Marketplace

GO Sport – konfiguracja konta

GO Sport jest jednym z liderów na rynku europejskim w kategorii sprzętu i wyposażenia sportowego.

 

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z Go Sport. Pozwala ona zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie aukcji.

 

Moduł  umożliwia:

 

 

Aby podłączyć konto Go Sport, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk ’+Dodaj integrację’, a następnie w sekcji ’Marketplace’ wybierz ’Go Sport’.
 3. Następnie podaj klucz API
 4. Gotowe 🙂

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta zobaczysz 6 zakładek:

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania– w tym miejscu możesz wybrać kategorię dla całego konta,  a także ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Statusy zamówień – dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny na aukcjach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany na aukcjach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Go Sport. Znajdziesz tu 6 zakładek:

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić aukcje. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto Go Sport oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu możesz zarządzać istniejącymi aukcjami. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Cenniki wysyłek
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry
 • Szablony ofert
 • Powiązania –  tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie marketplace

 

Konfiguracja

Aby wystawiać aukcje dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł Go Sport wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto Go Sport w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Zaimportuj cenniki.
 3. Wybierz ulubione kategorie w dziale Go Sport→ Kategorie i parametry → Kategorie Go Sport Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.
 4. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale IntegracjeGo Sport  → Ustawienia wystawiania. Uzupełnisz w tym miejscu domyślne ustawienia formularza.
 5. Zmapuj parametry w dziale Go Sport → Kategorie i parametry → Parametry Go Sport. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 6. Stwórz własne szablony ofert.
 7. Stwórz powiązania w dziale Go Sport → Powiązania.
 8. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy aukcji zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → Go Sport  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → Go Sport  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień Go Sport do systemu BaseLinker w dziale Integracje  → Go Sport → Zamówienia.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 

 1. Wystaw swoje pierwsze oferty
 2. Jeżeli wystawiłeś oferty poza system BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji i produktów

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji z produktami w odpowiednim magazynie.

Pomocne?