Opłata utrzymaniowa Allegro naliczana jest automatycznie dla wszystkich aukcji, które nie miały żadnej sprzedaży od ponad roku. Z poziomu Baselinkera można takie aukcje wyfiltrować i poprzez konkretne działania, uniknąć opłaty.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Allegro. 

W dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami aukcje, które nie miały żadnej sprzedaży od ponad 11 miesięcy, oznaczone są specjalną, czerwoną ikoną z zegarkiem.

Możliwe jest wyszukanie aukcji z tym ostrzeżeniem w Wyszukiwaniu zaawansowanym, a następnie łatwe zamknięcie ich poprzez grupowe operacje. Po zamknięciu system pozwoli także na szybkie wznowienie tych aukcji z nowym numerem.

BaseLinker sprawdza datę ostatniego złożonego na danej aukcji zamówienia. Po 11 miesiącach od tej daty, aukcja zostanie odpowiednio oznaczona w systemie.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że:

  • do poprawnego działania tej funkcjonalności konieczne jest włączenie pobierania zamówień do panelu BaseLinker przed importem aukcji,
  • data ostatniego zamówienia zapisywana jest przy pierwszym imporcie aukcji – jeżeli konto Allegro zostało czasowo odłączone, a pobieranie zamówień okresowo wstrzymane, to kolejny import nie zaktualizuje takich danych.

Aby uniknąć opłaty utrzymaniowej, aukcję należy wystawić pod nowym numerem lub duplikować obecną, a starą aukcję zamknąć.

Oznaczenie aukcji takim ostrzeżeniem nie ma żadnego wpływu na ich zakończenie ani wznowienie. Aukcje domyślnie wznawiane są w Baselinkerze ze starym numerem, co nie usunie ostrzeżenia.

W przypadku zbliżającej się opłaty utrzymaniowej dla aukcji wielowariantowych, należy je zamknąć i wystawić ponownie.

Należy pamiętać, że sprzedaż na aukcji weryfikowana jest na podstawie zamówień pobieranych do BaseLinkera. Jeśli do systemu zostanie zaimportowana aukcja aktywna na Allegro od min. 11 miesięcy, w trakcie których miała miejsce sprzedaż – zostanie ona oznaczona ostrzeżeniem, gdyż w BaseLinkerze nie będzie dostępnej informacji o zakupie. Ostrzeżenie to zniknie dopiero kiedy na zaimportowanej aukcji dojdzie do sprzedaży i zamówienie zostanie pobrane do systemu.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy