Powrót do Pomocy

Wszystko.pl – konfiguracja konta

Wszystko.pl to polski marketplace, należący do grupy Comarch. 

W BaseLinkerze dostępna jest dwukierunkowa integracja z Wszystko.pl. Pozwala ona zarówno na pobieranie i obsługę zamówień, jak i masowe wystawianie ofert.

Jak podłączyć integrację?

Aby podłączyć konto Wszystko.pl, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarejestruj konto firmowe na Wszystko.pl lub zaloguj się do istniejącego już konta po stronie marketplace.
 2. Pobierz z panelu Wszystko.pl token API
 3. Przejdź w BaseLinkerze do zakładki Integracje → Dodaj integrację i wyszukaj Wszystko.pl na liście dostępnych wtyczek. 
 4. Wprowadź dowolną, wyświetlaną nazwę konta oraz skopiowany z panelu marketplace token API. 
 5. Kliknij „Zapisz” i gotowe! 🙂 Moduł został dodany do Twojego konta BaseLinker i możesz rozpocząć konfigurację integracji. 

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu konta, w ustawieniach integracji, dostępne są następujące zakładki:

  • Połączenie – w tym miejscu sprawdzisz poprawność połączenia z kontem.
  • Zamówienia – tutaj możesz włączyć i skonfigurować pobieranie zamówień. 
  • Ustawienia wystawiania – w tym miejscu możesz wybrać domyślną kategorię, cennik dostawy oraz szablon ofert, a także zdefiniować wiele innych, wspólnych ustawień ofert.
  • Statusy zamówień – włączenie powiązywania statusów spowoduje przekazanie do marketplace każdą zmianę statusu dla zamówienia w systemie. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu po stronie marketplace nie zmienia statusu w BaseLinkerze).
  • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny na aukcjach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
  • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany na aukcjach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.
  • Zaawansowane ustawienia – w tym miejscu skonfigurujesz mapowanie kurierów celem przekazywania właściwych informacji odnośnie przesyłek do marketplace.
Moduł

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Wszystko.pl. Znajdziesz tu 6 zakładek:

 • Wystawianie – z tego miejsca możesz wystawiać oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto marketplace oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu możesz zarządzać wystawionymi już ofertami. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Cenniki wysyłek – za pomocą przycisku ‘Odśwież cenniki’ pobierzesz do systemu cenniki wysyłek skonfigurowane po stronie marketplace (celem wykorzystania ich przy wystawianiu nowych ofert). 
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry.
 • Szablony ofert – tutaj stworzysz własne układy ofert wystawianych na Wszystko.pl.
 • Powiązania –  z tego poziomu możesz przypisać poszczególnym produktom i/lub kategoriom w magazynie odpowiadające im kategorie po stronie marketplace, cenniki wysyłek oraz szablony ofert, które mają mieć dla nich zastosowanie. 

 

Możliwości integracji

Dzięki dwukierunkowej integracji z Wszystko.pl możliwe jest:

 

 

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy