat błędu.

 • Jeżeli oferta pojawi się w zakładce Trwająceoznacza to, że została prawidłowo wystawiona i jest dostępna dla użytkowników.
 • Oferty w zakładce Nieaktywne są niedostępne do zakupu (np. z powodu zerowego stanu magazynowego).
 • Jeżeli oferta widoczna jest w zakładce W kolejce oznacza, że proces weryfikacji przez eMAG nie został jeszcze zakończony. Gdy przebiegnie pomyślnie, oferta zostanie przeniesiona do zakładki Trwające.

 

Najczęstsze błędy

 • Pole 'SKU produs'/'EAN'/“numele producatorului”/“Tax”/'Titlu'  jest wymagane i nie może być puste. – sprawdź, czy zostały wprowadzone prawidłowe wymagane dane produktu takie jak SKU, EAN, nazwa producenta czy stawka VAT oraz nazwa oferty.
 • You already hold a Product associated with this PN/PNK – sprawdź bezpośrednio po stronie eMAG, czy nie posiadasz już wystawionego produktu o takim samym PNK/PN.
 • Product vat_id value should not be null – sprawdź czy wystawiany produkt ma przypisaną stawkę VAT 0 lub czy wybrana stawka jest dostępna po stronie marketplace.
 • Product category_id should not be null – Product id: xyz – upewnij się, czy opcja mapowania kategorii w ustawieniach automatycznego wystawiania została ustawiona na Nie oraz czy nie został wybrany inny (niż polski) język źródłowy.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy