Powrót do Pomocy

Kolejność wykonywania automatycznych akcji

Jeżeli posiadasz dwie lub więcej automatyczne akcje wywoływane tym samym zdarzeniem głównym kolejność ich wykonywania będzie zależała od kolejności na liście. Znaczenie ma jednak również to, czy masz pogrupowane automatyzacje, czy nie. 

 

Brak grup automatycznych akcji

Automatyczne akcje wywoływane będą w kolejności, w jakiej są ustawione w widoku na liście automatyzacji (Zamówienia → Automatyczne akcje / Produkty → Automatyczne akcje).

 

automatyczne akcje - kolejność bez grupowania

 

Automatyczne akcje podzielone na grupy

Jeżeli posiadasz grupy automatycznych akcji, to ich kolejność brana jest pod uwagę na podstawie ID. Przesunięcie grupy wyżej nie spowoduje wcześniejszego wywołania akcji, które się w niej znajdują. W pierwszej kolejności wykonywane będą akcje z grup o najniższym ID (od najniższego do najwyższego). 

 

automatyczne akcje - kolejność wykonywania grup

Automatyczne akcje wewnątrz grupy wykonywane są w kolejności z góry na dół.

 

automatyczne akcje - kolejność wykonywania grup

 

Warunki wszystkich automatycznych akcji wywoływanych danym zdarzeniem głównym sprawdzane są jednocześnie, przed wykonaniem automatyzacji.

Przy zaistnieniu zdarzenia wywołującego więcej niż jedną automatyzację wszystkie automatyczne akcje zostaną wykonane, nawet jeżeli jedna z nich dokona zmian powodujących, że warunki kolejnej nie zostaną spełnione.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy