Powrót do Pomocy

Wysyłam z Allegro

Wysyłam z Allegro to bezpłatne narzędzie stworzone przez Allegro, wspierające proces nadawania przesyłek. Można z niego korzystać również z poziomu panelu BaseLinkera.

 

Wtyczka w BaseLinkerze na bieżąco dostosowywana jest do zmian po stronie marketplace i umożliwia sprawną realizację wszystkich oferowanych przez Allegro wysyłek.

 

Jak podłączyć wtyczkę?

Aby podłączyć narzędzie Wysyłam z Allegro, musisz mieć uprzednio podpięte do systemu konto Allegro

 

 1. Po zalogowaniu do panelu BaseLinkera przejdź do sekcji Integracje → +Dodaj integrację.
 2. Na liście dostępnych integracji wyszukaj Wysyłam z Allegro.
 3. Uzupełnij ustawienia integracji:
  • Nazwa konta;
  • Konto Allegro – wybierz z listy spośród podłączonych do systemu kont;
  • Nadawca – nazwa firmy;
  • Nadawca – osoba kontaktowa;
  • Nadawca – adres – adres siedziby firmy;
  • Nadawca – kod pocztowy – kod pocztowy dla adresu podanego w polu powyżej;
  • Nadawca – miasto;
  • Nadawca – kraj;
  • Nadawca – telefon;
  • Nadawca – email;
  • Numery punktów nadań – dostępne oddzielne pola dla kurierów: DPD, UPS, Poczta Polska i Allegro Punkty. Jeżeli wprowadzisz numer punktu nadania, nie będzie możliwe zamówienie podjazdu kuriera po odbiór przesyłek; 
  • Sposób nadawania przesyłek Allegro International;
  • Numer konta do pobrania (IBAN) – wymagany w przypadku nadawania przesyłek za pobraniem;
  • Właściciel rachunku bankowego – j.w.;
  • Rodzaj wydruku – format, w którym zostanie wygenerowany plik z etykietą;
  • Typ etykiety – rozmiar etykiety;
  • Godziny odbioru – podaj przedziały godzinowe podjazdów dla poszczególnych kurierów. Na godzinę początkową oraz końcową przeznaczone są oddzielne pola. Godzina powinna być podana w formacie HH:MM (np. 09:00);
  • Opcjonalna sekcja danych adresowych do odbioru paczki – jeżeli adres miejsca, z którego nadajesz przesyłki (np. jeśli sprzedajesz w modelu dropshipping) jest inny niż dane firmy podane na początku formularza, wprowadź tutaj adres miejsca odbioru przesyłek przez kuriera. Adres ten nie będzie widoczny na etykiecie;
  • Stała waga paczki – uzupełnienie tego pola spowoduje, że wprowadzona tu waga (w kg) będzie obowiązywała dla wszystkich przesyłek, niezależnie od wartości podanej podczas tworzenia przesyłki; 
  • Zablokuj max. wagę paczki – jeżeli podczas tworzenia paczki podasz wagę większą, niż zadeklarowana w tym polu, nie zostanie ona nadana. Maksymalna waga paczki może wynikać z regulaminu przewoźnika lub indywidualnych ustaleń handlowych; Gdy adres dostawy jest zbyt długi – wybierz, co ma się stać w sytuacji, gdy adres dostawy przekracza dopuszczalną przez Allegro długość. 
 4. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych pól zapisz formularz. Integracja zostanie dodana do Twojego konta. 

Jeśli chcesz nadawać przesyłki przez BaseLinkera dla zamówień z więcej niż jednego konta Allegro, pamiętaj, żeby dla każdego z nich podpiąć oddzielną integrację Wysyłam z Allegro.

 

Nadawanie przesyłek

Integracja działa na podobnych zasadach, co pozostałe integracje kurierskie. 

Przesyłki możesz generować pojedynczo z poziomu karty zamówienia, masowo z poziomu listy zamówień oraz za pomocą akcji automatycznych.

 

tworzenie przesyłki Wysyłam z Allegro w BaseLinkerze

 

Dostępne do uzupełnienia pola (np. usługi dodatkowe) zależeć będą od wybranego kuriera. 

 

Więcej informacji na temat tworzenia przesyłek w BaseLinkerze znajdziesz w artykule Jak nadać przesyłkę?.

Ustawienia integracji

W ustawieniach integracji (Integracje → Wysyłam z Allegro) znajdziesz 5 sekcji. 

Utworzone przesyłki

W tym miejscu dostępna jest lista wszystkich etykiet wygenerowanych przy pomocy integracji. Na liście zobaczysz: 

 • datę utworzenia każdej przesyłki; 
 • nazwę konta, za pomocą którego została wygenerowana; 
 • numer zamówienia, do którego została utworzona; 
 • numer nadawczy;
 • status. 

 

Z prawej strony listy dla każdej etykiety dostępne są przyciski umożliwiające jej pobranie (Etykieta) oraz przesłanie bezpośrednio do drukarki (ikona drukarki). 

 

Za pomocą przycisków pod listą możesz pobrać zaznaczone etykiety, pobrać protokół dla wybranych przesyłek, zamówić podjazd kuriera oraz usunąć zaznaczone etykiety. 

 

utworzone przesyłki Wysyłam z Allegro w BaseLinkerze

Nad listą dostępne jest również Wyszukiwanie zaawansowane. Z tego miejsca możesz wyfiltrować przesyłki według określonych parametrów. 

wyszukiwanie zaawansowane utworzonych przesyłek Wysyłam z Allegro w BaseLinkerze

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Integracje kurierskie.

Zamówienie kuriera

W tej sekcji znajdziesz listę wszystkich zamówionych podjazdów kurierów wraz z nazwą konta dla paczek, z którego został zamówiony podjazd, liczbą przesyłek, godzinami odbioru, numerem zlecenia oraz datą zlecenia. 

 

zamówione podjazdy kuriera Wysyłam z Allegro w BaseLinkerze

Nad tą sekcją znajdziesz zielony przycisk +Zamów kuriera umożliwiający utworzenie zlecenia podjazdu kuriera. Możesz to zrobić również za pomocą przycisku pod listą utworzonych przesyłek. 

 

zamawianie kuriera Wysyłam z Allegro w BaseLinkerze

Dostępne godziny podjazdu zależne są od momentu, w którym składasz zlecenie oraz od firmy kurierskiej, której podjazd zamawiasz. W przypadku otrzymania błędu dotyczącego godzin podjazdu dostosuj zgodnie z treścią komunikatu.

 

Sugerujemy również sprawdzić godzinę graniczną na zamówienie kuriera, aby podjazd mógł zostać zrealizowany w danym dniu. Zbyt późne lub nieprawidłowe zaznaczenie może skutkować opóźnieniem realizacji wysyłki towaru.

 

Automatyczne zamawianie kuriera

Pomiędzy sekcjami Utworzone przesyłki oraz Zamawianie kuriera dostępny jest niebieski przycisk Automatyczne zamawianie kurieraPo jego kliknięciu zobaczysz przycisk + Dodaj automat oraz listę utworzonych już automatów.

Funkcjonalność umożliwia skonfigurowanie wytycznych, na podstawie których codziennie o wybranej godzinie system będzie automatycznie uruchamiał proces zamawiania podjazdu kuriera, zgodnie ze zdefiniowanymi przez Ciebie ustawieniami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcjonalności oraz instrukcję jej konfiguracji znajdziesz w naszym artykule Automatyczne zamawianie kuriera.

Konta w systemie kuriera (połączenie API)

W tym miejscu znajdziesz wszystkie podpięte do BaseLinkera konta Wysyłam z Allegro wraz ze zdefiniowanymi dla nich ustawieniami. Z prawej strony każdego z kont na liście dostępne są ikony: 

 • pozycja – możesz zmieniać kolejność kont na liście;
 • klonowanie konta – opcja przydatna, jeśli chcesz np. dodać kolejne konto WzA dla tego samego konta Allegro z innym adresem nadania; 
 • edycja konta – w tym miejscu zmienisz ustawienia konta (te same, co podczas dodawania integracji);
 • usuń konto. 
Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków

W tej sekcji możesz zdefiniować ustawienia, które będą miały zastosowanie dla wszystkich etykiet generowanych za pomocą integracji Wysyłam z Allegro, niezależnie od wybranego konta. 

 • Typ kwoty pobrania – z kosztami wysyłki lub bez;
 • Kwota ubezpieczenia (przedpłata) – kwota ubezpieczenia przesyłki przedpłaconej (w PLN). Aby pole zawsze przyjmowało wartość zamówienia, wprowadź „-1”;
 • Kwota ubezpieczenia (przy pobraniu) – kwota ubezpieczenia przesyłki pobraniowej (w PLN). Aby pole zawsze przyjmowało wartość zamówienia, wprowadź „-1”;
 • Przeliczaj stałą kwotę ubezpieczenia – wybranie opcji „Tak” spowoduje przeliczanie stałej kwoty ubezpieczenia podanej w polach powyżej dla przesyłek zagranicznych;
 • Ubezpiecz przesyłki Packeta;
 • Ubezpiecz przesyłki DHL Czechy;
 • Ubezpiecz przesyłki Allegro One;
 • Ubezpiecz przesyłki Allegro International;
 • Ograniczaj ubezpieczenie dla Mini Przesyłek – „Tak” ograniczy kwotę ubezpieczenia dla Allegro Mini Przesyłka do maksymalnie 50 zł (jeśli stała kwota ubezpieczenia została zdefiniowana jako wyższa);
 • Domyślny typ przesyłki;
 • Domyślna długość/szerokość/wysokość paczki – domyślne wymiary wszystkich przesyłek generowanych za pomocą integracji Wysyłam z Allegro (z wykluczeniem automatycznych akcji);
 • Domyślna waga paczki – (w kg) używana, gdy zamówienie nie zawiera wag produktów; 
 • Opis zawartości – jeżeli wartość tego pola przekroczy dopuszczalny limit, wystąpi błąd tworzenia przesyłki. Aby go uniknąć, zaznacz checkbox Czy skracać wartość opisu zawartości do limitu znaków? poniżej;
 • Nr referencyjny;
 • Zapisuj podpaczki osobno;
 • Automatyczne dostosowywanie usług – na podstawie wybranego sposobu wysyłki, nie ma zastosowania dla umów własnych;
 • Pomijaj przekazywanie numeru IBAN;
 • Drukuj tylko pierwszą stronę – dotyczy tylko etykiet dla przewoźnika DHL w formacie ZPL;
 • Tworząc etykietę przekazuj dodatkowe dane – dotyczy tylko kuriera Allegro One.
Szablony wymiarów i wag

W tym miejscu możesz utworzyć szablony wymiarów paczek. Dla każdego szablonu możesz podać nazwę, wagę, długość, szerokość i wysokość. Lista zdefiniowanych szablonów dostępna będzie podczas tworzenia przesyłki. 

Jest to przydatna funkcjonalność, jeśli wysyłasz paczki w opakowaniach o takich samych rozmiarach i wadze. 

 

Dodatkowe informacje

 • Narzędzie Wysyłam z Allegro udostępniane jest przez Allegro tylko dla kont firmowych.
 • Przesyłki Allegro Poczta Polska sugerujemy nadawać za pomocą dostępnej w systemie integracji Poczta Polska.
 • Paczki pobraniowe Poczty Polskiej za pomocą Wysyłam z Allegro wygenerujesz jedynie na umowie własnej (dodanej uprzednio bezpośrednio po stronie Allegro).
 • Przesyłki Allegro inPost zalecamy nadawać za pomocą dostępnej w systemie integracji Paczkomaty.
Allegro Smart!

Aby przesyłki Allegro Smart! rozliczane były prawidłowo, powinieneś nadawać je za pomocą integracji Wysyłam z Allegro. 

 

W BaseLinkerze dostępne są jednak również inne integracje kurierskie, które umożliwiają nadawanie przesyłek Smart!. Są to: 

 • BLPaczka,
 • Furgonetka,
 • Poczta Polska,
 • DPD – za wyjątkiem przesyłek Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup oraz Allegro Kurier DPD zagranica (te należy nadawać za pomocą integracji Wysyłam z Allegro).

 

Zgodnie z wymogami Allegro, aby nadawać przesyłki Smart! musisz oferować co najmniej 3 metody dostawy do punktów odbioru lub automatów paczkowych oraz co najmniej 2 metody dostawy do drzwi (w tym Allegro One (Punkt, Box, Kurier)).

 

Dla wysyłek, które nie mieszczą się w automatach paczkowych i punktach odbioru, wymagane są dwie różne metody dostaw do drzwi z listy metod kwalifikujących.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Allegro.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy