Powrót do Pomocy

Arena – kopiowanie aukcji z Allegro

Dzięki systemowi BaseLinker przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na Allegro mogą w łatwy sposób rozszerzyć listę kanałów dystrybucji także o innej platformy, w tym również o platformę Arena. System pozwala pominąć żmudny proces "kopiowania" każdej aukcji osobno.

 

Wystarczy w tym celu dokonać importu aukcji Allegro z włączoną funkcją tworzenia na ich podstawie produktów w magazynie BaseLinkera, a następnie wystawić tak utworzone produkty na platformie Arena. Stworzony przez nasz zespół szablon "Opis w formacie Allegro"  umożliwia wystawienie w serwisie Arena ofert będących wizualnym odpowiednikiem aukcji wystawionych na Allegro.

 

Aby wystawić na platformie Arena oferty podobne do wybranych aukcji Allegro należy:

 1. Zaimportować aukcje Allegro w Dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji wybierając następujące opcje:
   – Utwórz produkty w magazynie: Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami
   – Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu): Pobieraj pełny opis aukcji
 2. Korzystając z szablonu " Opis w formacie Allegro" wystawić oferty w Dziale Arena → Wystawianie 

 

Najpierw należy założyć nowe konto w systemie BaseLinker. Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Rejestracja i okres testowy. Cały proces konfiguracji można przedstawić w następujących krokach:

 

 1. Podłączenie konta Allegro oraz konta Arena
 2. Import aukcji Allegro do magazynu systemu BaseLinker
 3. Konfiguracja konta Allegro
 4. Konfiguracja konta Arena
 5. Wystawianie ofert na platformie Arena przy wykorzystaniu odpowiedników szablonów aukcji Allegro

 

Cykl dotyczący platformy Arena.pl zawiera następujące artykuły:

 1. Konfiguracja konta Arena
 2. Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena
 3. Obsługa zamówień Arena
 4. Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena

I. Podłączenie konta Allegro oraz konta Arena

W pierwszej kolejności należy podłączyć konto Allegro oraz konto Arena do systemu BaseLinker. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w osobnych artykułach:

 

 

 

II. Import aukcji Allegro do magazynu systemu BaseLinker

Po podłączeniu konta zaimportuj aukcje Allegro w Dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji do magazynu BaseLinker.

 

 

W tym celu uzupełnij pola formularza "Import trwających aukcji Allegro"  w następujący sposób:

 

 1. Wybierz konto Allegro, z którego mają zostać pobrane aukcje.
 2. Pobierz aukcje do działu "Zarządzanie aukcjami" i ewentualnie powiąż je z szablonem aukcji oraz z cennikiem wysyłek.
 3. Wybierz "Tak — utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami".
 4. Zaznacz opcję "Utwórz w magazynie kategorie odpowiadające kategoriom Allegro".
 5. Zaznacz opcję "Pobieraj pełny opis aukcji".
 6. Wybierz niebieski przycisk "Uruchom import".

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdego pola formularza znajdują się w tabeli poniżej.

 

Pole Komentarz
Konto Allegro z którego mają zostać pobrane aukcje W tym miejscu należy wybrać konto Allegro, z którego mają zostać pobrane aukcje, na podstawie których utworzone zostaną produkty w magazynie. Produkty posłużą później do tworzenia ofert na platformie Arena.
Numery aukcji do pobrania Jeżeli pozostawisz to pole puste, to zaimportowane zostaną wszystkie aukcje wystawione na Allegro. W takim wypadku aukcje archiwalne zależy zakończyć w Dziale Allegro →  Zarządzanie aukcjami →  [wybór właściwych aukcji] →  Zakończ. Jeżeli chcesz zaimportować tylko wybrane aukcje, podaj w tym miejscu ich numery. Pamiętaj o rozdzieleniu każdego numeru aukcji przecinkiem.
Pobierz aukcje do działu "Zarządzanie aukcjami" Po zaimportowaniu aukcji Allegro do działu "Zarządzanie aukcjami"  możesz aktualizować ich ceny, ilość produktów, opis, cenniki wysyłek, itd. Zaznaczenie tego pola jest konieczne, jeżeli chcesz synchronizować stany magazynowe pomiędzy platformą Allegro i Arena. Więcej na ten temat w części poświęconej synchronizacji.
Powiązanie z szablonem aukcji Jeżeli aukcja będzie ponownie wystawiana przez BaseLinkera (ponowiona ręcznie lub dodana do automatu wznawiającego) użyty zostanie wskazany szablon aukcji (pod warunkiem, że w dziale Allegro →  Ustawienia aktywna jest opcja aktualizacji opisu przy wznawianiu aukcji). Opcja ta nie ma wpływu na oferty wystawione na platformie Arena.
Powiązanie z cennikiem wysyłek Jeśli aukcja będzie ponownie wystawiana przez BaseLinkera (ponowiona ręcznie lub dodana do automatu wznawiającego) użyty zostanie wskazany szablon cennik wysyłki (pod warunkiem, że w dziale Allegro →  Ustawienia aktywna jest opcja aktualizacji opisu przy wznawianiu aukcji). Opcja ta nie ma wpływu na oferty wystawione na platformie Arena.
Utwórz produkty w magazynie Tak utworzone w magazynie produkty można następnie wystawić na dowolnej platformie sprzedażowej, w tym na platformie Arena. Jeśli posiadasz zewnętrzny sklep internetowy, który zawiera te same produkty, jakie wystawiasz na aukcjach, skorzystaj z opcji późniejszego przypisania produktu. W takim wypadku konieczne jest późniejsze powiązanie produktów z aukcjami / ofertami. Każda aukcja powinna być powiązania z produktem z magazynu podłączonego sklepu lub z magazynu BaseLinkera.
Kategoria w magazynie, do której mają zostać zaimportowane produkty Konsekwencje tej decyzji omówione są w części dotyczącej kategorii Arena. Dostępne są tutaj dwie możliwości – "wszystkie produkty utworzone na podstawie importu aukcji mogą zostać przypisane do jednej kategorii" albo "każdy produkt może zostać przypisany do kategorii w magazynie odpowiadającej kategoriom Allegro".
Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu) Zaznacz opcję "Pobieraj pełny opis aukcji". Dzięki temu podczas importu pobierany jest cały opis aukcji (kod HTML całego szablonu, łącznie z opisem przedmiotu). Pozwoli to później na wystawienie oferty Arena w formacie podobnym do aukcji Allegro. Uwaga! Jeśli chcesz wszystkie oferty Arena wystawić na stworzonym przez siebie, jednym i tym samym szablonie innym niż ten na Allegro), wybierz jedną z pozostałych opcji — tak aby wyodrębnić sam opis produktu ze środka szablonu. Dzięki temu produkty w magazynie będą zawierały sam opis produktu, bez otaczającego go szablonu. Wówczas można w dziale Arena →  Konta Arena →  Ustawienia wystawiania wybrać domyślny szablon oferty dla całego konta Arena.

 

Dodatkowe informacje na ten temat zawarte są w osobnym artykule Import aukcji i produktów.

 

Po wykonaniu powyższych kroków do magazynu BaseLinker dodane zostaną nowe produkty. Będą one stworzone na podstawie zaimportowanych aukcji Allegro. Każdy produkt zostanie przypisany do właściwej kategorii odpowiadającej kategorii Allegro oraz będzie zawierał opis i zdjęcia (wraz z zakodowanym szablonem aukcji). Pozwoli to w łatwy sposób ponownie wystawić te produkty na platformie Arena.pl

 

III. Konfiguracja konta Allegro

Jeżeli nie planujesz wystawiać aukcji Allegro wykorzystując w tym celu system BaseLinker — możesz pominąć ten krok. Warto jednak skonfigurować moduł konta Allegro. Pozwoli to m.in. na automatyczną synchronizację stanów magazynowych z platformą Arena. Aby odpowiednio skonfigurować swoje konto Allegro, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Utwórz cenniki wysyłek. Cenniki te możesz później wybrać ręcznie przy wystawianiu pojedynczej aukcji albo też ustawić domyślne cenniki dla całego konta Allegro, określonej kategorii z magazynu lub pojedynczego produktu.
 2. Wybierz kategorie, w których chcesz wystawiać oferty. Kategorie te będą wówczas dostępne na formularzu wystawiania aukcji na liście rozwijanej w polu "Kategorie". Jeżeli ten krok zostanie pominięty, to kategoria musi zostać przypisana na podstawie numeru ID. Możesz również ustawić domyślne kategorie Allegro dla całego konta Allegro, określonej kategorii z magazynu lub pojedynczego produktu.
 3. Stwórz reguły powiązania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie w formularzu wystawiania.
 4. Utwórz szablon HTML aukcji (zgodnie z nowym standardem opisów aukcji Allegro). Szablon ten możesz później wybrać ręcznie przy wystawianiu pojedynczej aukcji albo też ustawić domyślny szablon dla całego konta Allegro, określonej kategorii z magazynu lub pojedynczego produktu.
 5. Wybierz domyślne ustawienia aukcji.
 6. Opcjonalnie dodaj do zdjęć własne znaki wodne.
 7. Włącz wybrane wtyczki synchronizacjiZ perspektywy obsługi kilku kanałów sprzedażowych szczególnie istotne jest włączenie wtyczki synchronizacja ilości na aukcjach. Przy właściwej konfiguracji stan na aukcji Allegro zmniejszy się w przypadku, gdy ten sam produkt zostanie zakupiony na platformie Arena. Pamiętaj o dodatkowych ustawieniach jak na przykład Włączenie pobierania zamówień.

 

Synchronizacja stanów magazynowych następuje automatycznie, jeżeli tylko aukcje są powiązane z produktami z magazynu

 

Wszystkie funkcjonalności modułu opisane są w odrębnej sekcji pomocy Integracja z Allegro.

 

IV. Konfiguracja konta Arena

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji konta Arena zawarte są w osobnym artykule Konfiguracja konta ArenaW tym miejscu skupiamy się na konkretnych ustawieniach, które pozwolą na wystawienie oferty podobnej do wybranej aukcji Allegro.

1. Cennik wysyłek

Utwórz cenniki wysyłek na platformie Arena i pobierz je, a następnie ustaw domyślne cenniki dla danego konta, kategorii lub produktu. Pamiętaj, że utworzenie i edycja cennika możliwa jest jedynie na stronie Arena.pl. Nie jest możliwe  "przekopiowanie" cennika z platformy Allegro na platformę Arena. Cenniki należy tworzyć oddzielnie, ponieważ każda platforma ma inne dopuszczalne sposoby wysyłek.

 

2. Kategorie

Wybierz kategorie Arena, w których chcesz wystawiać oferty w Dziale Arena.pl → Kategorie i parametry →  Kategorie Arena.pl. Kategorie te będą wówczas dostępne na formularzu wystawiania oferty na liście rozwijanej w polu „Kategorie”. Jeżeli ten krok zostanie pominięty, to kategoria musi zostać przypisana na podstawie numeru ID. Możesz również ustawić domyślne kategorie Arena dla całego konta Arena, określonej kategorii z magazynu lub pojedynczego produktu.

 

Aby ułatwić sobie proces "kopiowania" aukcji wystawionych na Allegro na oferty tworzone na platformie Arena, warto powiązać kategorie z magazynu (odpowiadające kategoriom Allegro) z właściwymi kategoriami Arena w Dziale Arena.pl → Powiązania.

 

Alternatywnie możesz podczas tworzenia produktów na podstawie importu aukcji Allegro dla każdego produktu przypisać jedną, taką samą kategorię. A następnie ustawić tę kategorię jako domyślną dla całego konta Arena w Dziale Integracje → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria.

 

3. Parametry

Stwórz reguły powiązania parametrów produktu w  Dziale Arena.pl → Kategorie i parametry → Parametry Arena.  Dla każdego parametru Arena utwórz regułę przyporządkowującą odpowiedni parametr z magazynu.

 

 

Dzięki stworzonym regułom, parametry oferty będą uzupełniać się automatycznie w formularzu wystawiania.

 

4. Szablon HTML

Szablony ofert na platformie Arena.pl nie zawierają ograniczeń co do możliwości wykorzystania określonych znaczników HTML.

 

Natomiast na platformie Allegro od lutego 2018 dla kont firmowych obowiązuje nowy standard opisów aukcji. Oznacza to koniec możliwości korzystania z własnych szablonów HTML aukcji. W systemie dostępne są nowe opisy aukcji Allegro, oparte na sekcjach. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w osobnym artykule Nowe opisy aukcji Allegro. Nowe opisy aukcji Allegro składają się z oddzielnych sekcji, które mogą zawierać obrazki i tekst. Do nowego szablonu można dodać dowolną ilość sekcji (wierszy).  W każdej z sekcji może znaleźć się:

 • tylko opis,
 • tylko zdjęcie,
 • opis i zdjęcie
 • dwa zdjęcia.

Aby mieć możliwość wystawienia na platformie Arena tych samych produktów, co na platformie Allegro, należy zaimportować aukcje Allegro i jednocześnie utworzyć na ich podstawie nowe produkty w magazynie.

 

Jeżeli podczas importu zaznaczona zostanie opcja  „Pobieraj pełny opis aukcji”, to dla każdego tak utworzonego produktu, w polu "Opis" zostanie zapisany pełny kod HTML, odpowiedzialny za wygląd danej aukcji. Dzięki temu sprzedawca ma możliwość wystawienia oferty na platformie Arena.pl w formie bardzo zbliżonej do tej, która zaprezentowana jest na wybranej aukcji Allegro.

 

Podczas wystawiania oferty przy wykorzystaniu specjalnego szablonu "Opis w formacie Allegro" system BaseLinker, wykorzystując arkusze stylów CSS, odwzorowuje wygląd aukcji Allegro zapisany w opisie danego przedmiotu. 

 

Szablon zatytułowany "Opis w formacie Allegro" znajduje się na liście szablonów w Dziale Arena.pl -> Szablony ofert.

 

 

Podczas wystawiania nowej oferty w BaseLinkerze, będziesz mógł wybrać ten szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu — dla całego konta Arena, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów.

 

Jeżeli chcesz wystawiać na platformie Arena jedynie oferty z przypisanym szablonem "Opis w formacie Allegro", ustaw ten szablon jako domyślny dla całego konta. Można to zrobić w Dziale Integracje → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty  → Opis w formacie Allegro.

 

 

5. Wtyczki synchronizacji

Warto również włączyć wybrane wtyczki synchronizacji. Z perspektywy obsługi kilku kanałów sprzedażowych szczególnie istotne jest włączenie modułu synchronizacji stanów w Dziale Integracje → Konta markeptlace → Stany.

Przy właściwej konfiguracji ilość produktów w ofercie Arena zmniejszy się w przypadku, gdy ten sam produkt zostanie zakupiony na platformie Allegro.

 

V. Wystawianie ofert na platformie Arena

Po zaimportowaniu produktów do magazynu BaseLinkera oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji konta Allegro oraz konta Arena można przystąpić do wystawiania ofert na platformie Arena.

 

Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zawarte są w osobnym artykule Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena. Należy jedynie zwrócić uwagę na to, by w Dziale Arena → Wystawianie wybrać szablon " Opis w formacie Allegro". 

 

FAQ – Arena

Podczas dodawania oferty wyskakuje wiadomość "Wystąpił błąd podczas wystawiania oferty: Pole 'Dostępność' musi być większe od zera". Ilość produktów w magazynie jest większa od zera, co jeszcze muszę zmienić?

Oferty wystawione na platformie Arena zawierają informacje dotyczące dostępnej ilości oferowanych produktów. Dane te są automatycznie synchronizowane ze stanem magazynowym i nie ma potrzeby podawania takich informacji podczas wystawiania oferty.

 

Widoczne na formularzu wystawiania oferty pole "Dostępność" to dodatkowy parametr Arena. Oznacza on czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia i określony jest w dniach. Parametr ten można ustawić:

 

 1. Ręcznie przy wystawianiu oferty, po wybraniu zakładki "Param" na formularzu wystawania oferty.
 2. Korzystając z automatycznego uzupełniania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. W tym celu należy przejść do działu Arena -> Kategorie i parametry -> Parametry Arena. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

Nie należy mylić parametru "Dostępność" w module Arena z polem "Wysyłka w ciągu" dostępnym w module Allegro. W module Arena nie ma możliwości ustawienia dla całego konta jednej, wybranej wartości tego parametru.

Mam problem z podłączeniem konta Arena.pl. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przy problemach z podłączeniem konta Arena należy sprawdzić, czy następujące warunki zostały spełnione:

 

 1. Podany został poprawny login. Warto spróbować podać login pomijając fragment zaczynający się od znaku "@".
 2. Podany został poprawny klucz API. Długość takiego klucza wynosi około 60 znaków. W przypadku problemów należy skontaktować się z opiekunem Arena, aby sprawdził, czy klucz jest poprawny.
 3. Konto Arena zawiera przynajmniej jeden cennik, produkt lub zamówienie. W innym przypadku podłączenie jest niemożliwe, ponieważ API Areny nie zwraca żadnego komunikatu o ewentualnym błędzie połączenia. Z tego powodu system BaseLinker usiłuje pobrać jedną z wyżej wymienionych danych, w celu sprawdzenia poprawności podłączenia. Ich brak odbierany jest tak samo, jak błędnie podane dane. W takim wypadku należy dodać cennik na platformie Arena, a następnie podłączyć konto.

Podczas synchronizacji przy produktach usuniętych ze sklepu pojawia się informacja: "Oferta pominięta, ze względu na to, że przypisany do niej produkt nie istnieje już w magazynie". Czy jest możliwość, aby taka oferta w Arena.pl została zakończona w takim przypadku?

System BaseLinker nie rozróżnia ofert, których nie ma w magazynie, od tych, które są chwilowo niedostępne. W przypadku problemów z połączeniem, po wprowadzeniu proponowanej zmiany, istniałoby ryzyko zamknięcia wielu ofert.

 

W przedstawionej sytuacji można pozostawić oferty na pewien czas ze stanem zero, a wtyczkę skonfigurować w taki sposób, iż cena 0 zł spowoduje zakończenie oferty.

 

Dlaczego nie działają ustawione powiązania kategorii?

Aby powiązania kategorii działały poprawnie, należy utworzyć jedno powiązanie dla głównej kategorii wystawianego produktu.

 

Produkt w magazynie może znajdować się w kilku kategoriach. Podczas wystawiania oferty można odnaleźć ten sam produkt, wybierając różne kategorie, do których jest przypisany. Natomiast powiązanie kategorii działa tylko dla jednej głównej kategorii magazynowej produktu. Nie należy ustawiać powiązania dla dodatkowych kategorii magazynowych produktu.

 

Można również ustawić domyślną kategorię dla całego konta Arena w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Konta Arena.pl.

Dlaczego nie działają ustawione powiązania parametrów?

Przy problemach z prawidłowym mapowaniem parametrów należy sprawdzić, czy w systemie nie utworzono kilku reguł dla tego samego parametru. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy dwa odrębne parametry przypisane do produktu w magazynie powiązane są z tym samym parametrem Arena. W momencie wykonywania mapowania wykrywana jest wówczas pierwsza reguła z brzegu, którą da się zastosować.

Mam problemy z wystawianiem ofert Arena. Co muszę zmienić?

Przy problemach z wystawianiem ofert konta Arena należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Za długi opis produktu. Podczas wystawiania został wysłany za długi opis produktu (maksymalnie może mieć 60 tysięcy znaków), przez co zapytanie nie zostało w całości przekazane do Areny. W takim wypadku należy usunąć i wystawić ponownie produkty, podając krótszy opis produktu.
 • Błędny format kodu EAN. Kody EAN mają ustalony format. Platforma Arena weryfikuje ich poprawność i blokuje wystawienie oferty, jeżeli format się nie zgadza.
 • Brak aktualnych kategorii i parametrów Arena w systemie BaseLinker. Być może Arena dokonała zmian w swoich kategoriach i parametrach, przez co te zapisane w systemie BaseLinker nie są aktualne. Kategorie i parametry w systemie BaseLinker aktualizowane są automatycznie codziennie w nocy. W takim wypadku należy spróbować ponownie wystawić ofertę następnego dnia.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy