Powrót do Pomocy

Obsługa zamówień Arena

Po wykonaniu konfiguracji konta i wystawieniu pierwszych ofert pozostaje nam już tylko zaczekać na zamówienia od klientów, które zostaną zaimportowane do działu Manager zamówień.

 

Cykl dotyczący platformy Arena.pl zawiera następujące artykuły:

 1. Konfiguracja konta Arena
 2. Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena
 3. Obsługa zamówień Arena
 4. Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena

Pobieranie zamówień

Pobieranie zamówień z platformy Arena.pl do systemu BaseLinker można włączyć w Dziale Integracje → Konta Arena.pl → Ustawienia → Zamówienia → Pole "Pobieraj zamówienia". Zamówienia będą wówczas pobierane automatycznie (co 60 minut). Dodatkowo za pomocą przycisku "Pobierz zamówienia" w dowolnym momencie możesz wywołać dodatkowe pobranie zamówień. Pamiętaj, że może być ono uruchomione maksymalnie trzy razy w ciągu godziny.

 

Pobrane zamówienia trafiają do Działu Manager zamówień → Zamówienia. Możesz je przefiltrować wybierając przycisk "Wyszukiwanie zaawansowane" i ustawiając jako źródło zamówienia wybrane bądź dowolne konto Arena.pl

 

 

Karta pojedynczego zamówienia wygląda tak samo, jak w przypadku zamówień pobranych z innych źródeł.

 

Numer zamówienia z platformy Arena można zobaczyć na dole ekranu, po prawej stronie, w sekcji "Informacje dodatkowe"( w tej samej sekcji znajdują się historie płatności, statusów, automatycznych akcji).

 

 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w odrębnej sekcji pomocy zatytułowanej Manager zamówień.

 

Dodatkowo w systemie BaseLinker wyświetlone są informacje, kiedy nastąpił import zamówień i czy został on wykonany poprawnie, czy też wystąpiły błędy.

 

Dziale Manager zamówień → Ustawienia → Logi zamówień → Logi pobierania zamówień znajduje się lista logów dotyczących każdego pobrania zamówień z platformy Arena.pl. Dany log zawiera informację o dacie wykonania pobrania, ilości pobranych zamówień oraz o ewentualnych błędach.

 

 

 

 

Przekazywanie zamówień do sklepu

Pobieranie zamówień z platformy Arena.pl do sklepu internetowego można włączyć w Dziale Integracje → Konta Arena.pl → Ustawienia → Zamówienia → Pole "Przekazuj zamówienia do sklepu". 

 

Ponadto należy w Dziale Integracje → Wybrany sklep → Ustawienia → Wysyłki ustawić powiązania przesyłek.

 

 

Zanim zaczniesz przekazywać zamówienia z platformy Arena.pl do sklepu upewnij się, czy wszystkie oferty powiązane są w BaseLinkerze z odpowiednimi produktami ze sklepu. Jeśli oferty nie będą powiązane, do sklepu trafiać będą zamówienia niezwiązane z konkretnymi produktami.

Powiązanie statusów zamówień w BaseLinkerze i w sklepie

Powiązanie statusów systemu Baselinker ze statusami w sklepie umożliwia aktualizację statusów w sklepie po zmianie statusu w BaseLinkerze. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w sklepie nie zmienia statusu w BaseLinkerze). Ze sklepu pobierana jest jedynie informacja o statusie płatności (czy zamówienie jest już opłacone, czy nie).

 

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Integracje → Sklepy internetowe → Ustawienia → Statusy zamówień → Powiązanie statusów. Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.

 

Statusy systemu BaseLinker przekazywane są do sklepu w przeciągu 1- 2 godzin.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Przekazywanie zamówień do sklepu.

 

Jeżeli chcesz wystawiać na platformie Arena produkty wcześniej wystawione na Allegro, warto zapoznać się z artykułem Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena.

 

FAQ – Arena

Podczas dodawania oferty wyskakuje wiadomość "Wystąpił błąd podczas wystawiania oferty: Pole 'Dostępność' musi być większe od zera". Ilość produktów w magazynie jest większa od zera, co jeszcze muszę zmienić?

Oferty wystawione na platformie Arena zawierają informacje dotyczące dostępnej ilości oferowanych produktów. Dane te są automatycznie synchronizowane ze stanem magazynowym i nie ma potrzeby podawania takich informacji podczas wystawiania oferty.

 

Widoczne na formularzu wystawiania oferty pole "Dostępność" to dodatkowy parametr Arena. Oznacza on czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia i określony jest w dniach. Parametr ten można ustawić:

 

 1. Ręcznie przy wystawianiu oferty, po wybraniu zakładki "Param" na formularzu wystawania oferty.
 2. Korzystając z automatycznego uzupełniania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. W tym celu należy przejść do działu Arena -> Kategorie i parametry -> Parametry Arena. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

Nie należy mylić parametru "Dostępność" w module Arena z polem "Wysyłka w ciągu" dostępnym w module Allegro. W module Arena nie ma możliwości ustawienia dla całego konta jednej, wybranej wartości tego parametru.

Mam problem z podłączeniem konta Arena.pl. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przy problemach z podłączeniem konta Arena należy sprawdzić, czy następujące warunki zostały spełnione:

 

 1. Podany został poprawny login. Warto spróbować podać login pomijając fragment zaczynający się od znaku "@".
 2. Podany został poprawny klucz API. Długość takiego klucza wynosi około 60 znaków. W przypadku problemów należy skontaktować się z opiekunem Arena, aby sprawdził, czy klucz jest poprawny.
 3. Konto Arena zawiera przynajmniej jeden cennik, produkt lub zamówienie. W innym przypadku podłączenie jest niemożliwe, ponieważ API Areny nie zwraca żadnego komunikatu o ewentualnym błędzie połączenia. Z tego powodu system BaseLinker usiłuje pobrać jedną z wyżej wymienionych danych, w celu sprawdzenia poprawności podłączenia. Ich brak odbierany jest tak samo, jak błędnie podane dane. W takim wypadku należy dodać cennik na platformie Arena, a następnie podłączyć konto.

Podczas synchronizacji przy produktach usuniętych ze sklepu pojawia się informacja: "Oferta pominięta, ze względu na to, że przypisany do niej produkt nie istnieje już w magazynie". Czy jest możliwość, aby taka oferta w Arena.pl została zakończona w takim przypadku?

System BaseLinker nie rozróżnia ofert, których nie ma w magazynie, od tych, które są chwilowo niedostępne. W przypadku problemów z połączeniem, po wprowadzeniu proponowanej zmiany, istniałoby ryzyko zamknięcia wielu ofert.

 

W przedstawionej sytuacji można pozostawić oferty na pewien czas ze stanem zero, a wtyczkę skonfigurować w taki sposób, iż cena 0 zł spowoduje zakończenie oferty.

 

Dlaczego nie działają ustawione powiązania kategorii?

Aby powiązania kategorii działały poprawnie, należy utworzyć jedno powiązanie dla głównej kategorii wystawianego produktu.

 

Produkt w magazynie może znajdować się w kilku kategoriach. Podczas wystawiania oferty można odnaleźć ten sam produkt, wybierając różne kategorie, do których jest przypisany. Natomiast powiązanie kategorii działa tylko dla jednej głównej kategorii magazynowej produktu. Nie należy ustawiać powiązania dla dodatkowych kategorii magazynowych produktu.

 

Można również ustawić domyślną kategorię dla całego konta Arena w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Konta Arena.pl.

Dlaczego nie działają ustawione powiązania parametrów?

Przy problemach z prawidłowym mapowaniem parametrów należy sprawdzić, czy w systemie nie utworzono kilku reguł dla tego samego parametru. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy dwa odrębne parametry przypisane do produktu w magazynie powiązane są z tym samym parametrem Arena. W momencie wykonywania mapowania wykrywana jest wówczas pierwsza reguła z brzegu, którą da się zastosować.

Mam problemy z wystawianiem ofert Arena. Co muszę zmienić?

Przy problemach z wystawianiem ofert konta Arena należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Za długi opis produktu. Podczas wystawiania został wysłany za długi opis produktu (maksymalnie może mieć 60 tysięcy znaków), przez co zapytanie nie zostało w całości przekazane do Areny. W takim wypadku należy usunąć i wystawić ponownie produkty, podając krótszy opis produktu.
 • Błędny format kodu EAN. Kody EAN mają ustalony format. Platforma Arena weryfikuje ich poprawność i blokuje wystawienie oferty, jeżeli format się nie zgadza.
 • Brak aktualnych kategorii i parametrów Arena w systemie BaseLinker. Być może Arena dokonała zmian w swoich kategoriach i parametrach, przez co te zapisane w systemie BaseLinker nie są aktualne. Kategorie i parametry w systemie BaseLinker aktualizowane są automatycznie codziennie w nocy. W takim wypadku należy spróbować ponownie wystawić ofertę następnego dnia.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy