Powrót do Pomocy

Zmiana czasu i terminu wysyłki Allegro

W ustawieniach integracji z Allegro dostępne są zakładki Czas wysyłki oraz Termin wysyłki. Możesz tam włączyć synchronizację tych dwóch parametrów na podstawie danych wprowadzonych przy produkcie w Katalogu BaseLinkera. 

Dostępne są również zdarzenia automatycznych akcji, które będą zmieniać wartość pól dla tych parametrów w zależności od wybranych warunków.

W Allegro wyróżniamy 2 pola związane z datą wysyłki:

 • czas wysyłki – określa czas od dokonania zakupu przez kupującego, kiedy paczka zostanie wysłana. Dla tego parametru w Allegro dostępne są opcje: natychmiast, 24 godz., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 60 dni;
 • termin wysyłki – to data, używana najczęściej w przypadku przedsprzedaży, kiedy rozpocznie się wysyłka produktu (np. premiera 10.12.2023).

 

Moduł

Funkcjonalność dostępna jest z poziomu ustawień integracji konta Allegro (Integracje → Konto Allegro → Czas wysyłki/Termin wysyłki). 

 

W tych zakładkach włączysz synchronizację wybranego parametru oraz wybierzesz pole w magazynie, na podstawie którego wartość ma być aktualizowana. 

 

Aby funkcjonalność działała prawidłowo, w pierwszej kolejności utwórz pole dodatkowe w Katalogu, w którym będzie przechowywana wartość dla poszczególnych parametrów:

 • typu Numer lub Przycisk opcji (radio button) dla czasu wysyłki;
 • typu Data dla terminu wysyłki.

 

Czas wysyłki – przykład konfiguracji
 1. Stwórz Pole dodatkowe o dowolnej nazwie np. „Czas wysyłki” w sekcji Produkty → Ustawienia → Pola dodatkowe.
 2. Ustaw typ pola jako Numer lub Przycisk opcji (radio button). Allegro jako czas wysyłki dopuszcza wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 60. Oznaczają one liczbę dni roboczych potrzebnych na rozpoczęcie realizacji zamówienia. 

Pole liczbowe da Ci możliwość manualnego wpisania wartości, jednak musisz pamiętać, że wartości inne niż wskazane powyżej nie zostaną rozpoznane przez Allegro. Sugerujemy wybór typu pola radio, co ograniczy możliwość wyboru tylko do dopuszczanych wartości.

 1. Po konfiguracji pola dodatkowego możesz uzupełnić wartości przy wybranych produktach. Nie musisz tego robić przy każdym produkcie, jeśli czas wysyłki, z jakim oferta została wystawiona, nie ma zostać zmieniony.
 2. Przejdź do sekcji Integracje → Konto Allegro → Czas wysyłki.
 3. W polu Synchronizacja czasu wysyłki wybierz Włączona – aktualizuj czas wysyłki na podstawie pola z magazynu
 4. Z rozwijanej listy, która pojawi się poniżej, wybierz pole dodatkowe stworzone w pierwszym kroku. Zapisz ustawienia. 

 

Synchronizacja danych pomiędzy ustawionym polem dodatkowym a Allegro odbywa się codziennie o godzinie 17:00.

 

Termin wysyłki – przykład konfiguracji

 

 1. Stwórz Pole dodatkowe o dowolnej nazwie np. „Data dostawy” w sekcji Produkty → Ustawienia → Pola dodatkowe.
 2. Wybierz Data jako typ pola.
 3. Po utworzeniu pola dodatkowego należy uzupełnić jego wartość przy odpowiednich produktach w Katalogu. Ustaw w tym polu właściwą datę, czyli dzień, w którym rozpoczniesz przygotowanie towaru do wysyłki.
 4. Przejdź do sekcji Integracje → Allegro → Termin wysyłki
 5. W polu Synchronizowanie terminu wysyłki zmień wartość na Włączona – aktualizuj czas wysyłki na podstawie pola z magazynu
 6. Z rozwijanej listy, która pojawi się poniżej, wybierz pole dodatkowe stworzone w pierwszym kroku. Zapisz ustawienia. 

 

Synchronizacja danych pomiędzy ustawionym polem dodatkowym a Allegro odbywa się codziennie o godzinie 11:00.

 

Automatyzacja

Za pomocą akcji Zmodyfikuj produkt możesz automatycznie zmieniać czas oraz termin wysyłki dla produktów spełniających określone warunki. 

Pozwala to na przykład na zmianę czasu wysyłki zależnie od stanu magazynowego. 

Przykład automatycznej zmiany czasu wysyłki przy zmianie stanu

Pierwszy warunek: Zmodyfikowano stan produktu

 • wybierz magazyn lub pozostaw ustawienie Dowolny magazyn


Drugi warunek: Stan magazynowy

 • w pierwszym polu wybierz katalog, którego ma dotyczyć ustawienie lub pozostaw katalog Domyślny
 • w drugim polu wybierz Wartość mniejsza niż
 • w trzecim polu wpisz wartość np. „10”

Akcje: Zmodyfikuj produkt
Pole dodatkowe → Czas wysyłki → Wybierz ilość dni potrzebną na wysyłkę towaru

 

Efektem takiego ustawienia będzie automatyczna zmiana wartości w polu Czas wysyłki dla produktu w wybranym katalogu, którego stan magazynowy spadnie poniżej dziesięciu sztuk. W trakcie najbliższej synchronizacji informacja ta zostanie przekazana do odpowiednich ofert na Allegro.

 

Analogicznie utworzyć możesz drugą akcję, która zmniejszy czas wysyłki, gdy stan magazynowy się zwiększy.

Oczywiście możesz dostosować wartości w akcjach automatycznych do własnych potrzeb. Oprócz zmiany stanu magazynowego możesz wybrać inne warunki, takie jak utworzone rezerwacje, zmiana ceny, czy zmiana opisu produktu. 

 

Więcej na temat akcji automatycznych przeczytasz w artykule Automatyzacja.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy