Powrót do Pomocy

Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena

W tym artykule zostaną omówione dwie pierwsze zakładki z działu Arena.pl – "Wystawianie" oraz "Zarządzanie ofertami". Pozostałe zakładki dotyczą konfiguracji konta Arena.pl i zostały omówione w osobnym artykule Konfiguracja konta Arena.

 

 

Cykl dotyczący platformy Arena.pl zawiera następujące artykuły:

 1. Konfiguracja konta Arena
 2. Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena
 3. Obsługa zamówień Arena
 4. Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena

 

I. Wystawianie ofert

Po zakończeniu konfiguracji systemu, możesz rozpocząć wystawianie ofert. Na dobrze skonfigurowanym koncie wszystkie pola formularza wystawiania uzupełnią się automatycznie! Dzięki temu będziesz mógł wystawić ofertę przy pomocy zaledwie kilku kliknięć, jednocześnie oszczędzając swój czas i minimalizując ryzyko błędu.

 

Formularz wystawiania ofert

Oferty wystawia się w Dziale Arena.pl → Wystawianie. W pierwszej kolejności należy wybrać, w jakim magazynie i w jakiej kategorii znajdują się produkty, które chcesz wystawić. W tabeli pojawi się wówczas lista produktów. Jeżeli produktów jest dużo, masz możliwość przefiltrowania listy po określonych parametrach ( Nazwa produktu, nr ID, Numer SKU, EAN, Cena od PLN, Cena do PLN, Stan od szt., Stan do szt.) oraz zadecydować ile produktów wyświetli się na jednej stronie.

 

 

Dodatkowo niebieski przycisk "Wystawione/niewystawione" pozwala na filtr produktów już wystawionych bądź jeszcze niewystawionych na platformie Arena.pl

 

Każdy produkt możesz wystawić pojedynczo, klikając w "Formularz wystawiania". Możesz też wystawić jednocześnie więcej produktów. Po wybraniu właściwych produktów wystarczy wybrać niebieski przycisk „Wystaw zaznaczone (formularz)”, aby przejść do formularza wystawiania oferty.

 

 

Formularz zawiera następujące elementy:

 • Nazwa produktu — jest pobierana z magazynu, w tym miejscu można ją ręcznie zmienić.
 • Ilość
 • Cena — domyślnie do formularza pobierana jest cena produktu z magazynu. Możesz także dodać mnożnik do ceny pobieranej z magazynu lub dodać/odjąć konkretną kwotę od ceny magazynowej. Konfigurację znajdziesz w Dziale Integracje → Konta Arena.pl → Ustawienia wystawiania →Pole "Mnożnik ceny" / "Dodaj do ceny".
 • Kolumna „Opcje”, która zawiera trzy przyciski:
  • Param

Pod przyciskiem „Param” znajdują się informacje o parametrach wystawianego produktu: SKU produktu, Numer EAN, Waga, Nazwa producenta, Kod producenta i Dostępność. Kolejne wyświetlone parametry związane są z kategorią, do jakiej produkt jest przypisany. Pola pogrubione i oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.  Istnieje możliwość wykrycia bądź skopiowania parametrów.

 

  • Dane

Pod przyciskiem „Dane” znajdują się informacje o kategorii, cenniku i szablonie przypisanym do danej oferty. Można je wybrać ręcznie, ale mogą one zostać również automatycznie wypełnione przez system BaseLinker (o ile została przeprowadzona prawidłowa konfiguracja).

 

W lewym dolnym rogu sekcji znajduje się przycisk "Zdjęcie" oraz ikonka aparatu. W tym miejscu można dodać zdjęcie, które pojawi się w galerii oferty. Ilość oraz kolejność wyświetlanych zdjęć można zmienić w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Pole Galeria zdjęć – kolejność / Galeria zdjęć – ilość zdjęć.

 

Pole po prawej stronie zawiera opis produktu, który zaciągany jest z magazynu. Zwróć uwagę na to, że nie jest to szablon HTML. W tym miejscu możesz ręcznie edytować taki opis. Opis może mieć maksymalnie 60 tysięcy znaków.

 

  • Warianty

Przyciskiem „Warianty” dodasz do oferty warianty lub wystawisz warianty z magazynu jako osobne oferty.

 

 

 • Akcje na wszystkich produktach — w tym miejscu system  pozwala  wykonać określone akcje masowo dla wybranych produktów.
 • Ustawienia wspólne ofert — jeżeli określona wtyczka synchronizacji została włączona, w obszarze "Ustawienia wspólne ofert" można określić rodzaj synchronizacji dla wszystkich wystawianych ofert. Więcej informacji o wtyczkach znajduje się w części Synchronizacja, w artykule dotyczącym Konfiguracji konta Arena.pl.

 

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Pełna synchronizacja (ustawienia wtyczki synchronizującej)
 • Aukcja nie synchronizowana
 • Tylko zamknięcie przy stanie 0 (bez zmniejszania/zwiększania stanu/ceny)
 • Tylko zmniejszanie/zwiększanie stanu/ceny (bez możliwości zamknięcia aukcji)

 

Zdjęcia produktu w ofercie

Każdy produkt w magazynie może zawierać do 15 zdjęć (Magazyn BaseLinker → Produkty → Zdjęcia). Zdjęcia te można umieścić w szablonie oferty. W tym celu należy skorzystać z tagów [obrazek] i [dodatkowe_obrazki], po ich wstawieniu kod HTML powinien się uzupełnić automatycznymi linkami do zdjęć.

 

Aby ustawić zdjęcie produktu głównego, należy podczas edycji szablonu aukcji użyć tagu [obrazek] w postaci <img src="[obrazek]" >.

 

Na formularzu wystawiania oferty, w sekcji "Dane", w lewym dolnym rogu sekcji znajduje się przycisk „Zdjęcie” oraz ikonka aparatu. W tym miejscu można ręcznie dodać zdjęcie, które pojawi się w galerii oferty. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami, pierwsze zdjęcie użyte zastanie jako miniaturka aukcji (zdjęcie główne).

 

W dziale Integracje → Konta Arena → Ustawienia → Ustawienia wystawiania istnieje możliwość konfiguracji, ile zdjęć zostanie wyświetlonych i w jakiej kolejności.

 

Ustawienia Opcje
Galeria zdjęć – kolejność
 • Kolejność zgodna z magazynem
 • Kolejność zdjęć odwrotna niż w magazynie
 • Na początku zdjęcie nr 2
 • Na początku zdjęcie nr 3
 • Na początku zdjęcie nr 4
Galeria zdjęć – ilość zdjęć
 • Wstaw tylko pierwsze zdjęcie
 • Wstaw wszystkie dostępne zdjęcia z magazynu
 • Wstaw wszystkie zdjęcia oprócz pierwszego
 • Wstaw tylko ostatnie zdjęcie
 • Wstaw tylko pierwsze 2 zdjęć
 • Wstaw tylko pierwsze 3 zdjęć
 • Wstaw tylko pierwsze 4 zdjęć

 

Wato wiedzieć, że

 • System BaseLinker nie skaluje zdjęć. Pobiera je i wystawie w takiej formie, jaka zapisana jest na serwerze.
 • Zgodnie z wytycznymi platformy Arena maksymalna szerokość opisu to 1150px i każda szersza grafika będzie ucinana. Parametr szerokości grafiki może być podany w px (max 1150 px) lub w procentach (max 100%) przy zachowaniu proporcji grafiki. W systemie BaseLinker, w szablonie można ustawić odpowiednie style CSS, które ustawią odpowiednią szerokość zdjęcia.

Jeżeli wystawiona oferta zawiera zamiast zdjęć małe kwadraciki, to znaczy, iż  linki do zdjęć prowadzą do magazynu, gdzie nie ma już tych zdjęć. Prawdopodobnie produkt został usunięty lub zostały usunięte jego zdjęcia. W takim wypadku należy edytować lub wyłączyć ofertę bezpośrednio w panelu Areny. Tylko obsługa platformy Arena może usunąć ofertę.

 

Przesyłanie ofert na platformę Arena.pl

Po wybraniu pomarańczowego przycisku „Wystaw oferty” system BaseLinker wstępnie waliduje, czy formularz wystawienia oferty został poprawnie wypełniony (np. czy wszystkie parametry zostały uzupełnione). Lista ofert trafia do Działu Arena→ Zarządzanie ofertami  → Zarządzanie ofertami → W kolejce, gdzie otrzymują status „Oczekuje w kolejce do wysłania".

 

 

Zazwyczaj oferty wystawiane są natychmiast. Jeżeli system w ciągu dnia jest bardziej obciążony, proces ten może potrwać od kilku minut do ok. godziny.

 

II. Zarządzanie ofertami

W Dziale Arena.pl → Zarządzanie ofertami  znajdują się dwie zakładki – "Zarządzanie ofertami" oraz "Import ofert".

 

Zarządzanie ofertami

Zakładka „Zarządzanie ofertami” zawiera listę wszystkich ofert podzieloną na:

 

 

 • Trwające — oferty prawidłowo wystawione i aktywne
 • Nieaktywne — oferty prawidłowo wystawione i już zamknięte
 • W kolejce — oferty w trakcie wystawiania na platformie Arena.pl. Po wybraniu pomarańczowego przycisku „Wystaw oferty” na formularzu wystawiania, oferty trafiają do zakładki "W kolejce". Są to oferty wstępnie zwalidowane przez system BaseLinker i przesyłane na platformę Arena.pl.
 • Błędne — oferty niewystawione, wymagające korekty. Jeżeli podczas przesyłania oferty z systemu BaseLinker na platformę zakupową Arena wystąpią błędy, wówczas oferty trafią do zakładki "Błędne" wraz z informacją o samym błędzie. W takim wypadku należy zaznaczyć ofertę i wybrać przycisk "Popraw", wówczas użytkownik zostanie z powrotem przeniesiony do formularza wystawiania.

Jeżeli oferta została poprawnie wystawiona na platformie Arena.pl, wówczas wpada do zakładki "Trwające", a po jej zakończeniu do zakładki "Nieaktywne". Oferty zarządzane z poziomu systemu BaseLinker będą automatycznie przenoszone pomiędzy zakładkami. Natomiast jeżeli status lub stan zmieniony został w Arenie, nie będzie widoczny w BaseLinkerze.

 

Przy każdej trwającej lub nieaktywnej ofercie widnieje ikonka ołówka. Po jej kliknięciu wyświetli się okno „Szczegóły oferty".

 

 

 

Po wybraniu ID oferty otworzy się nowe okno z tą ofertą na platformie Arena.pl. Natomiast po wybraniu ID produktu, użytkownik przejdzie do wyświetlania danego produktu w magazynie.

 

Zakładka "Ustawienia" pozwala na modyfikację ustawień synchronizacji — oczywiście w przypadku, gdy włączone są właściwe wtyczki.

 

 

Niebieski przycisk "Operacje" pozwala hurtowo wykonać pewne operacje na więcej niż jednej ofercie jednocześnie.


 

Na zaznaczonych ofertach można wykonać następujące operacje:

 • Włącz/wyłącz synchronizację stanów/cen
 • Usuń ofertę z pamięci systemu
 • Powiąż z produktami z magazynu

Aktualnie nie ma możliwości zmiany szablonu, cennika, nazw towarów czy określonych parametrów oferty (np. opisu, atrybutu). W takim wypadku należy zamknąć ofertę na platformie Arena i wystawić nową z panelu systemu BaseLinker.

 

Import ofert

Domyślnie w systemie widoczne są tylko oferty wystawione z poziomu BaseLinkera. Import ofert w Dziale Arena.pl → Zarządzanie ofertami → Import ofert umożliwia pobranie także ofert wystawionych bezpośrednio na platformie Arena.pl, jeszcze przed włączeniem modułu i podłączeniem konta Arena w systemie BaseLinker.

 

 

W tym celu należy uzupełnić następujące pola:

 • Konto, z którego mają zostać pobrane oferty — system BaseLinker pozwala na podłączenie wielu kont Arena, w tym miejscu należy wybrać, z którego konta zostanie wykonany import ofert.
 • Stawka VAT (przypisana do ofert i produktów) – produkty z różnymi stawkami VAT należy pobierać osobno

Jeżeli pobrane oferty zostaną powiązane z produktami z magazynu (Dział Arena.pl → Zarządzanie ofertami → Operacje → Powiąż z produktami z magazynu), wówczas stawka VAT dla danego produktu zostanie pobrana z magazynu 

 • ID produktu z marketplace do pobrania (oddzielone przecinkiem, pozostaw puste, aby ściągnąć wszystkie oferty)
 • Pobierz oferty do działu "Zarządzanie ofertami"
 • Utwórz produkty w magazynie
 • Automatycznie powiąż oferty — przy wyborze tej opcji system podczas importu automatycznie podejmie próbę połączenia oferty z produktami w magazynie wg ustawień (np. po numerze EAN, SKU lub po nazwie produktu).

W tabeli poniżej znajduje się również lista importów z ostatnich 30 dni — wraz ze statusem, czy import został zakończony poprawnie.

 

Po wystawieniu oferty pozostaje nam tylko zaczekać, aż pierwsze zamówienia zostaną zaimportowane do Działu Manager zamówień. Warto zapoznać się z osobnym artykułem Obsługa zamówień Arena.pl. 

 

FAQ – Arena

Podczas dodawania oferty wyskakuje wiadomość "Wystąpił błąd podczas wystawiania oferty: Pole 'Dostępność' musi być większe od zera". Ilość produktów w magazynie jest większa od zera, co jeszcze muszę zmienić?

Oferty wystawione na platformie Arena zawierają informacje dotyczące dostępnej ilości oferowanych produktów. Dane te są automatycznie synchronizowane ze stanem magazynowym i nie ma potrzeby podawania takich informacji podczas wystawiania oferty.

 

Widoczne na formularzu wystawiania oferty pole "Dostępność" to dodatkowy parametr Arena. Oznacza on czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia i określony jest w dniach. Parametr ten można ustawić:

 

 1. Ręcznie przy wystawianiu oferty, po wybraniu zakładki "Param" na formularzu wystawania oferty.
 2. Korzystając z automatycznego uzupełniania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. W tym celu należy przejść do działu Arena -> Kategorie i parametry -> Parametry Arena. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

Nie należy mylić parametru "Dostępność" w module Arena z polem "Wysyłka w ciągu" dostępnym w module Allegro. W module Arena nie ma możliwości ustawienia dla całego konta jednej, wybranej wartości tego parametru.

Mam problem z podłączeniem konta Arena.pl. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przy problemach z podłączeniem konta Arena należy sprawdzić, czy następujące warunki zostały spełnione:

 

 1. Podany został poprawny login. Warto spróbować podać login pomijając fragment zaczynający się od znaku "@".
 2. Podany został poprawny klucz API. Długość takiego klucza wynosi około 60 znaków. W przypadku problemów należy skontaktować się z opiekunem Arena, aby sprawdził, czy klucz jest poprawny.
 3. Konto Arena zawiera przynajmniej jeden cennik, produkt lub zamówienie. W innym przypadku podłączenie jest niemożliwe, ponieważ API Areny nie zwraca żadnego komunikatu o ewentualnym błędzie połączenia. Z tego powodu system BaseLinker usiłuje pobrać jedną z wyżej wymienionych danych, w celu sprawdzenia poprawności podłączenia. Ich brak odbierany jest tak samo, jak błędnie podane dane. W takim wypadku należy dodać cennik na platformie Arena, a następnie podłączyć konto.

Podczas synchronizacji przy produktach usuniętych ze sklepu pojawia się informacja: "Oferta pominięta, ze względu na to, że przypisany do niej produkt nie istnieje już w magazynie". Czy jest możliwość, aby taka oferta w Arena.pl została zakończona w takim przypadku?

System BaseLinker nie rozróżnia ofert, których nie ma w magazynie, od tych, które są chwilowo niedostępne. W przypadku problemów z połączeniem, po wprowadzeniu proponowanej zmiany, istniałoby ryzyko zamknięcia wielu ofert.

 

W przedstawionej sytuacji można pozostawić oferty na pewien czas ze stanem zero, a wtyczkę skonfigurować w taki sposób, iż cena 0 zł spowoduje zakończenie oferty.

 

Dlaczego nie działają ustawione powiązania kategorii?

Aby powiązania kategorii działały poprawnie, należy utworzyć jedno powiązanie dla głównej kategorii wystawianego produktu.

 

Produkt w magazynie może znajdować się w kilku kategoriach. Podczas wystawiania oferty można odnaleźć ten sam produkt, wybierając różne kategorie, do których jest przypisany. Natomiast powiązanie kategorii działa tylko dla jednej głównej kategorii magazynowej produktu. Nie należy ustawiać powiązania dla dodatkowych kategorii magazynowych produktu.

 

Można również ustawić domyślną kategorię dla całego konta Arena w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Konta Arena.pl.

Dlaczego nie działają ustawione powiązania parametrów?

Przy problemach z prawidłowym mapowaniem parametrów należy sprawdzić, czy w systemie nie utworzono kilku reguł dla tego samego parametru. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy dwa odrębne parametry przypisane do produktu w magazynie powiązane są z tym samym parametrem Arena. W momencie wykonywania mapowania wykrywana jest wówczas pierwsza reguła z brzegu, którą da się zastosować.

Mam problemy z wystawianiem ofert Arena. Co muszę zmienić?

Przy problemach z wystawianiem ofert konta Arena należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Za długi opis produktu. Podczas wystawiania został wysłany za długi opis produktu (maksymalnie może mieć 60 tysięcy znaków), przez co zapytanie nie zostało w całości przekazane do Areny. W takim wypadku należy usunąć i wystawić ponownie produkty, podając krótszy opis produktu.
 • Błędny format kodu EAN. Kody EAN mają ustalony format. Platforma Arena weryfikuje ich poprawność i blokuje wystawienie oferty, jeżeli format się nie zgadza.
 • Brak aktualnych kategorii i parametrów Arena w systemie BaseLinker. Być może Arena dokonała zmian w swoich kategoriach i parametrach, przez co te zapisane w systemie BaseLinker nie są aktualne. Kategorie i parametry w systemie BaseLinker aktualizowane są automatycznie codziennie w nocy. W takim wypadku należy spróbować ponownie wystawić ofertę następnego dnia.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy