Od początku 2019 Allegro stopniowo wprowadza produktyzację, tzn. grupuje oferty z tym samym produktem. Proces ten ma za zadanie ułatwić kupującemu odnalezienia właściwego przedmiotu poprzez wprowadzenie zmian w ścieżce zakupowej.

 

W kategoriach Allegro objętych produktyzacją kupujący zamiast listy ofert – zobaczy listę produktów. Dopiero po wybraniu danego produktu wyświetlona zostanie lista ofert tego produktu od różnych sprzedawców.

 

Działanie algorytmu grupującego oferty omówione zostało na stronie Allegro Jak grupujemy oferty z tym samym produktem.

 

Wystawianie aukcji

W panelu BaseLinker standardowy proces wystawiania ofert został rozszerzony o dodatkowy krok. Przy wystawianiu aukcji Allegro należy wybrać odpowiedni tryb.

 

 

Dostępne są opcje:

 1. Wystawianie oferty bez produktyzacji
 2. Od razu wyszukaj ofertę w produktyzacji Allegro (wg EAN)
 3. Od razu wyszukaj ofertę w produktyzacji Allegro (wg EAN) i dopasuj, jeśli znaleziono tylko jedną ofertę
 4. Od razu wyszukaj ofertę w produktyzacji Allegro (wg EAN) i dopasuj pierwszą ofertę z listy
 5. Od razu wyszukaj ofertę w produktyzacji Allegro (wg EAN), jeżeli nie znajdzie utwórz nowy produkt

 

Zwróć uwagę na to, iż grupowanie ofert z tym samym produktem (produktyzacja) bazuje na numerach GTIN (EAN) produktów. W niektórych kategoriach zamiast numeru EAN brany jest pod uwagę numer ISBN.

 

Jeżeli produkt o danym numerze EAN nie ma jeszcze swojej karty produktowej na Allegro, to można ją stworzyć w bazie Allegro na podstawie przesłanej oferty.

 

W przeciwnym wypadku oferta zostanie dołączona do istniejącej karty produktowej i będzie widoczna wraz z ofertami tego produktu od innych sprzedawców. Jeżeli dla danego produktu utworzonych jest kilka kart, to sprzedawca może wybrać, z którą z nich powiązać swoją ofertę.

 

Opcje 2-5 pozwalają przejść do zmodyfikowanego formularza wystawiania.

 

W przypadku opcji 2, jeżeli przy produkcie pojawi się czerwony przycisk 'Nie znaleziono' to znaczy, iż w bazie Allegro karta produktu o takim numerze EAN jeszcze nie istnieje.

 

 

Jeżeli zaś karta produktowa jest już utworzona, to pojawi się pomarańczowy przycisk 'Dopasuj'.

 

 

Zielony przycisk 'Bez produktyzacji' w tym miejscu oznacza, iż przy produkcie nie ma zapisanego numeru EAN. Numer należy:

 • zapisać bezpośrednio przy produkcie w magazynie i spróbować wystawić produkt ponownie,
 • wprowadzić bezpośrednio na formularzu wystawiania.

Wówczas na formularzu zamiast 'Bez produktyzacji' pojawi się przycisk 'Nie znaleziono' lub 'Dopasuj'.

 

Po kliknięciu na przycisk 'Nie znaleziono / Dopasuj' wyświetli się dodatkowe okienko.

 

 

W tym miejscu dostępne są 3 opcje:

 

 1.  Utwórz nowy produkt w produktyzacji Allegro – po wybraniu tej opcji na formularzu pojawi się zielony przycisk 'Tworzenie'.

 

 

 1. Nie łącz z produktyzacją – opcja ta pozwoli wystawić osobną aukcję, która nie będzie powiązana z żadnym produktem.

 

 

 1. Powiąż z istniejącym produktem w produktyzacji – w tym miejscu można powiązać ofertę z kartą produktową na Allegro. Jeżeli w katalogu Allegro znajduje się kilka kart produktu o tym samym numerze EAN – to zostaną one wyświetlone w postaci listy. Zaznacz przycisk 'Wybierz' przy właściwej karcie produktu i następnie kliknij 'Zapisz'.

 

 

Na formularzu wystawiania pojawi się niebieski przycisk 'Wybrany'. Oznacza to, iż oferta po wystawieniu zostanie powiązana z istniejącym produktem w katalogu Allegro.


 

Tryb 3, 4 i 5  pozwoli od razu wyszukać i dopasować ofertę w produktyzacji bądź utworzyć nową kartę produktu.

 

 

Aktualizacja aukcji

BaseLinker pozwala na wykonywanie operacji modyfikujących wystawione aukcje Allegro. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w artykule Aktualizacja aukcji Allegro.

 

W tym miejscu można również zaktualizować dane z produktyzacji.

 

Dostępne są następujące opcje:

 • Nie zmieniaj przypisania aukcji
 • Jeżeli aukcja nie jest połączona z produktem z produktyzacji, wyszukaj produkt na podstawie EAN i podłącz do pierwszego produktu Allegro
 • Zgłoś do produktyzacji propozycje nowego produktu
 • Usuń z aukcji przypisanie produktyzacji (przydatne jeżeli Allegro usunie daną kartę produktu, a powiązanie pozostanie).

 

Ponadto możliwa jest aktualizacja aukcji na podstawie danych z produktyzacji (specyfikacja techniczna TecDoc sekcja 'pasuje do' oraz parametry). Po wybraniu jednej z tych opcji BaseLinker zaktualizuje dane na aukcji zgodnie z danymi zapisanymi przy karcie produktu Allegro, z którym dana oferta jest powiązana.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy